Φορτώνει...

Simple Trainer for GTA V 14.1

Λήψη
sjaak327

7.586.286

Various options normal to any trainer, the world's simplest speedometer, either in KM/H or MP/H or both, 60 Teleporting options that can be customized using the trainerv.ini, 12 vehicle spawning options assigned to hotkeys, which also can be customized using trainer.ini, all other car models can be spawned by using the menu. you can force a default station in each vehicle you enter, or when using the mobile radio, both configurable in game and using the trainer.ini You can change your player model using the menu.

It also features time and weather options, and a bunch of car options Also any predefined teleport slot can be customized in game, overwriting the predefined values

The trainer also includes bodyguard /ped spawning, any model can be spawned, any weapon can be given , defaults in trainer.ini, these can also be altered using the bodyguard menu in game. In additional to bodyguards, also drivers, combat peds and peds and drivers that attack the player can be spawned. Normal peds can be given a total of ten tasks. You can assign the same tasks to the last spawned ped. You can set the bodyguards to follow you in a car. You can also select a specific ped and do stuff on the selected ped.

The trainer includes the mobile radio, which works outside of the car, all features that are available with the normal radio, also work with the mobile radio.

Trainer.ini contains the defaults section, where you can set certain settings to be enabled on game start.

More information and installation instructions available in the ReadMe.Changes from 12.6
-fixed issue with LS lights due to LS/Island coexistence.
-added ability to enable/disable the anti aircraft stations
-added ability to enabe/disable the sea mines
-added ability to open/close the hangar doors, all three for the island, all three will be saved.

No Ini Changes

Changes from 12.7
-some fixes for tv, I now run some code the first time you enable the TV.
-apart from the two normal channels, the third channel will now let you swap through 115 playlists, use Phone UP/Down (arrow UP/Down).
-because of the above, you now can chose the same playlists in the Casino, the Arena, the Arcade
and you can use the big screen in the faciltiy as a Tv. The yacht tv's also have this ability.
-added cinema teleports in other teleports, you can use the cinemascreen as a tv.
-the vehicle despawn global will now be autodetected (thanks to drp4lyf, alloc8or and ikt !).

No Ini Changes

Changes from 12.8
-changed apartment radio a bit, and added a radio for Rooftop Eclipse Tower.
-prepared trainer for future update (snow).

No Ini Changes

Changes from 12.9
-fixed a bug with Apartment Radio.
-added three radios in Malibu Mansion, two in the Venice Beach House and five radios in Designer Apartment Remake.
-added a few sitting objects.

No Ini Changes

Changes from 13.0
-fixed missing attachments for the Cayo Perico weapons if load all weapons, or save/load weapons from weaponslot was used
-changed the TV, the audio is now not frontend but relative to where the tv is located.
-Fixed an issue where the aircraft carrier interiors were not working, when LS/Cayo was enabled.
-fixed the interior maps for the aircraft carrier (still needs reveal fort Zancudo on map option).
-disable Cayo when you teleport to North Yankton, so that traffic in NY works, will automatically be re-enabled if you leave NY.

No Ini Changes.

Changes from 13.1
-added 500 more saved car slots, a total of 1000 now.
-the saved car is now displayed at all times for slots in the vehcicle load/save menu.
-added 520 additional slots for license plates, a total of 600 add-on license plates are now possible, before just 80.

No Ini Changes.

Changes from 13.2
-Recording UI updated (compatbility with latest patch).
-added 18 Vehicles 17 with Crewemblem.
-added 24 Peds (mpheist4 + MP Tuner Peds).
-added 792 Objects (Objects60).
-added 5680 animations (MP Tuner Animations).
-added 8 voices and 2113 Speeches.
-added 17 T-shirts + one hair style.
-added 10 cutscenes.
-added 16 Timecycles.
-added MP Tuner Teleports, with 6 teleport locations, including customizable Tuner Garage.
-to change radio in Tuner Garage, proceed to the door that won't open :)
-added option for Low Grip Tyres in Vehicle Mod Menu (Benny).
-added option for Lower Vehicle in Vehicle Mod Menu (Benny).
-added option for Weapons Explosive Multiplier (Weapons Menu).

No Ini Changes.

