Φορτώνει...

4NG4H's Lore Friendly Hoodie Retextures 1.0

B525de fleksing
B525de pic1
B525de pic2
B525de pic3
B525de pic4
B525de pic5
B525de pic6

1.876

This mod was not intended to upload and I created these textures just to satisfy my lore-friendly screenshot. Though, I decided to upload it now. Enjoy the mod and capture lots of pics!

Retexture of 4ng4h's new hoodie

You need to have 4ng4h's May pack in order
to use this texture on the actual hoodie

Mod Feature:
Fanon/canon brands (Fuque, Guffy, Pro-Laps)

INSTALLATION:

1 - Download the hoodie from 4NG4H's May Pack
2 - Rename the hoodie from "uppr_000_u.ydd" to "uppr_028_u.ydd". This will utilise all of my textures
3 - Download and install OpenIV
4 - Go to "mods\x64v.rpf\models\cdimages\streamedpeds_players.rpf\player_one" and paste all the ytds
5. Do not have a mod folder? Go to "x6v.rpf" and OpenIV will prompt a message to copy file to mods

Credits:
4ng4h for the hoodie ydd
Decal Designs from NFS Heat
Show Full Description

Πρωτοανέβηκε: 23 Απρίλιος 2021
Πιο πρόσφατη ενημέρωση: 23 Απρίλιος 2021
Last Downloaded: 7 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

1.876 λήψεις , 10 MB
23 Απρίλιος 2021

7 σχόλια