Φορτώνει...

Real Cars for Legendary Motorsport Website [BETA] 1.0

0072ec gta5 chn
0072ec gta5 chn1
0072ec gta5 usa
0072ec gta5 usa1

1.010

Good day!
This Upgrade Kit is for
YCA-RE's Lamborghini Aventador LP700-4 v2.2
https://www.gta5-mods.com/vehicles/aventador-lp700-4

The Real Legendary Motosport V1 BETA.

You can buy the real car from the LM.

[V1 BETA]
Pegassi = Lamborghini
Zentorno = Aventador LP700-4

[Installation]
Step1.
Replace the *.ytd files at
..\update\update.rpf\x64\patch\data\cdimages\scaleform_web.rpf\

Step2.
Chinese:
Replace the CHNMainLang\global.gxt2 at
..\update\update.rpf\x64\data\lang\chinese_rel.rpf\
and replace the CHNDLClang\global.gxt2 at
..\update\update.rpf\x64\patch\data\lang\chinese_rel.rpf\

American:
Replace the USAMainLang\global.gxt2 at
..\update\update.rpf\x64\data\lang\american_rel.rpf\
and replace the USADLClang\global.gxt2 at
..\update\update.rpf\x64\patch\data\lang\american_rel.rpf\

Step3.
Let's Go!

[Known issues]
All Pegassi has changed.

[At last]
Make sure to backup your files,and have a nice day!

----------------------------------------------------------------------

大家好
這是YCA-RE's Lamborghini Aventador LP700-4 v2.2的升級補丁,請先安裝。
https://www.gta5-mods.com/vehicles/aventador-lp700-4

真實的傳奇汽車 V1 BETA.

你可以在傳奇汽車買到真實的汽車了。

[V1 BETA]
佩嘉西 = 蘭博基尼
桑托勞 = 埃文塔多 LP700-4

[安裝]
Step1.
替換安裝包內的*.ytd文件到
..\update\update.rpf\x64\patch\data\cdimages\scaleform_web.rpf\

Step2.
中文用戶:
替換安裝包內CHNMainLang\global.gxt2到
..\update\update.rpf\x64\data\lang\chinese_rel.rpf\
替換安裝包內CHNDLClang\global.gxt2到
..\update\update.rpf\x64\patch\data\lang\chinese_rel.rpf\

英文用戶:
替換安裝包內USAMainLang\global.gxt2到
..\update\update.rpf\x64\data\lang\american_rel.rpf\
替換安裝包內USADLClang\global.gxt2到
..\update\update.rpf\x64\patch\data\lang\american_rel.rpf\

Step3.
開始遊戲!

[已知問題]
所有佩嘉西的車型都改變了。

[最後]
請備份您的原文件,祝你愉快。
Show Full Description

Πρωτοανέβηκε: 24 Φεβρουάριος 2016
Πιο πρόσφατη ενημέρωση: 24 Φεβρουάριος 2016
Last Downloaded: πριν 2 μέρες

All Versions

 [BETA] 1.0 (current)

1.010 λήψεις , 8 MB
24 Φεβρουάριος 2016

11 σχόλια