Φορτώνει...

Simple Trainer for GTA V 13.6

Λήψη
sjaak327

6.923.589

Various options normal to any trainer, the world's simplest speedometer, either in KM/H or MP/H or both, 60 Teleporting options that can be customized using the trainerv.ini, 12 vehicle spawning options assigned to hotkeys, which also can be customized using trainer.ini, all other car models can be spawned by using the menu. you can force a default station in each vehicle you enter, or when using the mobile radio, both configurable in game and using the trainer.ini You can change your player model using the menu.

It also features time and weather options, and a bunch of car options Also any predefined teleport slot can be customized in game, overwriting the predefined values

The trainer also includes bodyguard /ped spawning, any model can be spawned, any weapon can be given , defaults in trainer.ini, these can also be altered using the bodyguard menu in game. In additional to bodyguards, also drivers, combat peds and peds and drivers that attack the player can be spawned. Normal peds can be given a total of ten tasks. You can assign the same tasks to the last spawned ped. You can set the bodyguards to follow you in a car. You can also select a specific ped and do stuff on the selected ped.

The trainer includes the mobile radio, which works outside of the car, all features that are available with the normal radio, also work with the mobile radio.

Trainer.ini contains the defaults section, where you can set certain settings to be enabled on game start.

More information and installation instructions available in the ReadMe.


Changes from 12.1
-Made the Music Locker fully customizeable. It's the same as the original nightclub, minus a few things that
are not there (office).
-If you choose No DJ, you can now go up to the dj booth, and switch between all stations in the game.
This has also been done for the old Nightclub. Station will be saved when you save the interior.
-Ability to set the light rig color independent of the DJ, both for the old Nightclub and the Music Locker.

No Ini Changes.

Changes from 12.2
-ability to have both Los Santos and the Island loaded together.
Map and water switching should happen automatically based on distance.
this will also save when save all settings is used.
-removed the Cayo Perico toggle because of the above.
-added a radio in the submarine
-added map on the submarine table (thanks to CruelmasterMC).
-various fixes for the three added yachts and for the two nightclubs.
-fixes to cleanup for various render targets.
-fixed the crewemblem for italirsx.

No Ini Changes.

Changes from 12.3
-fixed an issue when someone would first use the normal teleport option, and then enabled both islands....

No Ini Changes.

Changes from 12.4
-when you chose the option to have Cayo Perico together with Los Santos, I now show both maps at the same time.
with the exception of when you are inside an interior or on a yacht. (if you have the reveal fort zandcudo option enabled).
-ability to open the mansion doors on the island.
-I know about the airport hangar missing the interior, I have tried serveral things but it does not want to load.
You can still visit the interior, but you first have to disable the Cayo/LS both option and then use the normal teleport option to Cayo Perico.

No Ini Changes.

Changes from 12.5
-fixed the issue with the Cayo Perico Hangar interior, thanks to PNWParksFan.
-doors on Cayo Perico mansion now close inward.
-ability to change the radio on the island beach, walk up to the dj booth.
-added three "shop" interiors on the island.
-abiity to disable the aircraft carrier, will save using save all settings.
-changed the rotating spotlights in the new nightclub a bit.
-there was a problem with the After Hours Garage teleport, this is fixed,
and the TV's are now set to the same movies as in the Nightclub, depending on DJ.
also the movie, the club name and the music will match whatever you selected in the nightclub.
-changed the Avenger regarding color and timecycle, thanks to Root.
-added 10 additional scenarios.
-ability to change the mobile phone, options, menu 2, Mobile Phone. Will save using save all setttings.

No Ini Changes.

Changes from 12.6
-fixed issue with LS lights due to LS/Island coexistence.
-added ability to enable/disable the anti aircraft stations
-added ability to enabe/disable the sea mines
-added ability to open/close the hangar doors, all three for the island, all three will be saved.

No Ini Changes

Changes from 12.7
-some fixes for tv, I now run some code the first time you enable the TV.
-apart from the two normal channels, the third channel will now let you swap through 115 playlists, use Phone UP/Down (arrow UP/Down).
-because of the above, you now can chose the same playlists in the Casino, the Arena, the Arcade
and you can use the big screen in the faciltiy as a Tv. The yacht tv's also have this ability.
-added cinema teleports in other teleports, you can use the cinemascreen as a tv.
-the vehicle despawn global will now be autodetected (thanks to drp4lyf, alloc8or and ikt !).

No Ini Changes

Changes from 12.8
-changed apartment radio a bit, and added a radio for Rooftop Eclipse Tower.
-prepared trainer for future update (snow).

No Ini Changes

Changes from 12.9
-fixed a bug with Apartment Radio.
-added three radios in Malibu Mansion, two in the Venice Beach House and five radios in Designer Apartment Remake.
-added a few sitting objects.

