Φορτώνει...

Simple Trainer for GTA V 15.8

Λήψη
sjaak327

9.324.033

Various options normal to any trainer, the world's simplest speedometer, either in KM/H or MP/H or both, 60 Teleporting options that can be customized using the trainerv.ini, 12 vehicle spawning options assigned to hotkeys, which also can be customized using trainer.ini, all other car models can be spawned by using the menu. you can force a default station in each vehicle you enter, or when using the mobile radio, both configurable in game and using the trainer.ini You can change your player model using the menu.

It also features time and weather options, and a bunch of car options Also any predefined teleport slot can be customized in game, overwriting the predefined values

The trainer also includes bodyguard /ped spawning, any model can be spawned, any weapon can be given , defaults in trainer.ini, these can also be altered using the bodyguard menu in game. In additional to bodyguards, also drivers, combat peds and peds and drivers that attack the player can be spawned. Normal peds can be given a total of ten tasks. You can assign the same tasks to the last spawned ped. You can set the bodyguards to follow you in a car. You can also select a specific ped and do stuff on the selected ped.

The trainer includes the mobile radio, which works outside of the car, all features that are available with the normal radio, also work with the mobile radio.

Trainer.ini contains the defaults section, where you can set certain settings to be enabled on game start.

More information and installation instructions available in the ReadMe.
Changes from 14.1:
-support for latest patch.
-updated the recording UI global.
-prevent the 5 stub vehicles from being spawned, they won't show up at added vehicles menu either.
-removed ability to fully tune six vehicles, because they crash to desktop, Banshee, Brioso, Deveste, Hakuchou2, Sentinel, Turismo2,
They also have some options being unavailable in vehicle mod menu and livery.
-added 18 vehicles.
-added crewemblems for 16 vehicles.
-added 9 peds in MP Security + MP Sum2 Peds.
-added 3 weapons and 4 weapon attachments.
-added 2 teleport locations, other teleport MP Sum2 Teleports.
-Added 168 objects, added to the end of Objects61.
-Added 1725 Animations, added to the end of Mp Security + Mp Sum2
-added 8 Voices and 1302 Speeches.
-added 1 scenario.
-added 9 Timecycles.
-added 2 Hair, 2 T-shirts and 63 Tattoos both malE/female.
-Fixed the destination blip when Cayo is alongside LS in a Taxi.
-Various other fixes.

No Ini Changes.

Changes from 14.2
-Disabled Weazel News station by default (it can still be enabled using Vehicle options, enable/disable radio stations on Radio wheel.)
-R tries to block two stations (Kult and Still Slipping), by default I enable them again. If you disable them using enable/disable radio stations on Radio wheel they will not show.

No Ini Changes.

Changes from 14.3
-Fixed Motomami, Kult and Still Slipping, they would not be disabled at game start if you chose to disable them saved to ini.
-Added MusicPlayer and MLR so that they can't be disabled by the game.
-You don't need to use save all settings for the Enable/Disable Radio Stations from Radio Wheel, I save it when you use num0 to go back.

No Ini Changes.


Changes from 14.4
-Media Player now has a playlist set on startup.
-fixed a small issue with saving clothes and addon peds.
-support for latest build of Fivem.

No Ini Changes.

Changes from 14.5
-small change for MP Map.
-fixed autodetect for despawn global.
-fixed recording UI global.
-added 17 Vehicles.
-added 14 Vehicles crew emblems.
-re-added ability to fully tune six vehicles, Banshee, Brioso, Deveste, Hakuchou2, Sentinel, Turismo2.
-added 27 Peds (Mp Christmas Peds).
-added 4 Weapons.
-added weapons components for new weapons and for old weapons (MicroSG, Pistol MK2, Pumpshotgun, Baseballbat and Knife).
-updated drive-by weapons.
-added 8 Teleport loations, other teleports, MP Christmas3 Teleports.
-added 598 objects, Objects62.
-added 19803 Animations, Animations MP Christmas3.
-added 10 Cutscenes.
-added 1 Walk Style.
-added 21 Time Cycles.
-added 17 Voices and 1381 Speeches.
-added 1 Hair, 2 T-shirts and 52 Tattoos both male/female.


