Φορτώνει...

Beiyang Army Marshall Uniforms (北洋军)

66a804 4300
66a804 4301
66a804 6891151474477667

221

This texture replaces Trevor's police uniform

Remember to backup

Installation

x64v.rpf\models\cdimages\streamedpedprops.rpf\player_two_p

x64v.rpf\models\cdimages\streamedpeds_players.rpf\player_two

BUG:
-LSPD Logo has not been removed

*Sorry for my bad English
Show Full Description

Ανέβηκε: 31 Ιανουάριος 2017
Last Downloaded: 18 Νοέμβριος 2022

All Versions

  (current)

221 λήψεις , 4 MB
31 Ιανουάριος 2017

2 σχόλια