Φορτώνει...

Hash Collider 0.4.6

Λήψη

349

Purpose of this tool is to help modders to reverse Jenkins hashes to original strings or find compatible random collisions, which can be used instead of hash in XML files.

Application contains english dictionary and also dictionary from words fround in GTA, which can be used to brute-force hashes. Also dictionary of already known hash names is included to instantly resolve community known hashes.

THIS TOOL IS WORK-IN-PROGRESS AND NOT FEATURE COMPLETE!

Feel free to join discord server for this tool with latest information, discussion and releases:
https://discord.gg/dMGfWwE

CHANGE LOG

version 0.4.6:
- Added icons into main menu, popup menu and hash list, including icon informing user which hashes are currently in search
- Added field "Must ends with" to specify phrase with which found name must ends in resolver settings
- Added option "Add checked names to custom dictionary" to popup menu in "Found matches" list
- Unlocked menu item File > New project (Ctrl+N) to clear everything with one click and start over
- Added menu Help with some usefull links and information
- Added warning when resuming search after changing hash list to inform user that changes will not affect resumed search
- Added options "Don't search where dictionary match/random collision/resolved string already exists" in resolver settings
- Fixed bug where "Copy selected resolved string(s), dictionary match(es) or collision(s)" did not actually copied resolved string


version 0.4.5
- Optimized resolving performance by approx. 22%
- Optimized adding found matches to list to prevent infinite freezing with big batches of hashes
- Added progress bar for resolving hashes to show in what part of n-word combination search is
- Other minor fixes, improvements and performance optimizations

version 0.4.4
- Added possibility to Pause / Resume working job
- Fixed bug with "Copy selected hash(es)" which copied wrong binary data instead of selected hash
- Fixed crash on closing app during running job

version 0.4.3
- Implemented multi-threading support, which allows you to boost resolving speed by number of your CPU cores (for now working only for dictionary brute-force resolving, not for random collision search)
- Added scrollbars to textareas
- Fixed bug, where long lines in textareas were wrapped and added as individual lines
- Replaced memory manager (improves performance a little)
- Fixed few memory leaks
- Small cleanup of dictionary

hotfix version 0.4.2.1
- Fixed serious bug when resolving with prefixes found collisions only for first prefix in list (sorry about that, but if you searched with prefixes and did not find what you were looking for, you should repeat search now)
- Fixed bug where decimal hashes were not accepted above signed int max (2147483648 and up)

version 0.4.2:
- Added option to add hashes in decimal format
- Added "Select all" option to context menus
- Added separate text box for adding hashes computed from strings
- Added separate column "Resolved string" for strings resolved by dictionary brute-forcing
- Branched popup menu items "Delete selected" and "Delete all" in "Hash list" to allow deleting content of any column
- Branched popup menu items "Copy selected name(s)" in "Found matches" to allow copying names only or grouped names
- Fixed drawing and component positioning issues when form is resized
- Fixed progress bar stretching and animating issue
- Fixed bug which allowed to rename item in list views, which actually had no effect
- Fixed bug where checking name in "Found matches" did not transfer it to "Hash list" table in some cases
- Fixed bug where certain event was fired too often during hash resolving, which could lead to performance degradation on long lists
- Updated US dictionary, now containing also inflected variants and plurals
Show Full Description

Πρωτοανέβηκε: 16 Σεπτέμβριος 2017
Πιο πρόσφατη ενημέρωση: 3 Οκτώβριος 2017
Last Downloaded: 19 hours ago

All Versions

 0.4.6 (current)

176 λήψεις , 3 MB
3 Οκτώβριος 2017

 0.4.5

66 λήψεις , 3 MB
24 Σεπτέμβριος 2017

 0.4.4

20 λήψεις , 3 MB
23 Σεπτέμβριος 2017

 0.4.3

15 λήψεις , 3 MB
21 Σεπτέμβριος 2017

 0.4.2.1

39 λήψεις , 3 MB
18 Σεπτέμβριος 2017

 0.4.1

41 λήψεις , 3 MB
16 Σεπτέμβριος 2017

6 σχόλια