Φορτώνει...

Volkswagen Golf GTI MK7 2015 [Add-On | Tuning | Wipers] 4.0 (Final)

37.211

DEMO VIDEO
https://youtu.be/zd4k8S6foPE

Credits:

CSR Racing 2
Turn 10 Studios
Mateus Ulhoa
Gabriel Araujo
======================================================================
CHANGELOG
-added normal map in textures
-added but parts of tuning
-added DRL on the lights
-reworked the entire 3D part
-worked all the textures part
-fixed bug wheel
-All features working
-All breakable glass
-Tuning parts added (Benny's)
44 Parts, Including interior and exterior
-Model and textures improvements
-Dirt Map

-Changes in sound and handling

Content Included:

Volkswagen Golf GTI 7 2015
Add-ON
Replace
Vehshare Dirt Map HQ
Sun Roof Extras
All lights Working
Digital Dials
Realistic Handling
All dummys are working
& More...
======================================================================
1- Paste the "golfgti7" folder into the "Add-On" folder in this directory: mods / update / x64 / dlcpacks /

2- export "dlclist.xml" from "mods / update / update.rpf / common / data /" to your desktop with OpenIV
open the file with any text editor, applying the following line at the end:

dlcpacks: golfgti7

3- to install or replace the copy of the files inside the "Replace" folder for this directory: Grand Theft Auto V/ update/ x64/ dlcpacks/ mpheist3 dlc.rpf / x64 / levels / gta5 /vehicles mpheist3.rpf

4- Install "vehshare.ytd" in this directory: Grand Theft Auto V mods -x64e.rpf -levels - gta5 vehicles.rpf
======================================================================
If any bug tell me in the comments!

Use the Credits!
Enjoy! (:
======================================================================
PT-BR
Conteudo Incluso:

-Todos os recursos funcionando
-Todos os vidros quebraveis
-Partes de tuning adicionadas (Benny's)
44 partes, incluindo interior e exterior
- Melhorias no modelo e nas texturas
- Melhorias no som e no handling

Volkswagen Golf GTI 7 2015
Add-ON
Vehshare Dirt Map HQ
Teto solar 3 Extras
Todas as Luzes Funcionando
Painel Digital
Handling Fiel ao real
Todos os dummys funcionando
E muito mais...
======================================================================
1- Cole a pasta "golfgti7" dentro da pasta "Add-On" neste diretorio : mods/update/x64/dlcpacks/

2- exporte "dlclist.xml" de "mods / update / update.rpf / common / data /" para sua area de trabalho com OpenIV
abra o arquivo com qualquer editor de texto, adicione a seguinte linha ao final:

dlcpacks: \golfgti7\

3- para instalar o replace copie os arquivos dentro da pasta "Replace" para esse diretorio : \Grand Theft Auto V\update\x64\dlcpacks\mpheist3\dlc.rpf\x64\levels\gta5\vehicles\mpheist3.rpf\

4- Instale o "vehshare.ytd" neste diretorio : Grand Theft Auto V\mods\x64e.rpf\levels\gta5\vehicles.rpf\
======================================================================

Caso algum Bug me fale nos comentarios

Boa jogatina (:
Show Full Description

Πρωτοανέβηκε: 17 Σεπτέμβριος 2020
Πιο πρόσφατη ενημέρωση: 18 Μάιος 2022
Last Downloaded: 3 hours ago

All Versions

 4.0 (Final) (current)

10.127 λήψεις , 100 MB
15 Μάιος 2022

 4.0 (Final)

7.141 λήψεις , 100 MB
5 Φεβρουάριος 2021

123 σχόλια