Φορτώνει...
Του αρέσουν 0 αρχεία
3 σχόλια
0 βίντεο
0 Ανεβάσματα
0 ακόλουθοι
 • Default

  Does anyone know how to join a friends server, I get an error "failed to retrieve public servers key"

  6 Δεκέμβριος 2022
 • Default

  [2022-12-06 15:36:14.376] [INFO] Detected Windows 10 Home (10.0.22621.900)
  [2022-12-06 15:36:14.376] [INFO] Using game version 1.0.2699.16
  [2022-12-06 15:36:14.376] [INFO] Successfully retrieved MODULEINFO: G:\GTAV\GTA5.exe => 0x00007FF6E4460000 (0x03D20600)
  [2022-12-06 15:36:14.376] [INFO] Creating thread...
  [2022-12-06 15:36:14.376] [INFO] Created thread, id 0x2B90
  [2022-12-06 15:36:14.377] [INFO] Reading settings...
  [2022-12-06 15:36:14.380] [INFO] patch_player_world_limits = true
  [2022-12-06 15:36:14.380] [INFO] patch_global_height_limit = true
  [2022-12-06 15:36:14.380] [INFO] patch_entity_map_depth_limit = false
  [2022-12-06 15:36:14.380] [INFO] patch_explosives_boundary = true
  [2022-12-06 15:36:14.381] [INFO] patch_entity_spawn_boundary = true
  [2022-12-06 15:36:14.381] [INFO] patch_entity_task_boundary = true
  [2022-12-06 15:36:14.381] [INFO] patch_camera_boundary = true
  [2022-12-06 15:36:14.381] [INFO] patch_velocity_limit = false
  [2022-12-06 15:37:18.602] [INFO] patchPlayerWorldLimits succeeded!
  [2022-12-06 15:37:18.625] [INFO] patchGlobalHeightLimit succeeded!
  [2022-12-06 15:37:18.658] [INFO] patchExplosivesBoundary succeeded!
  [2022-12-06 15:37:18.677] [INFO] patchEntitySpawnBoundary succeeded!
  [2022-12-06 15:37:18.744] [ERROR] patchEntityTaskBoundary failed!
  [2022-12-06 15:37:18.746] [INFO] patchCameraBoundary succeeded!

  Any reason the TASK is failing?

  The game crashes under one particular bridge, I have no graphic mods just cars

  6 Δεκέμβριος 2022
 • Default

  Can anyone please help me, I'm trying to invite a friend to my server I think I set up the server right but..

  1. It doesn't show on the the servers for him.
  2. He can't connect to my IP address I have port forwarding to my pc.

  I watched so many videos.. No use

  Thanks!

  5 Δεκέμβριος 2022