Φορτώνει...

JavelinV - Extendable Hitman/Assassination mod 1.2.1

Λήψη
33ec65 pic1
33ec65 pic2

1.480

What is it?
JavelinV is a Hitman/Assassination script which's missions are written and stored entirely in XML. This allows the people, YOU, to write your own assassinations and share them with others.

It also comes with 16 missions!

Requirements
- ScripthookV
- ScripthookVDotNet
- NativeUI

Requirements are NOT packaged with the mod. Please install them before downloading this mod!

Installation
Extract the archived file into your scripts folder.

Updating to new version
Make sure you replace the dll and the JavelinV/JavelinVMissions.xml too. If you have your own missions OR downloaded others missions' then they CAN (but not necessarily) crash your game or make your game stop.

See the forums topic for more information about what the mod can do and how to create new missions/modify existing ones. Feel free to share your missions on the forum thread!
Show Full Description
View topic on GTA5-Mods.com Forums »

Πρωτοανέβηκε: 10 Φεβρουάριος 2019
Πιο πρόσφατη ενημέρωση: 15 Φεβρουάριος 2019
Last Downloaded: 1 hour ago

All Versions

 1.2.1 (current)

801 λήψεις , 20 KB
14 Φεβρουάριος 2019

 1.2.0

296 λήψεις , 20 KB
12 Φεβρουάριος 2019

 1.1.0

130 λήψεις , 20 KB
11 Φεβρουάριος 2019

 1.0.1

183 λήψεις , 20 KB
10 Φεβρουάριος 2019

 1.0.0

70 λήψεις , 20 KB
10 Φεβρουάριος 2019

35 σχόλια