Φορτώνει...

BMW M3 E30 1990 [Add-On | VehFuncs V | Tuning | Template] 1.5

56.329

In The Name Of God
=============================================================
GTA V convert and edit:
Abolfazl Danaee (00AbOlFaZl00)
3D Model from Forza Horizon 4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liverys : HarvinoiiD
a Special thanks to HarvinoiiD
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
This was one of my last conversions before leaving gta
i hope enjoy you guys :)
=============================================================
Features:
- HQ exterior, Interior
- HQ mirror reflections
- dials
- all lights functioning properly
- breakable glass and lights
- hands on steering wheel
- glass tints working
- template
- dirtmap
& More... Enjoy!
--------------------------------------------------------------------------------
Update 1.1 Changelog
-new tire texture (Continental Tire like to real m3 e30)
-improve interior details
-better headlight glass
==============================================
Update 1.2 Changelog
-new tire textures and tire model
-new some light maps
and more...
==============================================
Update 1.3 Changelog
-Updated Lights
-Updated Tire and wheels
-EU Plates
==============================================
Update 1.5 Changelog
-Wipers [VehFuncsV Need]
-Better AO Adjustments
-Better Textures
==============================================
How to install
1. navigate to "mods/update/x64/dlcpacks/"
create a new folder called "m3e30" and place this "dlc.rpf" file inside that folder

2. export "dlclist.xml" from "mods/update/update.rpf/common/data/" to your desktop with OpenIV
open the file with any text editor, add the following line to the end:

dlcpacks:\m3e30\

3. Import "dlclist.xml" again to the path mentioned above using OpenIV

4. Done, use any trainer to spawn the car

car spawn name : m3e30
==============================================

Visit my Discord for information on new cars >>
Show Full Description

Πρωτοανέβηκε: 10 Ιανουάριος 2021
Πιο πρόσφατη ενημέρωση: 19 Μάρτιος 2022
Last Downloaded: πριν 4 λεπτά

All Versions

 1.5 (current)

13.574 λήψεις , 20 MB
19 Μάρτιος 2022

 1.3

20.470 λήψεις , 20 MB
27 Ιούνιος 2021

 1.2

9.075 λήψεις , 20 MB
3 Απρίλιος 2021

 1.1

10.031 λήψεις , 20 MB
15 Ιανουάριος 2021

 1.0

3.176 λήψεις , 20 MB
10 Ιανουάριος 2021

53 σχόλια