No Ini Changes.


Changes from 14.6
-added ability to change colors in MP Sum2 Warehouse.
-updated recording UI global.
-added 17 Vehicles.
-added 9 Vehicle crew Emblems.
-added 13 Peds (MP Christmas + MP 202301).
-added 1 Weapon + components and components for old weapons (MICROSMG, CARBINERIFLE and RPG).
-updated drive-by weapons.
-added 3 teleport locations, other teleports, MP 202301 Teleports.
-added 301 objects to Objects62.
-added 883 animations to Animation MP Christmas/MP202301.
-added 6 Cutscenes.
-added 39 Timecycles.
-added 6 Voices and 1104 Speeches.
-added 1 hair and 7 T-shirts both male/female, one hair male

No Ini Changes

Changes from 14.7
-Fixed issue with livery on Issi8 (thanks R !).
-Ability to set color in MP Christmas3 Garages.
-Ability to set emblem in Tuner Garage, Set Crew Name, added Chairs, added Radio object, added blackboard and mission wall.
-Ability to set emblem in Acid Lab.
-Ability to define chairs to sit on in trainerv.ini:

[Chairs]
model1=2976437588
offset1=0.5
heading1=-180
YOffset1=-0.15
XOffset1=0
model2=1079799018
offset2=0.5
heading2=-180
YOffset2=0
XOffset2=0


these are two examples. They can now be used when you use sit down/standup. 200 chairs supported.

No Ini Changes

Changes from 14.8
-Ability to use showers, enabled by default, 193 showers at various locations, all yachts, MP apartments, Custom apartments, Offices and Agencies and a few additional interiors.
Credit goes to meimeiriver who provided me with the shower effect and animation. If you don't want this, put Shower=0 in defaults section in the Ini.
-Blimp Text in objects menu, allows you to spawn a blimp with scrolling text, you can set text and color. Once spawned, you can move the blimp, change texture and clone it. The normal functions in objects menu work.
Credit goes to root for finding the function.

No Ini Changes

Changes from 14.9
-Fixed bug in 3 of the 4 bodyguard driveby and weapons menus, they should no longer crash. Also fixed a small issue with MicroSMG in those menus.
-Added support for latest FIVEM builds.

No Ini Changes

Changes from 15.0
-Ability to spawn chairs, and then set the offset values, write to memory and test, finally save to ini.
-Fixed small issue with Pistol MK2 attachments and Digital Camo livery.
-Ability to sleep currently 233 locations, vanilla interiors and a few add-on interiors.Trainer now contains 223 working showers as well.

No Ini Changes

Changes from 15.1
-fixed animals and Csb models being selected at random bodyguars functions.
-I put off clothes for shower for the 3 player models and the 2 MP models.
-ability to sit on couches in interiors, currently 185 positions.
If you do not want this, add Couch=0 in defaults section of Ini, also if you don't want the sleep prompts, add Sleep=0 in defaults section of ini.

No Ini Changes

Changes from 15.2
-ability to disable changing of clothes when showering, add ShowerClothes=0 in default section of ini, if you do not want clothes to be changed when showering.
-fixed issue with MP peds and player peds when changing of clothes for showering.
-added two more sleep anims, I cycle trough all three of them.
-fixed height issue with the couches for some female peds.

No Ini Changes

Changes from 15.3
-ability to control traffic lights. Ability to cause mayhem.
-ability to keep vehicle lights on when blackout is used.
-Working lifts in Agencies, also added a few rendertargets and 6 couch position in each agency.
-added a few more couches, beds and showers, total of 221 couches, 241 beds and 230 showers.
-since I added the couch sitting and sleep options, changing tv channels won't work, as you're too far away, so added a tv menu in other teleports menu.