No Ini Changes

Changes from 13.0
-fixed missing attachments for the Cayo Perico weapons if load all weapons, or save/load weapons from weaponslot was used
-changed the TV, the audio is now not frontend but relative to where the tv is located.
-Fixed an issue where the aircraft carrier interiors were not working, when LS/Cayo was enabled.
-fixed the interior maps for the aircraft carrier (still needs reveal fort Zancudo on map option).
-disable Cayo when you teleport to North Yankton, so that traffic in NY works, will automatically be re-enabled if you leave NY.

No Ini Changes.

Changes from 13.1
-added 500 more saved car slots, a total of 1000 now.
-the saved car is now displayed at all times for slots in the vehcicle load/save menu.
-added 520 additional slots for license plates, a total of 600 add-on license plates are now possible, before just 80.

No Ini Changes.

Changes from 13.2
-Recording UI updated (compatbility with latest patch).
-added 18 Vehicles 17 with Crewemblem.
-added 24 Peds (mpheist4 + MP Tuner Peds).
-added 792 Objects (Objects60).
-added 5680 animations (MP Tuner Animations).
-added 8 voices and 2113 Speeches.
-added 17 T-shirts + one hair style.
-added 10 cutscenes.
-added 16 Timecycles.
-added MP Tuner Teleports, with 6 teleport locations, including customizable Tuner Garage.
-to change radio in Tuner Garage, proceed to the door that won't open :)
-added option for Low Grip Tyres in Vehicle Mod Menu (Benny).
-added option for Lower Vehicle in Vehicle Mod Menu (Benny).
-added option for Weapons Explosive Multiplier (Weapons Menu).

No Ini Changes.

Changes from 13.3
-added version checks for new natives, yes people if you are not running the latest version, some stuff won't work.
-added Track Wheel Category.
-added the Arcade race in Tuner Garage.
-the Media player now works, it will play one tracklist by default, to change to other tracklist, vehicle options Set Media Player Playlist.

No Ini Changes

Changes from 13.4
-added Car Meet 2.
-changed both Car Meets a bit.
-small fix for the Tuner Garage.
-meth labs now spawn in distinct color.
-changed the Muscle spawn menu, now two pages instead of just one page.

No Ini Changes

Changes from 13.5
-added the ipl's for the tuner garages (visible outside).
-ability to enable/disable the arcade machines in the tuner garage.
-fixed problems with vehicle load/save menu
-fixed DLC radios disappearing after loading a save.

No Ini Changes
Show Full Description
Προβολή συζήτησης στο GTAForums »

Πρωτοανέβηκε: 26 Μάιος 2015
Πιο πρόσφατη ενημέρωση: 21 Σεπτέμβριος 2021
Last Downloaded: πριν 2 λεπτά

All Versions

 13.6 (current)

