Φορτώνει...

Simple Trainer for GTA V 13.1

Λήψη
sjaak327

6.246.391

Various options normal to any trainer, the world's simplest speedometer, either in KM/H or MP/H or both, 60 Teleporting options that can be customized using the trainerv.ini, 12 vehicle spawning options assigned to hotkeys, which also can be customized using trainer.ini, all other car models can be spawned by using the menu. you can force a default station in each vehicle you enter, or when using the mobile radio, both configurable in game and using the trainer.ini You can change your player model using the menu.

It also features time and weather options, and a bunch of car options Also any predefined teleport slot can be customized in game, overwriting the predefined values

The trainer also includes bodyguard /ped spawning, any model can be spawned, any weapon can be given , defaults in trainer.ini, these can also be altered using the bodyguard menu in game. In additional to bodyguards, also drivers, combat peds and peds and drivers that attack the player can be spawned. Normal peds can be given a total of ten tasks. You can assign the same tasks to the last spawned ped. You can set the bodyguards to follow you in a car. You can also select a specific ped and do stuff on the selected ped.

The trainer includes the mobile radio, which works outside of the car, all features that are available with the normal radio, also work with the mobile radio.

Trainer.ini contains the defaults section, where you can set certain settings to be enabled on game start.

More information and installation instructions available in the ReadMe.

Changes from 11.6
-Fixed the external map and interior maps for the 37th Yacht.
-Fixed a problem with the Yatch Tv's.
-Added radio near the Jaccuzi, on the bow, near the bridge and on the second deck, for all 37 yachts. Also the radio state and station is saved when you select save yacht to ini.
-Fixed a tiny problem with Jacuzzi teleport position when the Orion Yacht was selected.
-Added 10 more added Vehicle pages, bringing the total to 1600 !
-Added 3 more Teleporting and Teleporting Save Menu pages, you can now save up to 210 teleporting locations.
-Trainer will be compatible with latest patch (1.0.2060.1).
-Ability to spawn cars fully tuned, option on the second vehicle options page, will be saved when save to ini is used.
-Changed the Vehicle Spawn Keys, There were already 12 vehicle spawns, (LALT+A and so on) which would allow you to assign a specific vehicle model to it,
I have added 13 more which will load Vehicle save slot 3-15, (1 and 2 are already assigned to a keycombination). This gives you the choice in game to determine
what model is spawned by using the key, but also exactly what tuning options are applied to it.
So just to be clear:
LALT+A until LAlT+G remain unchanged Ini Slot 1 - Ini Slot 7
LALT+H until LALT+L new using Vehicle Save Slot 3 - Vehicle Save Slot 7
LALT+M until LALT+N unchanged Ini Slot 8 - Ini Slot 9
LALT+O until LALT+Q new using Vehicle Save Slot 8 - Vehicle Save Slot 10
LALT+R Unchanged Random Vehicle
LALT+S new using Vehicle Slot 11
LALT+T until LALT+U Unchanged Ini Slot 10 - Ini Slot 11
LALT+V until LALT+W new using Vehicle Save Slot 12 -Vehicle Save Slot 13
LALT+X Unchanged Ini Slot 12
LALT+Y until LALT+Z new using Vehicle Save Slot 14 - Vehicle Save Slot 15
And yes, you can define the keys for the new ones as well, add Spawn13Key1 until Spawn25key2 to keybindings section of the ini.

No Ini Changes.

Changes from 11.7
-Fixed my fix for Yacht TV, was developed and working fine under rage+asisupport,did not work under SHV :(
-Fixed a problem with Yacht Teleporting and the Radio.
-Added Scripted SP and MP IPL's, other teleports.
-Added 3 more Added Weapons menus, bringing the total to 200 added weapons.

No ini Changes.

Changes from 11.8
-Fixed the nitro ability bar.
-Changed the save vehicle car color menu in the vehicle color menu to Save Load Vehicle Color Menu, 3 menus to save or load a total of 75 slots.
-Fixed a few tv's (casino penthouse, hangar, player facility and maybe a few others).
-Various other small fixes.

No Ini Changes.