No Ini Changes

Changes FROM 15.4 which means what is new in 15.5 !!!
-working elevators in Offices. The first elevator on the left from the office door will open. Ability to go roof, outside, the garages and the mod shop.
-working vehicle elevators in office garages. Not meant to store vehicles. You can simply drive into the elevator and go to each of the garages.
-added a few couches in the Office Garages.
-opened door for MC lost clubhouse near casino, so you can enter interior with MP maps enabled.
-Music Only, if you are tired of the endless banter on the radio, enable this via vehicle options menu.
-new shortcut for loadweapons, RCTRL+W will load weapon slot 1. (WeaponKey1=163 and WeaponKey2=87 in Ini)

No Ini Changes

Changes from 15.5
-updated to latest patch for recording UI and Snow.
-added 33 vehicles.
-added 16 Vehicle crew Emblems.
-added 22 Peds to Mpchristmas3 + MP202301/02
-added 3 weapons, 2 attachments and 3 attachments for existing weapons (Combat Pistol,Special Carbine and Heavy Sniper).
-added 9 teleport locations in other teleports, MP202302 teleports.
-added 599 objects to objects 62.
-added 7151 animations to Animations MP Christmas3/MP202301/02.
-added 14 cutscenes.

No Ini Changes

Changes from 15.6
-fixed issue with weapon attachments in bodyguard menu.
-fixed issue with snow at game start.
-added cargoship and inside cargo ship at mp202302 teleports.
-added 23 timecycles.
-added 22 voices and 2955 speeches.
-added 32 tattoos, 1 hair for both female and male MP character.
-ability to customize the Salvage Yard and control radio.
-various other small fixes.
-ability to set color for projector in the two nightclubs, or use random color.

No Ini Changes

Changes from 15.7
-changed snow a little bit to have reduced grip and white dirt color. If you don't want reduced grip, add SnowGrip=0 in defaults section of ini.
-support for latest fivem build.
-added 10 added vehicles menu pages, taking the total up to 2000 added vehicles.
-various other small changes.

No Ini Changes
Show Full Description

Πρωτοανέβηκε: 26 Μάιος 2015
Πιο πρόσφατη ενημέρωση: 4 Φεβρουάριος 2024
Last Downloaded: 10 seconds ago

All Versions

 15.8 (current)

