Φορτώνει...

Menyoo PC [Single-Player Trainer Mod] v0.999876792b

2.088.989

This is a trainer/mod menu.

This mod requires the latest GTA V patch and the latest version of Alexander Blade's ScripthookV plugin.

Press F8 while in-game to open.
If you select the controller as your input option via the settings, you may use the controller (Binds being RB+Left) to use the menu. Otherwise, use the arrow keys or the num keys.

CONTROLS:
Backspace - Back
Enter - Select
UpArrow - Up
DownArrow - Down
LeftArrow - Left
RightArrow - Right

Controller input:
B/Circle - Back
A/X - Select
DPAD Up - Up
DPAD Down - Down
DPAD Left - Left
DPAD Right - Right

Here's a tutorial by @abstractmode for 'Object Spooner':
Object Spooner tutorial

Changelogs:

v0.999876792b:
Updated Weapons and attachments, Proplist, PedList, VehicleList and vehicle previews, PedDecalOverlays (tattoos and decals), InfiniteBoost.
Bugfix-Editing Wanted level might not have worked in the last version.
ANALOGUE SPEEDOMETERS AND CLOCK DO NOT WORK.
NOTE: UNFORTUNATELY, THIS IS A SHV-INDEPENDENT VERSION.

v0.999876791b:
Fixed compatibility issues with ScriptHookV and other asi mods.

v0.99987679b:
Updated mod to function on patch 1.0.1290.1 (1.42).
TaskSequence>SnapToRotation now works on attached entities.
Bugfix-Some cars spawned invincible.

v0.999876782b:
Added tint/colour options to Smuggler'sRun-Hangar parts, and an option to remove the bedroom.
Updated Run/Walk/Swim speed options (the better ones) for the latest patch.
Bugfixes.

v0.999876781b:
Added sm_ props (previously I had only added ar_ props).
Added hangar teleport options.
Fixed SOME native errors (thanks David).

v0.99987678b:
Updated mod for mpAirraces update. Added new tattoos/vehicles/peds/props/vehiclepreviews/vehicleemblempositions, etc.
Spawning a vehicle now turns the vehicle's engine on if the player's previous vehicle is on.
Bugfix-Teleporting to North Yankton enabled the Yankton mini-map and did not disable it thereafter. Now, teleporting elsewhere will disable the Yankton map.
Bugfix-AddNewMarker menu-item spawned the new marker on the player regardless of whether SpoonerMode was enabled (in which case it should spawn at the target).
NEW BUGS:
Multiple bugs such as certain features not working (like GiveWeapon(s)).
Some random duplication of peds and such due to hooking method.
(Temporary) ScriptHookV clone included in archive. Designed for use with Menyoo alone but can be used with other asi scripts. DirectX hook is not the best (and is disabled by default in the ini file)...

v0.999876778b:
Fixed spawning doors from Spooner Files (but dynamic objects may need a push to become properly dynamic now).
Added 'Armour' option to Spooner ped options.

v0.999876777b:
Added mk2 weapon camo liveries.
Said liveries now save in Loadouts and are restored after respawn.
Added GunRunning props.
Bugfix-PauseClock was reset to 0:00 on startup.
Timecycle modifiers are now read from an xml file.
Added attachment and linking to SpoonerMarkers. Note: attachments only have yaw rotation synced with the base entity. Do not attempt to adjust the other 2 rotation offsets as they don't work properly unless the entity is facing North. Marker-links save to files but may not load properly (so links may be lost upon loading a file but the teleports will still work as static or attached).

v0.999876776b:
Added 32 tints for GunRunning weapons.
Fixed some faulty natives in clonehookv. e.g. markers work now.
UseDxHook is 0 by default now. Set to 1 for drawTexture to work*.
getGameVersion returns proper id for steam versions now.

Previous changelogs

Show Full Description
Προβολή συζήτησης στο GTAForums »

Πρωτοανέβηκε: 26 Μάιος 2015
Πιο πρόσφατη ενημέρωση: πριν 6 μέρες
Last Downloaded: πριν 2 λεπτά

All Versions

 v0.999876792b (current)

29.100 λήψεις , 9 MB
πριν 6 μέρες

 v0.99987679b

2.525 λήψεις , 9 MB
11 Ιανουάριος 2018

 v0.999876782b

460.197 λήψεις , 3 MB
5 Σεπτέμβριος 2017

 v0.999876781b

17.821 λήψεις , 5 MB
3 Σεπτέμβριος 2017

10.652 σχόλια