Φορτώνει...

Manual Transmission & Steering Wheel Support v4.5.3

Λήψη
ikt

108.884

Manual Transmission for GTA V
This mod will enable manual transmission for vehicles, using the games' real gear box! This means real gears - not speed capping. There are plenty of features to emulate how real transmissions work.

It’s highly recommended to play with this mod using a controller or a wheel.

Steering Wheel Support for GTA V
With manual transmission enabled, you'll want to be able to properly control your vehicle. By default, GTA V doesn't support steering wheels. Solutions like X360CE only emulate a controller, and the game will miss definition and force feedback for wheels. For this, a large part of this mod is made to support wheels, natively! A few features:
 • all DirectInput compatible steering wheels supported (since 4.0)
 • force feedback is fully supported
 • multiple input devices supported (since 4.2.0)
 • 1:1 mapping of steering wheel to vehicle front wheels

Features:
 • Real gears!
 • Dynamic top gear detection
 • Realistic input mapping with working clutch
 • Engine and transmission effects
 • Support for all land-based engine-powered vehicles
 • Fully configurable
 • HUD with speed, RPM and shift mode
 • Sequential, automatic and manual gearbox choices
 • Controller, keyboard and wheel input support
 • Seamless input device switching
 • DirectInput Steering Wheel support

There's much more inside, so take a look!

Requirements
GTA V v1.0.877.1 to 1.0.1290.1
ScriptHookV

Installation
Put Gears.asi and the folder ManualTransmission in your GTA V folder (overwrite when asked)
Read the README and configure the mod to your preferences with the in-game menu.

Updating
Put Gears.asi in your GTA V folder. You can keep old settings, new options are simply added.

Wheel installation
Use the in-game menu. You might want to keep the README as reference.

FiveM installation
Create a plugins folder in FiveM Application Data and put Gears.asi and the ManualTransmission folder in there.

Usage
Refer to the README. The menu contains plenty of descriptions too.

Keys
Open menu:
[{ on US layout
Ü on DE layout
Å on Nordic layout
It's to the right of "P" in general on QWERTY layouts.

Refer to the readme for other default keys.

Recommended mods
Realistic Driving V
LeFix Speedometer
NFS Gauge

Troubleshooting
Have you tried turning it off and on again?
When asking for help, include the following:
* ManualTransmission/Gears.log
* ManualTransmission/settings_general.ini
* ManualTransmission/settings_wheel.ini
* What kind of inputs (wheel/controller/keyboard) you're using
* What you already tried to do

You can use pastebin to post the files.
If you don't include at least the mod version and game version, I'm just straight out gonna ignore you.

Known bugs and problems
- Crashes with a Logitech G920 and ScriptHookVDotNet v2
- Wheel sticks to one side and/or brake/throttle stuck. Try switching the mod off and on again.

Sincere thanks to:
Rockstar Games
Alexander Blade
LeFix
XMOD
InfamousSabre
leftas
kagikn
and everybody else who helped me!

Source code available on GitHub
You can also contribute my messaging me offsets for older versions, for more support :)
Full changelog available on GitHub

Alternative downloads
Old releases: GitHub Releases
Latest build: AppVeyor Artifacts (unstable)

Changelog
4.5.3
* Fix external shift mode setter. Sorry! It went unnoticed for quite a while.

4.5.2
* Improve clutch catching
* Add option to allow H-pattern for controller
* Fix crash on pre-v1.0.1290.1 (caused by steering patching)
* Fix crash on invalid pool handles

4.5.1
* Update for v1.0.1290.1
* Fix starting of damper effect
* Fix effect params

4.5.0
Config changes:
Just some updated defaults for force feedback.

Changes:
* Improve redline detection and consistency across vehicles
* Re-write auto gearbox to accomodate new redline detection
* Fix NPC gearboxes not shifting properly
* Fix bikes shifting up without input
* Fix big trucks being weird in general
* Allow brake to switch input modes too
* Some bug fixes

Wheel changes:
* Add frontal collission force feedback
* Add proper damper effect
* Add brake gamma curve option
* Fix camera pitch change on looking sideways

4.4.2
Config changes:
No incompatible changes.

Changes:
Fix button assignment not working.

4.4.1
Config changes:
No incompatible changes.

Changes:
* Add option to block button for controller clutch
* Add option to ignore shifts in menus (controller)
* Add option for deadzone with steering wheels
* Add Manual Transmission title above notifications
* Add warning to configure driving devices
* Improve boat and amphibious force feedback
* Scale ffb effects to steering wheel degrees
* Fix crash for steering wheels without force feedback
* Fix crash on setting up wheel buttons
* Remove support for non-custom decorators
* Small improvements here and there


Old changelogs

View topic on FiveM.net Forums »
Show Full Description
View topic on GTA5-Mods.com Forums »

Πρωτοανέβηκε: 1 Φεβρουάριος 2016
Πιο πρόσφατη ενημέρωση: 29 Δεκέμβριος 2017
Last Downloaded: πριν 2 λεπτά

All Versions

 v4.5.3 (current)

12.307 λήψεις , 3 MB
29 Δεκέμβριος 2017

 v4.5.2

726 λήψεις , 3 MB
27 Δεκέμβριος 2017

 v4.5.0

4.812 λήψεις , 3 MB
25 Νοέμβριος 2017

 v4.4.2

2.783 λήψεις , 3 MB
13 Νοέμβριος 2017

 v4.4.0

4.333 λήψεις , 3 MB
20 Οκτώβριος 2017

 v4.3.10

4.541 λήψεις , 3 MB
26 Σεπτέμβριος 2017

3.626 σχόλια