Φορτώνει...
Του αρέσουν 0 αρχεία
2 σχόλια
1 βίντεο
0 Ανεβάσματα
0 ακόλουθοι
  • Default

    @Antroksrd So what ended up working for me is not having a custom output folder by just leaving the output option blank. They'll go to your Videos folder by default.

    12 Ιανουάριος 2023
  • Default

    I am getting error Failed to create format context. ### error code: -2147467259 on Windows 11. I have tried many things and can't seem to get it to work. Every time I try to export, the game crashes straight to desktop with no crash log other than EVE's log. I am using a Ryzen 9 5950x and Radeon 6700xt if that helps. I never had an issue on my old, outdated laptop but I can't get it to work on my new PC...

    7 Ιανουάριος 2023