Φορτώνει...

Savitar CW [Add-On Ped] Final

59.274

Savitar, The God of Speed comes to Los Santos.

ATTENTION: The development of the standalone versions of CW The Flash themed skins is stopped, all the new skins will be included in the new pack by our team - CW The Flash DLC. It has all current CW The Flash skins as one DLC, provided with .OIV package and special menu to make the installation and in-game usage easier.

There are two version: Regular Savitar (Blue) and Flash Savitar (Red).

Installation:
Highly recommended to use with this Add-Ons,
https://www.gta5-mods.com/scripts/addonpeds-asi-pedselector

This ped is stream so you must put the files and the folder inside ped.rpf.
The name of the files and the folder must be same.

Or replaced with a streamed ped that you want from x64v/models/cdimages/streamed_mp.rpf, just rename example: mp_m_claude_01.

In the AddonPed 3.0 there option to change walk style. I recommed to use Savitar with walk style "Tool Belt".

Place ini file of the suit to Scripts\The Flash Files\Suits.

Changelog:
2.1 - Better glow effect, some improve on texture and special maps.
2.0 - New model.
1.1 - Fix texture.
1.0 - Release.

Credit:
Barak101 for model design, edit, and convert to GTA V.
evilmaginakuma and OkaymanXXI for the design texture and special maps, beta testers, and this amazing screenshots.

Support my on Patreon.
Follow me on Facebook.

Enjoy and do not forget to comment!
Show Full Description

Πρωτοανέβηκε: 19 Δεκέμβριος 2016
Πιο πρόσφατη ενημέρωση: 5 Σεπτέμβριος 2017
Last Downloaded: 8 hours ago

All Versions

 Final (current)

42.246 λήψεις , 10 MB
5 Σεπτέμβριος 2017

439 σχόλια