Φορτώνει...

DO Vehicle and Ped Spawner v2.0

6d9d81 dovs
6d9d81 dovs2

1.760

==============================
1. Overview
==============================

DO Vehicle and Ped Spawner is a folder based vehicle and ped
spawner, available to use actual Windows folder structures.==============================
2. Requirements
==============================

Script Hook V
https://www.gta5-mods.com/tools/script-hook-v

Script Hook V .NET
https://www.gta5-mods.com/tools/scripthookv-net

NativeUI Library
http://gtaforums.com/topic/809284-net-nativeui/==============================
3. Installation
==============================

Copy all files and folders in "scripts" folder of this archive into
"scripts" folder of GTA V.
e.g. "C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Grand Theft Auto V\scripts"


v1.x users:

Read "UpgradeGuide.html" in the archive file and the section
"7. Changes."==============================
4. Operations
==============================

First of all, this tool cannot spawn non-saved vehicles and peds. Use
other tools like a trainer or spawner instead.

Most of file and folder operations are supported. Also, if you changed
file and folder structures inside the Model Data Folder (see the section
5. Model Data Folder) by using Windows Explorer or other tools, the
change(s) will be automatically detected and reflected when the menu
is re-opened next time.


------------------------------
4-1. Key
------------------------------

(1) F7
Show and hide menu. You can change this key by modifying "KEY_MAIN="
in DOVPS.ini. Here's a list of key values.

List of Key values
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.windows.forms.keys(v=vs.71).aspx


------------------------------
4-2. Top Menus
------------------------------

(1) Saved Model(s)
Access saved model(s) from here.

(2) Save Current Vehicle
This menu will be highlighted when you are riding in a vehicle. Space
and non-alphabet(perhaps) are available for a filename.

(3) Repair Current Vehicle
This menu will be highlighted when you are riding in a vehicle.

(4) Save Player Ped
Space and non-alphabet(perhaps) are available for a filename.

(5) Restore Player Ped to
Restores player ped to Franklin, Michael or Trevor.

Followings are options. It might be not need to explain.

(6) Spawn at Front of Player, Current Position or Saved Position
(7) Spawn in Vehicle
(8) Remove Nearby Vehicle(s) as Spawing
(9) Show Blip on Last Spawned
(10) Remove Vehicle(s) Nearby Player


------------------------------
4-3. Model Menu
------------------------------

Each model menu has sub menus for model and file operations.

Vehicle:

(1) Spawn
(2) Overwrite
(3) Rename
(4) Move
(5) Remove

Note: The Overwrite menu will be highlighted when you are riding in a
vehicle.


Ped:

(1) Apply
(2) Overwrite
(3) Rename
(4) Move
(5) Remove


------------------------------
4-4. Folder Menu
------------------------------

Each folder menu has the Folder Operaions menu on the bottom. The menu
has sub menus for folder operations.

(1) Create
(2) Rename
(3) Move
(4) Remove

Note: The Remove menu will be highlighted when the folder doesn't have
any model(s) and sub folder(s).==============================
5. Model Data Folder
==============================

After opening the menu at the first time, the following line will be
written in DOVPS.ini.

FOLDER_MODEL_DATA=

You can change this line. The change will be activated immediately after
opening the menu next time. so you don't need to restart the game.==============================
6. Known issue
==============================

Almost supports saving and loading vehicle customizations but a few
are not supported currently.

(1) Roof design of Tornado Custom==============================
7. Changes
==============================

------------------------------
v2.0 - Oct. 21, 2017
------------------------------

1) Added partial ped spawner features.

- Save Player Ped
- Change Player Ped (Apply)

2) Added overwrite submenu in each model menu.


------------------------------
v1.6 - Oct. 17, 2017
------------------------------

1) Improved several minor and technical matters.


------------------------------
v1.5 - Oct. 16, 2017
------------------------------

1) Supported most of file and folder operations.


------------------------------
v1.4 - Oct. 11, 2017
------------------------------

1) Rearranged whole menu.

2) Added new features "Rename" and "Remove" for each saved vehicle.

3) Added a new feature "Remove Vehicle(s) Nearby Player" on the
bottom of the top menu.


------------------------------
v1.3 - Oct. 9, 2017
------------------------------

1) Changed behavior of the menu. A current position on the menu was
reset when the menu was re-opened. Now the current position keeps
remaining at the same position unless contents in vehicle data folder
are changed.

2) Fixed an issue that when "Spawn in Vehicle" option was checked and
a new vehicle was spawned if the player was riding a vehicle the
vehicle's engine was not turned off.


------------------------------
v1.2 - Oct. 8, 2017
------------------------------

1) Supported overwrite.
2) Supported vehicle data folder.
3) Supported a few vehicle customizations.


------------------------------
v1.1 - Oct. 6, 2017
------------------------------

1) Rearranged menu.
2) Improved save feature.
3) Fixed incorrect hash value in save data file.


------------------------------
v1.0 - Oct. 3, 2017
------------------------------

The initial version.==============================
8. Author
==============================

https://www.gta5-mods.com/users/DeathOverload
Show Full Description

Πρωτοανέβηκε: 3 Οκτώβριος 2017
Πιο πρόσφατη ενημέρωση: 16 hours ago
Last Downloaded: πριν 9 λεπτά

All Versions

 v2.0 (current)

72 λήψεις , 40 KB
πριν 1 μέρα

 v1.6

347 λήψεις , 30 KB
πριν 6 μέρες

5 σχόλια