Φορτώνει...

HD Tommy Vercetti 1.0

139.196

Tommy Vercetti is back, now in the streets of Los Santos. He is available as both an Add-On Pedestrian, or a Player(replaces Michael).

The player model has fully functional facial animations so you can play the whole story of GTA5 with Tommy. It replaces Michael.

The Pedestrian Model is an add-on, meaning you won't be replacing anybody. You have to spawn the pedestrian model using the Simple Native Trainer, and by selecting "Spawn model by model name" option. His model name is player_tommy.


Installation is in the Readme.

To wear Tommy's iconic outfit you have to change the clothes to the following using a trainer:
Uppr:15
Lowr:23
Feet:12

Please give me any feedback or crashes so I can work to fix them :)

Special Thanks to:
FidoX- For letting me port his amazing model
Mega- For taking some amazing screenshots

Known Issues: When shirtless there will be a gap between Tommy's neck and the chest.
Hair alpha is a bit messed up because zmodeler doesn't yet support ped alphas
Show Full Description
Προβολή συζήτησης στο GTAForums »

Πρωτοανέβηκε: 4 Ιούλιος 2016
Πιο πρόσφατη ενημέρωση: 4 Ιούλιος 2016
Last Downloaded: 2 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

139.193 λήψεις
4 Ιούλιος 2016

236 σχόλια