Φορτώνει...
Του αρέσουν 12 αρχεία
36 σχόλια
12 βίντεο
0 Ανεβάσματα
0 ακόλουθοι
 • Gtao65

  from above 1 2
  (3) look at the picture

  yukardan 1 2
  (3 )resime bak

  1 Φεβρουάριος 2020
 • Gtao65

  çizgiler var tablodaki resim varmış gibi duruyor biraz işik ver bulutları bıraz beyaz ve yumuşak yap

  31 Ιανουάριος 2020
 • Gtao65

  there are pores when you look carefully, the coating looks like jelly.

  31 Ιανουάριος 2020
 • Gtao65
 • Gtao65

  @Magatv başka birtane sec

  24 Ιανουάριος 2020
 • Gtao65

  @Magatv [CHARACTER]
  MODEL_NAME = ig_jimmyboston
  HASH = 0
  NAME = 托尼·斯塔克|托尼·斯塔克|jimmyboston
  HEALTH = 150
  VOICE = S_M_Y_HWAYCOP_01_BLACK_FULL_01
  CAN_EQUIP_SUITS = IronMan(Ultron),HulkbusterIW,MK37,IronMan(Mark50)V2,ironmanMK50
  SPAWN_POSITION = 0,0,0
  COMPONENTS = -1,0
  ANIMATIONS =
  MOVEMENT_CLIP =
  DAMAGED_SPEECH = Generic_Shocked_Med,Speech_Params_Force_Shouted_Critical
  DAMAGED_HIGH_SPEECH = Generic_Shocked_High,Speech_Params_Force_Shouted_Critical
  DAMAGE_SPEECH = Blocked_Generic,Speech_Params_Force_Shouted_Critical
  KILL_SPEECH = Fight,Speech_Params_Force_Shouted_Critical|Generic_Bye,Speech_Params_Force_Shouted_Critical
  BIG_ACTION_SPEECH = Challenge_Accepted_Generic,Speech_Params_Force_Shouted_Critical
  APOLOGY_SPEECH = Apology_No_Trouble,Speech_Params_Force_Shouted_Critical Suit HulkbusterIW [SUIT]
  MODEL_NAME = HulkbusterIW
  NAME = HulkbusterIW
  VOICE = A_M_M_BUSINESS_01_WHITE_FULL_01
  ARMOR = 10000
  POWERING_UP = 300
  RT_POWER = 3000
  EMISSION = 300
  SUPER_SPEED = 25
  OXYGEN = 6000
  WEAPONS = PULSE_WAVE:pulse_wave,REPULSOR_RAY:REPULSOR_RAY,UNI_BEAM:uni_beam,LASER:laser,CANNON:cannon,MISSILE:missile,MINI_CANNON:mini_cannon,FLARE:flare,MACHINE_GUN:machine_gun,FLAME_ARRESTER:flame_arrester,CURE_SPRAY:cure_spray,MANACLE:manacle,SMART_BOMB:smart_bomb,ULTRON_HAND:ultron_hand
  COMMANDS = RECORD_MESSAGE:true,DISPLAY_MESSAGE:true,CHOICE_PED:true,CHOICE_VEH:true,CIVILIAN:false,FRIEND:true,LOCK_AUTO:true,LOCK_RANGE:200,SCAN_VISION:false,NIGHT_VISION:false,THERMAL_VISION:false,LIGHT:false,DIVE_MODE_AUTO:false,TARGET_DIST:false,RADAR_ZOOM:1,COMMUNICATIONS:true,WEAPON_CUSTOM:false,THRUSTER_CUSTOM:false,LOCK_DURATION:15,STEALTH_MODE:false
  CAN_FLIGHT = True
  APPEAR_ANIMATION = .,.,-1
  NO_NEED_EQUIPPED = True
  NO_NEED_TO_CALL = True
  SPAWN_POSITION = 0,0,0
  PLAY_FOOTSTEP = True
  MAX_VISION = 100
  COMPONENT_FOR_MASK_ON = -1,0
  COMPONENT_FOR_AI_MASK_ON = -1,0
  THRUSTER_1 = 500|57717|0,0,1|0,0,0|2|False|1
  THRUSTER_2 = 500|24806|0,0,1|0,0,0|2|False|2
  THRUSTER_3 = 50|18905|-1,0,-0.5|0.1,0.03,0.07|1|False|3
  THRUSTER_4 = 50|57005|-1,0,0.5|0.1,0,-0.07|1|False|4
  THRUSTER_5 = 100|24818|0.01,0,0|0.05,-0.15,0.15|1|False|5
  THRUSTER_6 = 100|24818|0.01,0,0|0.05,-0.15,-0.15|1|False|6
  THRUSTER_7 =
  THRUSTER_PARTICLE = core,muz_pistol_fp
  ADJUST_TYPE = 0,1
  VOİCE =
  CAN_EQUIP_BY_PLAYER = False

