Φορτώνει...

BMW M3 E30 1990 [Add-On | VehFuncs V | Tuning | Template] Reworked 1.0

73.869

In The Name Of God
=============================================================
GTA V convert and edit:
Abolfazl Danaee (00AbOlFaZl00)
3D Model from Forza Horizon 4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liverys : HarvinoiiD
a Special thanks to HarvinoiiD
=============================================================
1.0 Reworked Update Changelog
-Improved Lights/Emissive's
-Improved Texutres and Materials
-Improved Wheels
-Improved Interior
-Improved Handling
=============================================================
Features:
- HQ exterior, Interior
- HQ mirror reflections
- dials
- all lights functioning properly
- breakable glass and lights
- hands on steering wheel
- glass tints working
- template
- dirtmap
& More...


How to install
1. navigate to "mods/update/x64/dlcpacks/"
create a new folder called "m3e30" and place this "dlc.rpf" file inside that folder

2. export "dlclist.xml" from "mods/update/update.rpf/common/data/" to your desktop with OpenIV
open the file with any text editor, add the following line to the end:

dlcpacks:\m3e30\

3. Import "dlclist.xml" again to the path mentioned above using OpenIV

4. Done, use any trainer to spawn the car

car spawn name : m3e30

Visit my Discord for information on new cars >>
Show Full Description

Πρωτοανέβηκε: 10 Ιανουάριος 2021
Πιο πρόσφατη ενημέρωση: 9 Φεβρουάριος 2023
Last Downloaded: 1 hour ago

All Versions

 Reworked 1.0 (current)

17.355 λήψεις
9 Φεβρουάριος 2023

61 σχόλια