Φορτώνει...

Tenue BAC 1.1

595514 gta5 2019 01 11 12 48 29 82
4456cd gta5 2019 01 11 12 37 46 01
4456cd gta5 2019 01 11 12 37 51 82
4456cd gta5 2019 01 11 12 38 05 18
4456cd gta5 2019 01 11 12 38 45 36
4456cd gta5 2019 01 11 12 48 18 32

191

Always wanted to play as a French undercover policeman? This is the right moment!

Vous avez toujours voulu jouer en tant que policier en civil? C’est le moment rêvé!
———————————————————–
-3 different head models
-As realistical as it could get
-Multiple branded shirts

-3 visages différents
-Aussi réaliste que possible
-Différents t-shirts de marque
———————————————————–

(1.1)

_Added a jean

_Added a tactical vest

_Overhaul of all the textures

_Added sunglasses

FR:

_Ajout d’un jean

_Ajout d’une veste tactique

_Amélioration de toutes les textures

_Ajout de lunettes de soleil

———————————————————–
Big thanks to/ Un grand merci à:

All credits to:
-Rockstar Games
-Baud0412 (Belt, vest)
-SgtMckinson (retexture/ped meshes mix)
———————————————————–

How to install/ Comment installer :
Drop all the files in the latest patchday file/Placer tous les fichiers dans le patchday le plus récent:
(\update\x64\dlcpacks\)

Drop all the pedrops files at/Placer tous les fichiers pedprops dans:
(x64e\models\cdimages\pedprops.rpf)
Show Full Description

Πρωτοανέβηκε: 19 Νοέμβριος 2018
Πιο πρόσφατη ενημέρωση: πριν 8 μέρες
Last Downloaded: 1 hour ago

All Versions

 1.1 (current)

12 λήψεις , 10 MB
πριν 8 μέρες

 1.0

180 λήψεις , 5 MB
19 Νοέμβριος 2018

2 σχόλια