Changes from 11.9
-support for the latest patch
-added 21 Vehicles, 5 have vehicle emblems.
-added 51 Peds.
-added 3 Weapons.
-added MP Heist4 Teleports menu (including the Island).
-added three more yacht locations.
-added 31 cutscenes
The rest (objects, animations, voices, overlays) will come in a later version.

No Ini Changes.

Changes from 12.0
-added 2816 objects, Object list 3, objects 59, you can of course also use search.
-added 25.776 animations.
-added 24 voices and 3472 speeches.
-added 33 tattoos and 67 t-shirts.
-added 43 Timecycles.
-added 6 walkingstyles.
-added some stuff on the island (whale, sea-mines, etc).
-added option Cayo Perico toggle, this will not teleport you to the island, but will enable the island (and disable Los Santos),
of course you can disable the island which will enable Los Santos.
-added rotating lights, ceiling lights, the screen and dry ice in the new night club.
-prevented animals and cs/csb models from being included in random bodyguard spawns.

No Ini Changes.

Changes from 12.1
-Made the Music Locker fully customizeable. It's the same as the original nightclub, minus a few things that
are not there (office).
-If you choose No DJ, you can now go up to the dj booth, and switch between all stations in the game.
This has also been done for the old Nightclub. Station will be saved when you save the interior.
-Ability to set the light rig color independent of the DJ, both for the old Nightclub and the Music Locker.

No Ini Changes.

Changes from 12.2
-ability to have both Los Santos and the Island loaded together.
Map and water switching should happen automatically based on distance.
this will also save when save all settings is used.
-removed the Cayo Perico toggle because of the above.
-added a radio in the submarine
-added map on the submarine table (thanks to CruelmasterMC).
-various fixes for the three added yachts and for the two nightclubs.
-fixes to cleanup for various render targets.
-fixed the crewemblem for italirsx.

No Ini Changes.

Changes from 12.3
-fixed an issue when someone would first use the normal teleport option, and then enabled both islands....

No Ini Changes.

Changes from 12.4
-when you chose the option to have Cayo Perico together with Los Santos, I now show both maps at the same time.
with the exception of when you are inside an interior or on a yacht. (if you have the reveal fort zandcudo option enabled).
-ability to open the mansion doors on the island.
-I know about the airport hangar missing the interior, I have tried serveral things but it does not want to load.
You can still visit the interior, but you first have to disable the Cayo/LS both option and then use the normal teleport option to Cayo Perico.

No Ini Changes.

Changes from 12.5
-fixed the issue with the Cayo Perico Hangar interior, thanks to PNWParksFan.
-doors on Cayo Perico mansion now close inward.
-ability to change the radio on the island beach, walk up to the dj booth.
-added three "shop" interiors on the island.
-abiity to disable the aircraft carrier, will save using save all settings.
-changed the rotating spotlights in the new nightclub a bit.
-there was a problem with the After Hours Garage teleport, this is fixed,
and the TV's are now set to the same movies as in the Nightclub, depending on DJ.
also the movie, the club name and the music will match whatever you selected in the nightclub.
-changed the Avenger regarding color and timecycle, thanks to Root.
-added 10 additional scenarios.
-ability to change the mobile phone, options, menu 2, Mobile Phone. Will save using save all setttings.

No Ini Changes.

Changes from 12.6
-fixed issue with LS lights due to LS/Island coexistence.
-added ability to enable/disable the anti aircraft stations
-added ability to enabe/disable the sea mines
-added ability to open/close the hangar doors, all three for the island, all three will be saved.

No Ini Changes

Changes from 12.7
-some fixes for tv, I now run some code the first time you enable the TV.
-apart from the two normal channels, the third channel will now let you swap through 115 playlists, use Phone UP/Down (arrow UP/Down).
-because of the above, you now can chose the same playlists in the Casino, the Arena, the Arcade
and you can use the big screen in the faciltiy as a Tv. The yacht tv's also have this ability.
-added cinema teleports in other teleports, you can use the cinemascreen as a tv.
-the vehicle despawn global will now be autodetected (thanks to drp4lyf, alloc8or and ikt !).

