Φορτώνει...

Warfare Mode 3.0

Λήψη

26.703

= ENG
- With this mod you can start a realistic warfare in the los santos, here you can become in randomized scenarios, become as lazer pilot or drive truck with your own soldiers group
= REQUIREMENTS
- Script Hook V [Version 1.0.2060.1+]
= INSTALLATION
- Drop the WarfareMode.dll in scripts folder
- In game, press F6 to open settings menu
= KNOWN BUGS
- Sometimes spawn is not realistic
= CHANGE LOG
- [1.0] First alpha release
- [1.4] Now the mod is slightly optimized
- [2.0] Added new ui, fixed optimized spawn, fixed many other bugs
- [2.4] Added support calling by pressing key b, added scenario selector by pressing key b, fixed optimized spawn, added new scenario parachute from titan to random scenario, fixed bug while traffic will start spawn again
- [2.5] Fixed some bugs
- [3.0] Matchmaking is working and in it added first gamemode zone control, added new random scenario, fixed bugs= РУС
- С этим модом ты можешь начать реалистичную войну в лос сантосе, здесь ты можешь использовать случайные сценарии, тем самым стать либо пилотом или ввести грузовик с собственной группой военных
= ТРЕБОВАНИЯ
- Script Hook V [Версия 1.0.2060.1+]
= УСТАНОВКА
- Поместить WarfareMode.dll в папку scripts
- В игре, нажмите F6 чтобы открыть меню настроек
= ИЗВЕСТНЫЕ БАГИ
- Иногда не реалистичный спавн
= СПИСОК ИЗМЕНЕНИЙ
- [1.0] Первый альфа релиз
- [1.4] Мод теперь немного оптимизирован
- [2.0] Добавлен новый интерфейс, исправлен оптимизированный спавн, исправлены многие другие баги
- [2.4] Добавлен вызов поддержки при нажатии b, добавлен выбор сценария при нажатии b, исправлен оптимизированный спавн, добавлен новый сценарий прыжка с парашютом из титана для случайного сценария, исправлен баг когда траффик начинал спавнится обратно
- [2.5] Исправлены некоторые баги
- [3.0] Создание матча теперь работает и первый его режим это zone control, добавлен новый случайных сценарий, исправлены баги
Show Full Description

Πρωτοανέβηκε: 28 Δεκέμβριος 2020
Πιο πρόσφατη ενημέρωση: 8 Ιανουάριος 2021
Last Downloaded: πριν 2 λεπτά

All Versions

 3.0 (current)

23.542 λήψεις , 200 KB
8 Ιανουάριος 2021

 2.5

951 λήψεις , 200 KB
4 Ιανουάριος 2021

 2.4

495 λήψεις , 200 KB
3 Ιανουάριος 2021

 2.0

753 λήψεις , 200 KB
1 Ιανουάριος 2021

 1.4

328 λήψεις , 200 KB
29 Δεκέμβριος 2020

 1.0

633 λήψεις , 100 KB
28 Δεκέμβριος 2020

157 σχόλια