Φορτώνει...

I'm Not MentaL's Persistence Mod 1.7.3

Λήψη
I'm Not MentaL

49.203

Thanks for downloading I'm Not MentaL's Persistence Mod v1.7.3.
If you like this mod, please like, rate, comment and subscribe, also Donate :)

This mod is an alternative mod like Szabo's Persistance Mod, Allows you to save
as many vehicles as you want wherever you want, and keep the last vehicles you
entered from disappearing into thin air. Also respawn when you restart the game.
Work with any vehicles, including add-on vehicles.

Tutorial:
Leave your vehicle and press E (D-Pad Right) to save. If successfully saved,
you will hear your vehicle sound horn twice.
Enter your vehicle again to remove the save.

Requirements:
- Latest ScriptHookV
- Latest Community Script Hook V .NET
- Visual C++ Redistributable Packages x64 2013
- Microsoft .NET Framework 4.5.2

Install:
1. Make sure you have all the Requirements Installed.
2. Extract, Drag and Drop 'Scripts' folder into GTAV Root Folder.
3. Enjoy.

Changelog:
v1.7.3
- Removed Animation.
- Improved Vehicle Spawn behavior.

v1.7.2
- Fixed Michael's vehicle blip color.

v1.7.1
- Fixed vehicle transparent after saving.
- Add back Blip scale option.
- Add back Blip remove option.
- Add Option to bypass Interior detection.
- Add Animation while Lock/Unlock vehicle.
- Bugs fixed and improvement.

v1.7
- Changed Nearby Vehicle to Closest Vehicle, so you won't get multiple prompt when standing between parked vehicles.
- Removed AimAt Options because i think it's no longer needed because due to the above changes.
- Removed the option to change blip size.
- Tornado Roof livery will be saved.
- You can't save vehicle in interior. (This is to prevent conflict with other mod)
- New Lock and Unlock sound.
- Bugs fixed and improvement.

v1.6.1
- Add an option to choose unlock vehicle by 'Look at' or 'Nearby'.

v1.6
- Saved vehicles spawn automatically without press the Activate key.
- Auto detects the game.exe version so it won't crash on some computer.
- Improved unlock vehicle method.

v1.5
– Fixed Dashboard color & Trim color not save for lowriders.
– Fixed vehicle roof.
– Vehicle extra components can now save.
- Prevent Vehicle save in 10 car garage and 6 car garage.

v1.4
- Fixed sometime after unlocked the vehicle still need to smash window.
- Add Config file to Enable/Disable options.
- Add Customize Key to Enable Mod and Save Vehicle.
- Add Ability to Show/Hide Blips

v1.3
- Fixed On Screen Displaying to unlock Personal Vehicle and Single Player Apartment vehicle.
- Change Blip Scale smaller.

v1.2
- Fixed Vehicles spawn on top of each other (again)
- Vehicle will be lock when you save it, to unlock it, press E (D-Pad Right) again. Otherwise Player will smash the window.
- Fixed Hazard Lights not working in v1.1.

v1.1
- Fixed Vehicles spawn on top of each other
- Added Lights and Hazard Lights when saving vehicle
- Fixed sometimes saved vehicle despawn.

v1.0
- Initial Release

Known Bug(s):
- Numbers of vehicles can be persistence is depends your computer can handle, my crappy computer can save 99 vehicles, more than that will have mod kit dissappear.

Credits:
Rockstar Games - Great Game
Alexander Blade - Script Hook V
Crosire - Script Hook V Dot Net
Show Full Description
Προβολή συζήτησης στο GTAForums »

Πρωτοανέβηκε: 13 Ιανουάριος 2016
Πιο πρόσφατη ενημέρωση: 11 Οκτώβριος 2017
Last Downloaded: 1 hour ago

All Versions

 1.7.3 (current)

24.393 λήψεις , 20 KB
11 Οκτώβριος 2017

 1.7.2

2.374 λήψεις , 20 KB
24 Σεπτέμβριος 2017

 1.7.1

933 λήψεις , 20 KB
21 Σεπτέμβριος 2017

 1.7

442 λήψεις , 20 KB
21 Σεπτέμβριος 2017

 1.6.1

21.066 λήψεις , 800 KB
13 Ιανουάριος 2016

1.154 σχόλια