Φορτώνει...

Police SWAT Team Transporter [Add-On | Template] 1.2

62f9da 20220926190453 1
62f9da 20220926190701 1
D9ca0c 20220927101252 1
D88086 20220921162827 1
3d3b4f 20220921165533 1
3d3b4f 20220921165630 1

5.501

Feature:
- Insurgent has 14 seats
- Rumpo, Stockade, Speedo have 10 seats

(AFAIK only with Ultimate Backup's partner function can make 7+ passengers enter the vehicle. Other scripts such as Simple Trainer's bodyguard function can only make 7 passengers enter the vehicle)

Changelog:
1.2 (pic 3)
Add Stockade
1.1 (pic 2)
Add Insurgent

!!! NOTE !!!
- DO NOT reupload this to anywhere if it without your own editing
- If your emergency light doesn't work or they're in the wrong place. Use SirenSetting Limit Adjuster
- If the game crashes during the loading screen. Use Gameconfig
- You're allowed to use this for your MP server, so long as appropriate credits are given.
- Please don't ask me for help if you're using any kind of MP server. I only using SP so I don't know how to solve it.

Credits:
Rockstar Games - original model
TheF3nt0n - improved and mapped Insurgent, Stockade, Speedo, Rumpo
Lozano71 - Speedo hood mapping and fixes
Jacobmaate - RX2700 lightbar
Monkeypolice188 - improved Stockade and wheels
11John11 - improved Speedo; Speedo wheels; Visor lightbar; LEDs model
Vx5 Voltage - police console improvements
Skitty - Wiwang Emergency Lighting System model
AlexanderLB - Wiwang Emergency Lighting System texture
SAS994 - vehiclelayouts; edit Insurgent interior

Spawn name:
'swatinsur' - Insurgent
'swatstoc' - Stockade
'swatvanr' - Rumpo with lightbar
'swatvanr2' - Rumpo slicktop
'swatvans' - Speedo with lightbar
'swatvans2' - Speedo slicktop

Installation:
1. copy the 'swatvan' folder to the file path "mods/update/x64/dlcpacks/"
2. open OpenIV, navigate to 'dlclist.xml' in "mods/update/update.rpf/common/data/". Add "< Item>dlcpacks:/swatvan/< /Item>"
Show Full Description

Πρωτοανέβηκε: 21 Σεπτέμβριος 2022
Πιο πρόσφατη ενημέρωση: 27 Σεπτέμβριος 2022
Last Downloaded: 4 hours ago

All Versions

 1.2 (current)

4.835 λήψεις , 20 MB
27 Σεπτέμβριος 2022

36 σχόλια