Changes from 13.3
-added version checks for new natives, yes people if you are not running the latest version, some stuff won't work.
-added Track Wheel Category.
-added the Arcade race in Tuner Garage.
-the Media player now works, it will play one tracklist by default, to change to other tracklist, vehicle options Set Media Player Playlist.

No Ini Changes

Changes from 13.4
-added Car Meet 2.
-changed both Car Meets a bit.
-small fix for the Tuner Garage.
-meth labs now spawn in distinct color.
-changed the Muscle spawn menu, now two pages instead of just one page.

No Ini Changes

Changes from 13.5
-added the ipl's for the tuner garages (visible outside).
-ability to enable/disable the arcade machines in the tuner garage.
-fixed problems with vehicle load/save menu
-fixed DLC radios disappearing after loading a save.

No Ini Changes

Changes from 13.6
-Updated recording UI.
-Added 17 Vehicles
-Added 14 Vehicle Crew Emblems.
-Added 49 Peds (MP Security Peds).
-Added 4 Weapons, 1 with 7 attachments, added 3 attachments to existing weapons.
-Added MP Security Teleports, 4 Agencies (Customizable). 1 Garage (Customizable) and Studio and Warehouse.
-Added 1395 objects, Objects61.
-Added 23997 Animations, Mp Security Animations.
-Added 1 Walk Style.
-Added 35 Cutscenes.
-Added 20 Voices and 2513 Speeches.
-Added 2 T-Shirts, One Hairstyle and 28 Tattoos.
-Added 23 Timecycles.
-Added 2 Yachts.

No Ini Changes.

Changes from 13.7
-Fixed new Vehicle Crew Emblems.
-Set Music Player Playlist menu renamed to Set Radio Playlist.
Here you can chose a few additional playlists for the Media player,
and change playlists for Radio Los Santos and West Coast Classic.
-Added a few map objects for MP maps (new in mp security)
-Added radio in the Agency's Player Office and in the Agency Garage.
-Ability to change radio in studio.

No Ini Changes.

Changes from 13.8

-Fixed the "old" playlist for Los Santos Radio
-MOTOMAMI Los Santos does appear on my end, but some people claimed it does not work all the time,
so I added some code in the hope it will fix the issue for these people.
-Added the vehicles with mines to the Trainer's mine system.
-R messed up a few files, leading to Franklin's couch being messed up, and the whole area disappearing when
switching from MP to SP maps. I presume R will fix this in an upcoming patch, if not, try this:
https://www.gta5-mods.com/maps/map-fixes

No Ini Changes.

Changes from 13.9
-Added 4000 teleports slots for saving/loading, in Teleports and Save Teleports menus,
called Additional Teleport Slots Menu. A total of 4000 slots, in 20 sections, so 200 slots per section.
-Fixed the TV's in Agency Bedroom.
-Enabling the Radio in player Office will also enable a radio in Franklin's Office.
-Added Chairs in Franklin's Office, The Player Office, The conference Room and in the Armory.
-Ability to Open or Close the Office Safe.
-Fixed issues with Weapon Attachments being wrong for some weapons.
-Fixed issues with Weapon Color not working correctly for MK2 weapons for Bodyguards.
-Added 3 drive-by weapons.
-Fixed crash in Weapon select menus.
-various small fixes.
-Crew Emblem is displayed on the conference table, when you do this:

the club emblems selected for Club House 1 will also be used in the facility and the Agency.
there IS a way to have the club emblem in the Facility and the two Biker Clubhouses + the Agency but you will have to do it manually:
download your clubemblem from social club (save as), start openIV, edit mode, open Grand Theft Auto V\update\update.rpf\x64\textures\script_txds.rpf,
right click, choose new Texture dictionary (ytd), make sure the name is set to crewemblem. Then open crewemblem.ytd and import your crewlogo, making
again sure the name is crewemblem. Both the dictionary and the file name iside of it should be called crewemblem. Now add the following line
to trainerv.ini under the defaults section: crewemblem=1. If you followed the instructions correctly your crewemblem (or whatever you have put
inside the dictiorary) will now be shown in the facility and can be selected in the two biker warehouses. You might want to extract the dictionary
and save it somewhere, because after each patch, it will be gone, and has to be reimported into the rpf file.


