Φορτώνει...

All In One Menu | Jobs & Heists 2.8

Λήψη
toyota12345

71.106

NOTE: THIS MOD IS CURRENTLY BEING RE-WRITTEN
I am currently working on a lot of updates and improvements to this mod, more info will come soon!NOTE
You will have to remove the mods listed below as they are now included in this mod:
Humane.dll
AircraftCarrier.dll
Prisonbus.dll
YachtHeist.dll
DrugBoat.dll


This mod will allow you to use an interaction menu where you can:
*Purchase health,
*Purchase armor,
*Bribe the authorities,
*Put on a balaclava,
*Put on a rebreather to use underwater,
*Control your vehicles engine, lights, doors and radio,
*Commit Suicide
*Start a job or heist (see list below)
*Change your gestures,
*Change your facial expression/mood
*Enable passive mode (same as online),
*Enable/disable night vision.
*Enable/disable thermal vision


Jobs & Heists
(Jobs are in random locations)
*Repossess cars for Simeon - damage and customization will affect payout,
*Repossess bikes for Simeon - damage and customization will affect payout,
*Repossess bicycles for Mr Spoke,
*Steal a security briefcase and deliver it to Lester,
*Assassinate targets for Lester,
*Steal the coke and deliver it to Gerald,
*Distract the cops for Lester - same as online,
*Prison Bus - steal the schedule, follow the bus, take out the driver or take him hostage and free the prisoners,
*Steal the coke from a Tug Boat and deliver it to the buyer,
*Take down smuggler planes,
*Take down smuggler boats,
*Take down smuggler helicopters,
*Stockade Heist - use explosives to steal cash from a stockade,
*Gerald's Last Play,
*Lamar - It's A G Thing,
*Diamond Casino Heist,
*Humane Labs Raid,
*Series A Coke,
*Series A Meth,
*Series A Weed,
*Series A Funding


Controls
Hold sprint and press left to activate the menu.
When the menu is closed, hold sprint and press right to play your selected gesture.
(The controls are the same for both keyboard + mouse & controller)


Installation
Copy AIOMenu.dll, NAudio.dll and the AIOMenu folder to your games scripts folder, remove the old Gestures.dll if you have it installed.


Requirements
NAudio - (included)
ScripthookV.NET (Only tested on v3.03)
Scripthook
NativeUI
Enable All Interiors / Open All Interiors (Required for heists)
MP Maps Enabled (Required for heists)
Latest game updates


Updates
Version 2.0 contains bug fixes, added an interaction menu.
Version 2.1 contains more options in the menu and passive mode.
Version 3.0 contains control changes, added animations and changes to passive mode.
Version 0.4 contains changes to the menu UI and an added feature where you can now call in for air support from a helicopter.
Version 0.41 contains bug fixes.
Version 0.42 contains bug fixes.
Version 0.5 contains bug fixes, and the removal of passive mode when wanted.
Version 0.6 contains added facial expressions and night vision.
Version 0.7 contains bug fixes, and an option to request a random job.
Version 1.0 contains heists and jobs.
Version 1.1 contains bug fixes.
Version 1.2 contains bug fixes.
Version 1.3 contains bug fixes, changes to the way gang hideouts and meetups work.
Version 1.4 contains general bug fixes & improvements and added jobs.
Version 1.5 contains added vehicle controls.
Version 1.6 contains bug fixes and support for the latest Scripthook.
Version 1.7 contains new stockade heist, prison bus job, bike, bicycle and new car repossessions, updated spawn points and bug fixes
Version 1.8 contains fixes for the stockade heist
Version 1.9 contains a new job - Lester's High Priority Case
Version 1.9.1 Decreases the chances of the Stockade driver giving up and increases the chances of backup
Version 2.0 contains bug fixes and an added option to equip a mask.
Version 2.1 contains lots of bug fixes and added ambient music when completing jobs/heists.
Version 2.2 contains online cutscenes for the repo jobs and Gerald's Last Play.
Version 2.3 contains a lot of changes to the jobs & heists - also added in the diamond casino heist
Version 2.4 contains added voice lines an infiltration suit option for the diamond casino heist.
Version 2.5 contains the Humane Labs heist.
Version 2.5.1 contains bug fixes and added rebreather.
Version 2.6 contains bug fixes for the Humane Labs heist.
Version 2.7 contains added spawn points and an added job.
Version 2.71 contains a fix for the Humane Labs Heist.
Version 2.8 contains bug fixes.
Show Full Description

Πρωτοανέβηκε: 11 Ιούνιος 2020
Πιο πρόσφατη ενημέρωση: 22 Ιούνιος 2021
Last Downloaded: πριν 6 λεπτά

All Versions

 2.8 (current)

17.295 λήψεις , 20 MB
22 Ιούνιος 2021

 2.71

587 λήψεις , 20 MB
21 Ιούνιος 2021

 2.7

931 λήψεις , 20 MB
19 Ιούνιος 2021

 2.62

963 λήψεις , 20 MB
17 Ιούνιος 2021

 2.61

60 λήψεις , 20 MB
17 Ιούνιος 2021

 2.6

68 λήψεις , 20 MB
17 Ιούνιος 2021

 2.5.2

566 λήψεις , 20 MB
16 Ιούνιος 2021

 2.5.1

94 λήψεις , 20 MB
16 Ιούνιος 2021

 2.5

586 λήψεις , 20 MB
15 Ιούνιος 2021

 2.4

533 λήψεις , 10 MB
15 Ιούνιος 2021

 2.3.1

672 λήψεις , 8 MB
14 Ιούνιος 2021

 2.3

152 λήψεις , 8 MB
13 Ιούνιος 2021

 2.2

4.517 λήψεις , 50 KB
28 Μάιος 2021

 2.1

534 λήψεις , 50 KB
27 Μάιος 2021

 2.0

972 λήψεις , 50 KB
25 Μάιος 2021

 1.9.1

4.887 λήψεις , 40 KB
5 Μάιος 2021

 1.9

157 λήψεις , 40 KB
5 Μάιος 2021

 

737 λήψεις , 40 KB
4 Μάιος 2021

 1.7

1.290 λήψεις , 40 KB
1 Μάιος 2021

 1.6

1.837 λήψεις , 30 KB
26 Απρίλιος 2021

 1.5

29.144 λήψεις , 50 KB
17 Ιούνιος 2020

 1.4

900 λήψεις , 50 KB
16 Ιούνιος 2020

 1.3

1.213 λήψεις , 40 KB
15 Ιούνιος 2020

 1.2

620 λήψεις , 40 KB
14 Ιούνιος 2020

 1.1

83 λήψεις , 40 KB
14 Ιούνιος 2020

 1.0

270 λήψεις , 40 KB
14 Ιούνιος 2020

 0.7

50 λήψεις , 20 KB
14 Ιούνιος 2020

 0.6

144 λήψεις , 10 KB
13 Ιούνιος 2020

 0.5

133 λήψεις , 10 KB
12 Ιούνιος 2020

 0.42

107 λήψεις , 10 KB
12 Ιούνιος 2020

 0.41

53 λήψεις , 10 KB
12 Ιούνιος 2020

 0.4

78 λήψεις , 10 KB
12 Ιούνιος 2020

 0.3

72 λήψεις , 9 KB
11 Ιούνιος 2020

 2.1

87 λήψεις , 8 KB
11 Ιούνιος 2020

 2.0

111 λήψεις , 7 KB
11 Ιούνιος 2020

 

217 λήψεις , 3 KB
11 Ιούνιος 2020

411 σχόλια