44.259 λήψεις , 4 MB
4 Φεβρουάριος 2024

 15.7

68.849 λήψεις , 4 MB
11 Ιανουάριος 2024

 15.6

17.197 λήψεις , 3 MB
7 Ιανουάριος 2024

 15.5

143.571 λήψεις , 3 MB
26 Νοέμβριος 2023

 15.4

150.576 λήψεις , 4 MB
23 Σεπτέμβριος 2023

 15.3

75.596 λήψεις , 3 MB
23 Αύγουστος 2023

 15.2

4.211 λήψεις , 3 MB
22 Αύγουστος 2023

 15.1

38.699 λήψεις , 3 MB
9 Αύγουστος 2023

 15.0

68.738 λήψεις , 3 MB
18 Ιούλιος 2023

 14.9

8.156 λήψεις , 3 MB
16 Ιούλιος 2023

 14.8

22.208 λήψεις , 3 MB
9 Ιούλιος 2023

 14.7

41.477 λήψεις , 3 MB
26 Ιούνιος 2023

 14.6

497.280 λήψεις , 3 MB
28 Δεκέμβριος 2022

 14.5

360.024 λήψεις , 3 MB
19 Αύγουστος 2022

 14.4

71.938 λήψεις , 3 MB
31 Ιούλιος 2022

 14.3

5.075 λήψεις , 3 MB
30 Ιούλιος 2022

 14.2

8.691 λήψεις , 3 MB
29 Ιούλιος 2022

 14.1

587.626 λήψεις , 3 MB
8 Ιανουάριος 2022

 14.0

36.813 λήψεις , 3 MB
1 Ιανουάριος 2022

 13.9

42.468 λήψεις , 3 MB
22 Δεκέμβριος 2021

 13.8

7.003 λήψεις , 3 MB
21 Δεκέμβριος 2021

 13.7

8.116 λήψεις , 3 MB
20 Δεκέμβριος 2021

 13.6

266.461 λήψεις , 3 MB
21 Σεπτέμβριος 2021

 13.5

196.822 λήψεις , 3 MB
1 Αύγουστος 2021

 13.4

47.057 λήψεις , 3 MB
24 Ιούλιος 2021

 13.3

9.006 λήψεις , 3 MB
23 Ιούλιος 2021

 13.2

103.441 λήψεις , 3 MB
26 Ιούνιος 2021

 13.1

262.989 λήψεις , 3 MB
17 Απρίλιος 2021

 13.0

120.306 λήψεις , 3 MB
20 Μάρτιος 2021

 12.9

17.937 λήψεις , 3 MB
17 Μάρτιος 2021

 12.8

152.389 λήψεις , 3 MB
8 Φεβρουάριος 2021

 12.7

158.949 λήψεις , 3 MB
4 Ιανουάριος 2021

 12.6

8.604 λήψεις , 3 MB
3 Ιανουάριος 2021

 12.5

37.443 λήψεις , 3 MB
28 Δεκέμβριος 2020

 12.4

13.648 λήψεις , 3 MB
27 Δεκέμβριος 2020

 12.3

1.890 λήψεις , 3 MB
26 Δεκέμβριος 2020

 12.2

14.001 λήψεις , 3 MB
24 Δεκέμβριος 2020

 12.1

12.863 λήψεις , 3 MB
22 Δεκέμβριος 2020

 12.0

25.427 λήψεις , 3 MB
19 Δεκέμβριος 2020

 11.9

173.972 λήψεις , 3 MB
1 Νοέμβριος 2020

 11.8

177.745 λήψεις , 3 MB
12 Σεπτέμβριος 2020

 11.7

8.867 λήψεις , 3 MB
11 Σεπτέμβριος 2020

 11.6

21.637 λήψεις , 3 MB
6 Σεπτέμβριος 2020

 11.5

19.568 λήψεις , 3 MB
2 Σεπτέμβριος 2020

 11.4

53.930 λήψεις , 3 MB
21 Αύγουστος 2020

 11.3

84.435 λήψεις , 3 MB
2 Αύγουστος 2020

 11.2

321.879 λήψεις , 3 MB
25 Μάιος 2020

 11.1

16.942 λήψεις , 3 MB
24 Μάιος 2020

 11.0

347.808 λήψεις , 3 MB
4 Απρίλιος 2020

 10.9

389.524 λήψεις , 3 MB
4 Ιανουάριος 2020

 10.8

35.465 λήψεις , 3 MB
30 Δεκέμβριος 2019

 10.7

11.940 λήψεις , 3 MB
28 Δεκέμβριος 2019

 10.6

17.955 λήψεις , 3 MB
25 Δεκέμβριος 2019