230.614 λήψεις , 3 MB
21 Σεπτέμβριος 2021

 13.5

195.767 λήψεις , 3 MB
1 Αύγουστος 2021

 13.4

46.641 λήψεις , 3 MB
24 Ιούλιος 2021

 13.3

8.653 λήψεις , 3 MB
23 Ιούλιος 2021

 13.2

102.960 λήψεις , 3 MB
26 Ιούνιος 2021

 13.1

262.180 λήψεις , 3 MB
17 Απρίλιος 2021

 13.0

119.526 λήψεις , 3 MB
20 Μάρτιος 2021

 12.9

17.612 λήψεις , 3 MB
17 Μάρτιος 2021

 12.8

151.961 λήψεις , 3 MB
8 Φεβρουάριος 2021

 12.7

158.070 λήψεις , 3 MB
4 Ιανουάριος 2021

 12.6

8.237 λήψεις , 3 MB
3 Ιανουάριος 2021

 12.5

36.989 λήψεις , 3 MB
28 Δεκέμβριος 2020

 12.4

13.430 λήψεις , 3 MB
27 Δεκέμβριος 2020

 12.3

1.708 λήψεις , 3 MB
26 Δεκέμβριος 2020

 12.2

13.787 λήψεις , 3 MB
24 Δεκέμβριος 2020

 12.1

12.639 λήψεις , 3 MB
22 Δεκέμβριος 2020

 12.0

24.845 λήψεις , 3 MB
19 Δεκέμβριος 2020

 11.9

173.470 λήψεις , 3 MB
1 Νοέμβριος 2020

 11.8

177.249 λήψεις , 3 MB
12 Σεπτέμβριος 2020

 11.7

8.678 λήψεις , 3 MB
11 Σεπτέμβριος 2020

 11.6

21.439 λήψεις , 3 MB
6 Σεπτέμβριος 2020

 11.5

19.343 λήψεις , 3 MB
2 Σεπτέμβριος 2020

 11.4

53.643 λήψεις , 3 MB
21 Αύγουστος 2020

 11.3

84.151 λήψεις , 3 MB
2 Αύγουστος 2020

 11.2

320.766 λήψεις , 3 MB
25 Μάιος 2020

 11.1

16.504 λήψεις , 3 MB
24 Μάιος 2020

 11.0

340.751 λήψεις , 3 MB
4 Απρίλιος 2020

 10.9

377.117 λήψεις , 3 MB
4 Ιανουάριος 2020

 10.8

34.173 λήψεις , 3 MB
30 Δεκέμβριος 2019

 10.7

11.676 λήψεις , 3 MB
28 Δεκέμβριος 2019

 10.6

17.710 λήψεις , 3 MB
25 Δεκέμβριος 2019

 10.5

42.039 λήψεις , 3 MB
16 Δεκέμβριος 2019

 10.4

8.542 λήψεις , 3 MB
15 Δεκέμβριος 2019

 10.3

232.281 λήψεις , 3 MB
21 Σεπτέμβριος 2019

 10.2

65.044 λήψεις , 3 MB
1 Σεπτέμβριος 2019

 10.1

36.292 λήψεις , 3 MB
23 Αύγουστος 2019

 10.0

29.314 λήψεις , 3 MB
18 Αύγουστος 2019

 9.9

101.058 λήψεις , 3 MB
27 Ιούλιος 2019

 9.8

467.811 λήψεις , 2 MB
5 Φεβρουάριος 2019

 9.7

29.058 λήψεις , 2 MB
27 Ιανουάριος 2019

 9.6

28.100 λήψεις , 2 MB
19 Ιανουάριος 2019

 9.5

58.881 λήψεις , 2 MB
1 Ιανουάριος 2019

 9.4

24.595 λήψεις , 2 MB
26 Δεκέμβριος 2018

 9.3

6.646 λήψεις , 2 MB
24 Δεκέμβριος 2018

 9.2

4.082 λήψεις , 2 MB
23 Δεκέμβριος 2018

 9.1

5.614 λήψεις , 2 MB
22 Δεκέμβριος 2018

 9.0

21.543 λήψεις , 2 MB
18 Δεκέμβριος 2018

 8.9

69.301 λήψεις , 2 MB
13 Νοέμβριος 2018

 8.8

80.249 λήψεις , 2 MB
8 Οκτώβριος 2018

 8.7

3.487 λήψεις , 2 MB
7 Οκτώβριος 2018

 8.6

54.645 λήψεις , 2 MB
11 Σεπτέμβριος 2018

 8.5

44.802 λήψεις , 2 MB
26 Αύγουστος 2018

 8.4

32.069 λήψεις , 3 MB
15 Αύγουστος 2018

 8.3

6.469 λήψεις , 3 MB
14 Αύγουστος 2018

 8.2

1.919 λήψεις , 3 MB
13 Αύγουστος 2018

 8.1

4.248 λήψεις , 3 MB
12 Αύγουστος 2018

 8.0

9.244 λήψεις , 3 MB
10 Αύγουστος 2018

 7.9

7.802 λήψεις , 3 MB
8 Αύγουστος 2018

 7.8

11.583 λήψεις , 3 MB
5 Αύγουστος 2018

 7.7

11.997 λήψεις , 3 MB
2 Αύγουστος 2018

 7.6

14.444 λήψεις , 3 MB
30 Ιούλιος 2018

 7.5

283.375 λήψεις , 3 MB
28 Μάρτιος 2018

 7.4

12.859 λήψεις , 3 MB
25 Μάρτιος 2018

 7.3

98.996 λήψεις , 3 MB
11 Φεβρουάριος 2018

 7.2

17.070 λήψεις , 3 MB
6 Φεβρουάριος 2018

 7.1

17.517 λήψεις , 3 MB
30 Ιανουάριος 2018

 7.0

21.634 λήψεις , 3 MB
23 Ιανουάριος 2018

 6.9

7.793 λήψεις , 3 MB
21 Ιανουάριος 2018

 6.8

19.497 λήψεις , 2 MB
15 Ιανουάριος 2018

 6.7

13.307 λήψεις , 2 MB
12 Ιανουάριος 2018

 6.6

26.187 λήψεις , 2 MB
7 Ιανουάριος 2018

 6.5

25.780 λήψεις , 2 MB
1 Ιανουάριος 2018

 6.4

48.702 λήψεις , 1 MB
21 Δεκέμβριος 2017

 6.3

6.802 λήψεις , 1000 KB
21 Δεκέμβριος 2017

 6.2

9.010 λήψεις , 1000 KB
19 Δεκέμβριος 2017

 6.1

9.664 λήψεις , 1000 KB
18 Δεκέμβριος 2017

 6.0

216.207 λήψεις , 1000 KB
5 Σεπτέμβριος 2017

 5.9

9.244 λήψεις , 1000 KB
3 Σεπτέμβριος 2017

 5.8

131.230 λήψεις , 1000 KB
9 Ιούλιος 2017

 5.7

5.515 λήψεις , 1000 KB
8 Ιούλιος 2017

 5.6

38.419 λήψεις , 1000 KB
26 Ιούνιος 2017

 5.5

7.175 λήψεις , 1000 KB
25 Ιούνιος 2017

 5.4

18.717 λήψεις , 1000 KB
21 Ιούνιος 2017

 5.3

1.291.628 λήψεις , 1000 KB
26 Μάιος 2015

14.077 σχόλια