No Ini Changes.

Changes from 14.0:
-sometimes the new radio station does not work on emitters, just enter the enable stations from Radio Wheel, and that will be fixed on the fly.
-added compatbility for FiveM 2545.

No Ini Changes.
Show Full Description
Προβολή συζήτησης στο GTAForums »

Πρωτοανέβηκε: 26 Μάιος 2015
Πιο πρόσφατη ενημέρωση: 8 Ιανουάριος 2022
Last Downloaded: 10 seconds ago

All Versions

 14.1 (current)

512.993 λήψεις , 3 MB
8 Ιανουάριος 2022

 14.0

35.459 λήψεις , 3 MB
1 Ιανουάριος 2022

 13.9

41.837 λήψεις , 3 MB
22 Δεκέμβριος 2021

 13.8

6.703 λήψεις , 3 MB
21 Δεκέμβριος 2021

 13.7

7.840 λήψεις , 3 MB
20 Δεκέμβριος 2021

 13.6

265.252 λήψεις , 3 MB
21 Σεπτέμβριος 2021

 13.5

196.378 λήψεις , 3 MB
1 Αύγουστος 2021

 13.4

46.869 λήψεις , 3 MB
24 Ιούλιος 2021

 13.3

8.802 λήψεις , 3 MB
23 Ιούλιος 2021

 13.2

103.195 λήψεις , 3 MB
26 Ιούνιος 2021

 13.1

262.566 λήψεις , 3 MB
17 Απρίλιος 2021

 13.0

119.870 λήψεις , 3 MB
20 Μάρτιος 2021

 12.9

17.767 λήψεις , 3 MB
17 Μάρτιος 2021

 12.8

152.145 λήψεις , 3 MB
8 Φεβρουάριος 2021

 12.7

158.580 λήψεις , 3 MB
4 Ιανουάριος 2021

 12.6

8.387 λήψεις , 3 MB
3 Ιανουάριος 2021

 12.5

37.187 λήψεις , 3 MB
28 Δεκέμβριος 2020

 12.4

13.498 λήψεις , 3 MB
27 Δεκέμβριος 2020

 12.3

1.771 λήψεις , 3 MB
26 Δεκέμβριος 2020

 12.2

13.861 λήψεις , 3 MB
24 Δεκέμβριος 2020

 12.1

12.740 λήψεις , 3 MB
22 Δεκέμβριος 2020

 12.0

25.097 λήψεις , 3 MB
19 Δεκέμβριος 2020

 11.9

173.696 λήψεις , 3 MB
1 Νοέμβριος 2020

 11.8

177.442 λήψεις , 3 MB
12 Σεπτέμβριος 2020

 11.7

8.754 λήψεις , 3 MB
11 Σεπτέμβριος 2020

 11.6

21.509 λήψεις , 3 MB
6 Σεπτέμβριος 2020

 11.5

19.421 λήψεις , 3 MB
2 Σεπτέμβριος 2020

 11.4

53.755 λήψεις , 3 MB
21 Αύγουστος 2020

 11.3

84.253 λήψεις , 3 MB
2 Αύγουστος 2020

 11.2

321.224 λήψεις , 3 MB
25 Μάιος 2020

 11.1

16.689 λήψεις , 3 MB
24 Μάιος 2020

 11.0

343.898 λήψεις , 3 MB
4 Απρίλιος 2020

 10.9

383.809 λήψεις , 3 MB
4 Ιανουάριος 2020

 10.8

34.767 λήψεις , 3 MB
30 Δεκέμβριος 2019

 10.7

11.790 λήψεις , 3 MB
28 Δεκέμβριος 2019

 10.6

17.809 λήψεις , 3 MB
25 Δεκέμβριος 2019

 10.5

42.188 λήψεις , 3 MB
16 Δεκέμβριος 2019

 10.4

8.659 λήψεις , 3 MB
15 Δεκέμβριος 2019

 10.3

232.540 λήψεις , 3 MB
21 Σεπτέμβριος 2019

 10.2

65.152 λήψεις , 3 MB
1 Σεπτέμβριος 2019

