Φορτώνει...

Dynamic Lighting System - DLS [RPH] v1.4.1

Λήψη

12.230

Dynamic Lighting System v1.0.0

Discord Server for pre-release versions, bug reporting, and other ways to talk with people interested in DLS!
Patreon Page to support my work on mods for GTA V and other games.
GitHub Repository for access to DLS's source code.
Youtube Playlist to check some stuff that was done with DLS.

Welcome to Dynamic Lighting System, a full-fledged light control system that allows for in-depth control of vehicle's lighting system.

REQUIREMENTS


OVERVIEW OF FEATURES
 • Multiple custom stages for non-ELS vehicles without taking up the vehicle's extras;
 • Fully setup and customizable siren control with configurable sirens;
 • Numerous additional features like SCAN, Blackout, Steady Burn...;
 • Easily configurable (and customizeable) Traffic Advisory System;
 • Easy to setup for new vehicles (without changes to the model itself or the default meta files);
 • Integrated (and customizeable) UI;
 • Optional siren controller for non-DLS vehicles;
 • A lot more...


DO YOU HAVE PROBLEMS WITH DLS?
 • Read all documentation included with DLS and verify any custom XMLs you made to make sure you haven't made a mistake while editing/creating configurations.
 • Take a look at DLS's forum post and check if your problem was already reported.
 • If not, post it here or on my Discord Server or as an issue on the GitHub repository.


DLS IS OPEN-SOURCE!
 • DLS is and will always be an open-source project and nothing around it will be behind a paywall.
 • If you're someone with C# experience or programming experience in general and feel like contributing to DLS the help would be surely appreciated.


IMPORTANT INFORMATION
 • DLS is not compatible with ELS vehicles as of release and there are no plans to support them.
 • All vehicle configuration is set up in an external .xml file and allows for vehicle developers to still share the vehicle as functional non-ELS vehicles with all regular features.
 • DLS is still in active development and future features are already planned.


CREDITS
 • PWNParksFan, w.. and Lieutenant Dan for helping immensely in the development process.
 • cp702 for developing the amazing SirenSetting Limit Adjuster which will enable plenty of different carcols for numerous vehicles in GTA V.
 • AlexanderLB for designing a siren controller that inspired the one used in DLS.


CHANGELOG FOR V1.4.1
 • Fixed crash with latest RPH
Show Full Description
View topic on GTA5-Mods.com Forums »

Πρωτοανέβηκε: 17 Αύγουστος 2020
Πιο πρόσφατη ενημέρωση: 19 Δεκέμβριος 2020
Last Downloaded: 7 hours ago

All Versions

 v1.4.1 (current)

8.878 λήψεις , 800 KB
19 Δεκέμβριος 2020

 v1.4.0

1.146 λήψεις , 900 KB
17 Οκτώβριος 2020

 v1.0.2

1.719 λήψεις , 800 KB
19 Αύγουστος 2020

 v1.0.1

382 λήψεις , 800 KB
17 Αύγουστος 2020

 v1.0.0

109 λήψεις , 800 KB
17 Αύγουστος 2020

80 σχόλια