Φορτώνει...
Του αρέσουν 0 αρχεία
2 σχόλια
0 βίντεο
0 Ανεβάσματα
0 ακόλουθοι
  • Default

    Found that street light intensity can be adjusted in the timecycles. <light_falloff_mult> adjusts the intensity of street lighting cast on the ground. Higher values slow fps and may crash. Setting to +10 will surely crash the game.

    20 Μάρτιος 2019
  • Default

    Great mod. You are definitely addressing the lack of lighting problem. Do you know any way to make the street lights brighter? Any help would be greatly appreciated. Thanks

    5 Μάρτιος 2019