 10.1

36.503 λήψεις , 3 MB
23 Αύγουστος 2019

 10.0

30.244 λήψεις , 3 MB
18 Αύγουστος 2019

 9.9

101.207 λήψεις , 3 MB
27 Ιούλιος 2019

 9.8

468.193 λήψεις , 2 MB
5 Φεβρουάριος 2019

 9.7

29.122 λήψεις , 2 MB
27 Ιανουάριος 2019

 9.6

28.137 λήψεις , 2 MB
19 Ιανουάριος 2019

 9.5

58.971 λήψεις , 2 MB
1 Ιανουάριος 2019

 9.4

24.667 λήψεις , 2 MB
26 Δεκέμβριος 2018

 9.3

6.699 λήψεις , 2 MB
24 Δεκέμβριος 2018

 9.2

4.127 λήψεις , 2 MB
23 Δεκέμβριος 2018

 9.1

5.669 λήψεις , 2 MB
22 Δεκέμβριος 2018

 9.0

22.052 λήψεις , 2 MB
18 Δεκέμβριος 2018

 8.9

69.353 λήψεις , 2 MB
13 Νοέμβριος 2018

 8.8

80.321 λήψεις , 2 MB
8 Οκτώβριος 2018

 8.7

3.529 λήψεις , 2 MB
7 Οκτώβριος 2018

 8.6

54.690 λήψεις , 2 MB
11 Σεπτέμβριος 2018

 8.5

44.830 λήψεις , 2 MB
26 Αύγουστος 2018

 8.4

32.105 λήψεις , 3 MB
15 Αύγουστος 2018

 8.3

6.493 λήψεις , 3 MB
14 Αύγουστος 2018

 8.2

1.947 λήψεις , 3 MB
13 Αύγουστος 2018

 8.1

4.280 λήψεις , 3 MB
12 Αύγουστος 2018

 8.0

9.319 λήψεις , 3 MB
10 Αύγουστος 2018

 7.9

7.828 λήψεις , 3 MB
8 Αύγουστος 2018

 7.8

11.606 λήψεις , 3 MB
5 Αύγουστος 2018

 7.7

12.035 λήψεις , 3 MB
2 Αύγουστος 2018

 7.6

14.480 λήψεις , 3 MB
30 Ιούλιος 2018

 7.5

283.453 λήψεις , 3 MB
28 Μάρτιος 2018

 7.4

12.889 λήψεις , 3 MB
25 Μάρτιος 2018

 7.3

99.031 λήψεις , 3 MB
11 Φεβρουάριος 2018

 7.2

17.101 λήψεις , 3 MB
6 Φεβρουάριος 2018

 7.1

17.550 λήψεις , 3 MB
30 Ιανουάριος 2018

 7.0

21.718 λήψεις , 3 MB
23 Ιανουάριος 2018

 6.9

7.824 λήψεις , 3 MB
21 Ιανουάριος 2018

 6.8

19.545 λήψεις , 2 MB
15 Ιανουάριος 2018

 6.7

13.345 λήψεις , 2 MB
12 Ιανουάριος 2018

 6.6

26.772 λήψεις , 2 MB
7 Ιανουάριος 2018

 6.5

25.847 λήψεις , 2 MB
1 Ιανουάριος 2018

 6.4

48.853 λήψεις , 1 MB
21 Δεκέμβριος 2017

 6.3

6.837 λήψεις , 1000 KB
21 Δεκέμβριος 2017

 6.2

9.044 λήψεις , 1000 KB
19 Δεκέμβριος 2017

 6.1

9.736 λήψεις , 1000 KB
18 Δεκέμβριος 2017

 6.0

216.410 λήψεις , 1000 KB
5 Σεπτέμβριος 2017

 5.9

9.341 λήψεις , 1000 KB
3 Σεπτέμβριος 2017

 5.8

131.315 λήψεις , 1000 KB
9 Ιούλιος 2017

 5.7

5.563 λήψεις , 1000 KB
8 Ιούλιος 2017

 5.6

38.471 λήψεις , 1000 KB
26 Ιούνιος 2017

 5.5

7.252 λήψεις , 1000 KB
25 Ιούνιος 2017

 5.4

19.016 λήψεις , 1000 KB
21 Ιούνιος 2017

 5.3

1.292.810 λήψεις , 1000 KB
26 Μάιος 2015

14.668 σχόλια