Φορτώνει...

Toyota Corolla 2018 [Add-On | FiveM] 1.0

12.905

POR

Toyota Corolla 2018

Nome de Spawn offiline: corolla
Nome de Spawn fivem:corolla

Caracteristicas:
- Interior HQ
- Bons reflexos de espelho
- Maos no volante
- Deformacao de colisao
- velocimetro funcional
- Completar o carro fivem - Rollcage - Roof
- Completar o carro offiline - chassis - teto


Instrucoes de instalacao:
Copie "corolla" na pasta addon para "GTAV - mods - update - x64 - dlcpacks
update> update.rpf> common> data> dlclist
adicione este: dlcpacks: - corolla -

[INSTALACAO FIVEM]
Basta copiar o "ADD_ON_corolla" na pasta FiveM para a pasta de recursos do servidor e adicionar uma nova linha "start ADD_ON_corolla" no "server.cfg

Conversao de: por mim
Texturas: por mim
Modelo de: Squir,Maxim Zhuravlev,vk


- se for usar o mod em video por gentileza usar os creditos

ENG

Toyota Corolla 2018

Offline Spawn Name: corolla
Spawn name fivem:corolla

Features:
- Interior HQ
- Good mirror reflections
- Hands on the wheel
- Collision deformation
- functional speedometer
- Complete fivem car - Rollcage - Roof
- Complete the offline car - chassis - roof


Installation Instructions:
Copy "corolla" in the addon folder to "GTAV - mods - update - x64 - dlcpacks
update> update.rpf> common> data> dlclist
add this: dlcpacks: - corolla -

[FIV INSTALLATION]
Just copy the "ADD_ON_corolla" in the FiveM folder to the server's resources folder and add a new line "start ADD_ON_corolla" in the "server.cfg

Conversion from: by me
Textures: by me
Model by: Squir, Maxim Zhuravlev, vk


- if you are going to use the mod in video, please use the credits
Show Full Description

Πρωτοανέβηκε: 4 Ιούλιος 2021
Πιο πρόσφατη ενημέρωση: 4 Ιούλιος 2021
Last Downloaded: 2 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

12.905 λήψεις , 100 MB
4 Ιούλιος 2021

10 σχόλια