Φορτώνει...

2021 Bugatti Super Sport 300+ [ Add-On | Automatic/Manual Spoiler | Animated Engine ] 3.0

91.444

---------------------------------------------- G.V.M.A -------------------------------------------------------

||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II|| 2021 Bugatti Super Sport 300+ ||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||

Model from GameModels.ru (CSR2)
Thanks to
00AbOlFaZl00 for tire texture
Conversion from scratch by me HarvinoiiD.
Pictures by PRD

Features:
- HQ exterior, Interior , HQ engine & boot
- HQ mirror reflections
- Working dials
- All lights functioning properly
- Breakable glass and lights
- Hands on steering wheel
- Animated engine
- Automatic spoiler

||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI Changelog |II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II|||

Version 3.0

changelog

-Slightly the same interior
-Fixed all lights (front indicator, middle brakinglight, reversinglight)
-Removed all corona. (light)
-Added a second version with manual spoiler
-Fixed wheel COL
-New handling by ChunLi
-rim logo now paintable [PAINT:1]
-etc

Bugs:
-No dirtmap : WIP

Version 2.0
-New interior
-Reworked dashboard
-New taillight (brighter at night)
-Fixed window ( tint and shards)
-New handling

||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI Installation |II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II|||

1. Go to update/update.rpf/common/data,
Find dlclist.xml,
Right click and select Edit
Add this line in Paths section

dlcpacks:\bug300ss\
press save


2. Make a folder named " bug300ss " , in update/x64/dlcpacks
drag and drop inside the dlc.rpf from the file you downloaded.

3. Start the game, spawnname:
bug300ss for automatic spoiler version
bug300ss2 for manual spoiler version

4.Go!

||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI Bug Report's politics |II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II|||

Feel free to report all bugs you find related to the conversion, or the texturing.
Start your message by

[BUG] : describe the bug
[URL] : screenshot of the bug if necessary

( Don't post : * car don't have sound or *handling is bad or *my game crash in loading)

I will try to fix at ten bugs or each month

===============================================
Please DO NOT edit the car without my permission. Thank you!

Please DO NOT RE-UPLOAD my mods on other sites.
===============================================

---------------------------------------------- G.V.M.A -------------------------------------------------------
Show Full Description

Πρωτοανέβηκε: 24 Δεκέμβριος 2020
Πιο πρόσφατη ενημέρωση: 24 Ιανουάριος 2021
Last Downloaded: πριν 12 λεπτά

All Versions

 3.0 (current)

77.762 λήψεις , 30 MB
24 Ιανουάριος 2021

 2.0

9.135 λήψεις , 10 MB
28 Δεκέμβριος 2020

 1.0

4.542 λήψεις , 10 MB
24 Δεκέμβριος 2020

62 σχόλια