Φορτώνει...

Tornado Script 1.3.1

Λήψη

121.881

Description
Now for something a little random. I bring you.. Tornado Script. A script that brings a whole new element to stormy weather in GTA V.
With this script installed, it brings the possibility that a violent tornado will spawn in when the weather turns bad.

Tornados can be set to appear naturally during thunderstorms or spawned at your command using a specified keybind.

The INI config file gives you the option to adjust these settings.

Default activation key is the F6 key (heh)

Keep in mind that this script does not come without a hit to framerate.
It has yet to be tested on low- end machines, but I think its fair to assume that any especially low- end hardware may have issues running this.

The single most important thing you can do to alleviate this is reducing the particle quality to low using the settings menu in -game

If you have any ideas for what you want to see with this mod, please post it below. Thanks (:

Additional Requirements
Installation
 • Create a folder called "scripts" in the main folder where GTA is installed
 • Place all included files in the folder

Key Binds
T - Open Console

Tips for Improving Performance
 • Set particle quality to low in graphics settings
 • Run the game at a lower resolution
 • Adjust variables in the INI file such as "
  MaxParticleLayers" and "ParticlesPerLayer"
 • Adjust variables in the INI file called "ParticleAsset" and "ParticleName" (VortexAdvanced) to override with a (custom) less intense particle

Changes
v1.3.1
 • Reduced download size
 • Re- added tornado "cloud top" effect
 • Added (experimental) debris spawning system
 • Increased the minimum distance to player when spawning during a thunderstorm


v1.3 (beta) Semi- Big Update
 • Re- implemented the code for collecting entities, making for some nice performance improvements
 • Added tornado siren and ambient sound effects that change dynamically based on the tornado strength and position
 • Added dynamic detection of materials/ surfaces, allowing the tornado to take on the color of whatever material it is travelling over. Sand, dirt and pavement are currently recognized
 • Tornadoes now have a random lifespan, making it possible for a thunderstorm to spawn multiple tornadoes in a realistic way
 • Peds are now more reactive when seeing the tornado and will run for their lives (still perfecting this one)
 • Additional changes to spawning and path-finding related code. The tornado should now avoid high elevations and stick closer to roads and open flat areas


v1.2.3
 • Improved framerate by 200%
 • Tornado no longer follows the player
 • Reduced vertical force scale for player entities
 • Added an optional "cloud-top" effect that can be enabled via the config file

v1.2.2-a
 • Adjusted default "ParticlesPerLayer" from 9 to 10

v1.2.2
 • Support game patch 1.0.1365.1
 • Added a ton more configurable options to the config file
 • Added an in-game console to change properties of the tornado in real-time

v1.2.1
 • Fixes crashing issues related to the parsing of numbers in the config file

v1.2
 • Essentially rebuilt the entire mod from the ground up to favor performance. Although, the particles themselves remain quite a FPS- killer.
 • Added realistic vortex physics (Much more like a real tornado)
 • Added tweak-able options to the config file that allow customization of the tornado behavior.
 • Removed the tornado sound (for now) since it was causing a bug for quite a few people. I plan to add this back at another time.


v1.1
 • Fix for HUD disappearing.
 • Added some sound FX.


Source Code: Github
Show Full Description

Πρωτοανέβηκε: 24 Μάιος 2016
Πιο πρόσφατη ενημέρωση: 20 Σεπτέμβριος 2018
Last Downloaded: πριν 29 λεπτά

All Versions

 1.3.1 (current)

68.463 λήψεις , 10 MB
20 Σεπτέμβριος 2018

 1.3

2.958 λήψεις , 100 MB
26 Αύγουστος 2018

 1.2.3

6.177 λήψεις , 30 KB
26 Απρίλιος 2018

 1.2.2

3.379 λήψεις , 30 KB
17 Απρίλιος 2018

 1.2.1

40.635 λήψεις , 30 KB
24 Μάιος 2016

793 σχόλια