No Ini Changes

Changes from 12.8
-changed apartment radio a bit, and added a radio for Rooftop Eclipse Tower.
-prepared trainer for future update (snow).

No Ini Changes

Changes from 12.9
-fixed a bug with Apartment Radio.
-added three radios in Malibu Mansion, two in the Venice Beach House and five radios in Designer Apartment Remake.
-added a few sitting objects.

No Ini Changes

Changes from 13.0
-fixed missing attachments for the Cayo Perico weapons if load all weapons, or save/load weapons from weaponslot was used
-changed the TV, the audio is now not frontend but relative to where the tv is located.
-Fixed an issue where the aircraft carrier interiors were not working, when LS/Cayo was enabled.
-fixed the interior maps for the aircraft carrier (still needs reveal fort Zancudo on map option).
-disable Cayo when you teleport to North Yankton, so that traffic in NY works, will automatically be re-enabled if you leave NY.

No Ini Changes.
Show Full Description
Προβολή συζήτησης στο GTAForums »

Πρωτοανέβηκε: 26 Μάιος 2015
Πιο πρόσφατη ενημέρωση: 17 Απρίλιος 2021
Last Downloaded: 1 minute ago

All Versions

 13.1 (current)

216.844 λήψεις , 3 MB
17 Απρίλιος 2021

 13.0

118.136 λήψεις , 3 MB
20 Μάρτιος 2021

 12.9

17.041 λήψεις , 3 MB
17 Μάρτιος 2021

 12.8

151.510 λήψεις , 3 MB
8 Φεβρουάριος 2021

 12.7

157.093 λήψεις , 3 MB
4 Ιανουάριος 2021

 12.6

7.856 λήψεις , 3 MB
3 Ιανουάριος 2021

 12.5

36.419 λήψεις , 3 MB
28 Δεκέμβριος 2020

 12.4

13.243 λήψεις , 3 MB
27 Δεκέμβριος 2020

 12.3

1.531 λήψεις , 3 MB
26 Δεκέμβριος 2020

 12.2

13.637 λήψεις , 3 MB
24 Δεκέμβριος 2020

 12.1

12.443 λήψεις , 3 MB
22 Δεκέμβριος 2020

 12.0

24.100 λήψεις , 3 MB
19 Δεκέμβριος 2020

 11.9

172.829 λήψεις , 3 MB
1 Νοέμβριος 2020

 11.8

176.817 λήψεις , 3 MB
12 Σεπτέμβριος 2020

 11.7

8.514 λήψεις , 3 MB
11 Σεπτέμβριος 2020

 11.6

21.276 λήψεις , 3 MB
6 Σεπτέμβριος 2020

 11.5

19.098 λήψεις , 3 MB
2 Σεπτέμβριος 2020

 11.4

53.344 λήψεις , 3 MB
21 Αύγουστος 2020

 11.3

83.881 λήψεις , 3 MB
2 Αύγουστος 2020

 11.2

319.852 λήψεις , 3 MB
25 Μάιος 2020

 11.1

16.083 λήψεις , 3 MB
24 Μάιος 2020

 11.0

336.729 λήψεις , 3 MB
4 Απρίλιος 2020

 10.9

362.491 λήψεις , 3 MB
4 Ιανουάριος 2020

 10.8

32.830 λήψεις , 3 MB
30 Δεκέμβριος 2019

 10.7

11.439 λήψεις , 3 MB
28 Δεκέμβριος 2019

 10.6

17.445 λήψεις , 3 MB
25 Δεκέμβριος 2019

 10.5

41.749 λήψεις , 3 MB
16 Δεκέμβριος 2019

 10.4