 10.5

42.409 λήψεις , 3 MB
16 Δεκέμβριος 2019

 10.4

8.822 λήψεις , 3 MB
15 Δεκέμβριος 2019

 10.3

232.934 λήψεις , 3 MB
21 Σεπτέμβριος 2019

 10.2

65.379 λήψεις , 3 MB
1 Σεπτέμβριος 2019

 10.1

36.803 λήψεις , 3 MB
23 Αύγουστος 2019

 10.0

30.826 λήψεις , 3 MB
18 Αύγουστος 2019

 9.9

101.429 λήψεις , 3 MB
27 Ιούλιος 2019

 9.8

468.861 λήψεις , 2 MB
5 Φεβρουάριος 2019

 9.7

29.224 λήψεις , 2 MB
27 Ιανουάριος 2019

 9.6

28.251 λήψεις , 2 MB
19 Ιανουάριος 2019

 9.5

59.129 λήψεις , 2 MB
1 Ιανουάριος 2019

 9.4

24.789 λήψεις , 2 MB
26 Δεκέμβριος 2018

 9.3

6.797 λήψεις , 2 MB
24 Δεκέμβριος 2018

 9.2

4.231 λήψεις , 2 MB
23 Δεκέμβριος 2018

 9.1

5.766 λήψεις , 2 MB
22 Δεκέμβριος 2018

 9.0

22.338 λήψεις , 2 MB
18 Δεκέμβριος 2018

 8.9

69.454 λήψεις , 2 MB
13 Νοέμβριος 2018

 8.8

80.443 λήψεις , 2 MB
8 Οκτώβριος 2018

 8.7

3.621 λήψεις , 2 MB
7 Οκτώβριος 2018

 8.6

54.785 λήψεις , 2 MB
11 Σεπτέμβριος 2018

 8.5

44.925 λήψεις , 2 MB
26 Αύγουστος 2018

 8.4

32.180 λήψεις , 3 MB
15 Αύγουστος 2018

 8.3

6.562 λήψεις , 3 MB
14 Αύγουστος 2018

 8.2

2.035 λήψεις , 3 MB
13 Αύγουστος 2018

 8.1

4.368 λήψεις , 3 MB
12 Αύγουστος 2018

 8.0

9.457 λήψεις , 3 MB
10 Αύγουστος 2018

 7.9

7.918 λήψεις , 3 MB
8 Αύγουστος 2018

 7.8

11.686 λήψεις , 3 MB
5 Αύγουστος 2018

 7.7

12.106 λήψεις , 3 MB
2 Αύγουστος 2018

 7.6

14.576 λήψεις , 3 MB
30 Ιούλιος 2018

 7.5

283.606 λήψεις , 3 MB
28 Μάρτιος 2018

 7.4

12.964 λήψεις , 3 MB
25 Μάρτιος 2018

 7.3

99.116 λήψεις , 3 MB
11 Φεβρουάριος 2018

 7.2

17.183 λήψεις , 3 MB
6 Φεβρουάριος 2018

 7.1

17.636 λήψεις , 3 MB
30 Ιανουάριος 2018

 7.0

21.850 λήψεις , 3 MB
23 Ιανουάριος 2018

 6.9

7.913 λήψεις , 3 MB
21 Ιανουάριος 2018

 6.8

19.635 λήψεις , 2 MB
15 Ιανουάριος 2018

 6.7

13.436 λήψεις , 2 MB
12 Ιανουάριος 2018

 6.6

27.279 λήψεις , 2 MB
7 Ιανουάριος 2018

 6.5

25.960 λήψεις , 2 MB
1 Ιανουάριος 2018

 6.4

49.068 λήψεις , 1 MB
21 Δεκέμβριος 2017

 6.3

6.932 λήψεις , 1000 KB
21 Δεκέμβριος 2017

 6.2

9.128 λήψεις , 1000 KB
19 Δεκέμβριος 2017

 6.1

9.835 λήψεις , 1000 KB
18 Δεκέμβριος 2017

 6.0

216.688 λήψεις , 1000 KB
5 Σεπτέμβριος 2017

 5.9

9.474 λήψεις , 1000 KB
3 Σεπτέμβριος 2017

 5.8

131.435 λήψεις , 1000 KB
9 Ιούλιος 2017

 5.7

5.666 λήψεις , 1000 KB
8 Ιούλιος 2017

 5.6

38.569 λήψεις , 1000 KB
26 Ιούνιος 2017

 5.5

7.399 λήψεις , 1000 KB
25 Ιούνιος 2017

 5.4

19.374 λήψεις , 1000 KB
21 Ιούνιος 2017

 5.3

1.294.603 λήψεις , 1000 KB
26 Μάιος 2015

16.292 σχόλια