8.308 λήψεις , 3 MB
15 Δεκέμβριος 2019

 10.3

231.628 λήψεις , 3 MB
21 Σεπτέμβριος 2019

 10.2

64.753 λήψεις , 3 MB
1 Σεπτέμβριος 2019

 10.1

35.778 λήψεις , 3 MB
23 Αύγουστος 2019

 10.0

26.226 λήψεις , 3 MB
18 Αύγουστος 2019

 9.9

100.755 λήψεις , 3 MB
27 Ιούλιος 2019

 9.8

467.097 λήψεις , 2 MB
5 Φεβρουάριος 2019

 9.7

28.941 λήψεις , 2 MB
27 Ιανουάριος 2019

 9.6

27.990 λήψεις , 2 MB
19 Ιανουάριος 2019

 9.5

58.687 λήψεις , 2 MB
1 Ιανουάριος 2019

 9.4

24.437 λήψεις , 2 MB
26 Δεκέμβριος 2018

 9.3

6.538 λήψεις , 2 MB
24 Δεκέμβριος 2018

 9.2

4.010 λήψεις , 2 MB
23 Δεκέμβριος 2018

 9.1

5.510 λήψεις , 2 MB
22 Δεκέμβριος 2018

 9.0

20.883 λήψεις , 2 MB
18 Δεκέμβριος 2018

 8.9

69.193 λήψεις , 2 MB
13 Νοέμβριος 2018

 8.8

80.143 λήψεις , 2 MB
8 Οκτώβριος 2018

 8.7

3.376 λήψεις , 2 MB
7 Οκτώβριος 2018

 8.6

54.550 λήψεις , 2 MB
11 Σεπτέμβριος 2018

 8.5

44.716 λήψεις , 2 MB
26 Αύγουστος 2018

 8.4

32.002 λήψεις , 3 MB
15 Αύγουστος 2018

 8.3

6.423 λήψεις , 3 MB
14 Αύγουστος 2018

 8.2

1.874 λήψεις , 3 MB
13 Αύγουστος 2018

 8.1

4.194 λήψεις , 3 MB
12 Αύγουστος 2018

 8.0

9.073 λήψεις , 3 MB
10 Αύγουστος 2018

 7.9

7.752 λήψεις , 3 MB
8 Αύγουστος 2018

 7.8

11.544 λήψεις , 3 MB
5 Αύγουστος 2018

 7.7

11.949 λήψεις , 3 MB
2 Αύγουστος 2018

 7.6

14.381 λήψεις , 3 MB
30 Ιούλιος 2018

 7.5

283.241 λήψεις , 3 MB
28 Μάρτιος 2018

 7.4

12.817 λήψεις , 3 MB
25 Μάρτιος 2018

 7.3

98.933 λήψεις , 3 MB
11 Φεβρουάριος 2018

 7.2

17.020 λήψεις , 3 MB
6 Φεβρουάριος 2018

 7.1

17.466 λήψεις , 3 MB
30 Ιανουάριος 2018

 7.0

21.475 λήψεις , 3 MB
23 Ιανουάριος 2018

 6.9

7.726 λήψεις , 3 MB
21 Ιανουάριος 2018

 6.8

19.424 λήψεις , 2 MB
15 Ιανουάριος 2018

 6.7

13.245 λήψεις , 2 MB
12 Ιανουάριος 2018

 6.6

25.166 λήψεις , 2 MB
7 Ιανουάριος 2018

 6.5

25.614 λήψεις , 2 MB
1 Ιανουάριος 2018

 6.4

48.415 λήψεις , 1 MB
21 Δεκέμβριος 2017

 6.3

6.720 λήψεις , 1000 KB
21 Δεκέμβριος 2017

 6.2

8.935 λήψεις , 1000 KB
19 Δεκέμβριος 2017

 6.1

9.521 λήψεις , 1000 KB
18 Δεκέμβριος 2017

 6.0

215.743 λήψεις , 1000 KB
5 Σεπτέμβριος 2017

 5.9

9.029 λήψεις , 1000 KB
3 Σεπτέμβριος 2017

 5.8

131.064 λήψεις , 1000 KB
9 Ιούλιος 2017

 5.7

5.417 λήψεις , 1000 KB
8 Ιούλιος 2017

 5.6

38.294 λήψεις , 1000 KB
26 Ιούνιος 2017

 5.5

6.988 λήψεις , 1000 KB
25 Ιούνιος 2017

 5.4

18.112 λήψεις , 1000 KB
21 Ιούνιος 2017

 5.3

1.289.046 λήψεις , 1000 KB
26 Μάιος 2015

13.514 σχόλια