  [PULSE_WAVE]
  DAMAGE = 50
  AMMO = 999
  DELAY = 400
  DELAY2 = 400
  BURST_FIRE_DELAY = 200
  RELOADDDE_DELAY = 800
  CAN_USE_UNDERWATER = False
  ITEM_1 = .|18905|0,0,0|0,0,0|0,0,0|False|L
  ITEM_2 = .|57005|0,0,0|0,0,0|0,0,0|False|R
  ITEM_3 =
  ANIMATION_1 = anim@mp_player_intincarsurrenderstd@ps@,idle_a_fp,49,-1,0|.,.
  ANIMATION_2 = special_ped@jerome@monologue_2@monologue_2i,iamyourtruesalvation_8,49,1,1,True|.,.
  ANIMATION_3 = switch@franklin@cleaning_apt,001918_01_fras_v2_1_cleaning_apt_idle,49,-1,2|.,.
  ANIMATION_4 = anim_casino_a@amb@casino@games@slots@ped_female@engaged@01b@reacts@v01,reaction_good_var01,49,1,0,True|.,.
  ANIMATION_5 =
  AUDIO_START = charge1
  AUDIO_RELEASE = release1
  AUDIO_LOOP =
  AUDIO_END = shut_down4

  [REPULSOR_RAY]
  DAMAGE = 100
  AMMO = 999
  DELAY = 400
  DELAY2 = 400
  BURST_FIRE_DELAY = 200
  RELOADDDE_DELAY = 800
  CAN_USE_UNDERWATER = False
  ITEM_1 = .|18905|0,0,0|0,0,0|0,0,0|False|L
  ITEM_2 = .|57005|0,0,0|0,0,0|0,0,0|False|R
  ITEM_3 =
  ANIMATION_1 = anim@mp_player_intincarsurrenderstd@ps@,idle_a_fp,49,-1,0|.,.
  ANIMATION_2 = special_ped@jerome@monologue_2@monologue_2i,iamyourtruesalvation_8,49,1,1,True|.,.
  ANIMATION_3 = switch@franklin@cleaning_apt,001918_01_fras_v2_1_cleaning_apt_idle,49,-1,2|.,.
  ANIMATION_4 = anim_casino_a@amb@casino@games@slots@ped_female@engaged@01b@reacts@v01,reaction_good_var01,49,1,0,True|.,.
  ANIMATION_5 =
  AUDIO_START = charge1
  AUDIO_RELEASE = release2
  AUDIO_LOOP = beam_loop1
  AUDIO_END = shut_down4

  [UNI_BEAM]
  DAMAGE = 500
  AMMO = 1000
  DELAY = 200
  DELAY2 = 400
  BURST_FIRE_DELAY = 40
  RELOADDDE_DELAY = 800
  CAN_USE_UNDERWATER = False
  ITEM_1 = .|24818|0,0,0|0,0,0|0.09,0.0999,0|False|None
  ITEM_2 =
  ANIMATION_1 = timetable@tracy@ig_9_11@,base_jimmy,49,-1,0|.,.
  ANIMATION_2 =
  AUDIO_START = charge2|charge3|charge4
  AUDIO_RELEASE = release3|release4_sp
  AUDIO_LOOP = beam_loop3
  AUDIO_END = shut_down4

  [LASER]
  DAMAGE = 300
  AMMO = 1000
  DELAY = 400
  DELAY2 = 400
  BURST_FIRE_DELAY = 40
  RELOADDDE_DELAY = 800
  CAN_USE_UNDERWATER = False
  ITEM_1 = .|61163|0,0,0|0,0,0|0.16,-0.02,-0.15|False|L
  ITEM_2 = .|28252|0,0,0|0,0,0|0.16,-0.02,0.15|False|R
  ITEM_3 =
  ANIMATION_1 = missexile2switch,ig_4_switch_trev_to_franklin_loop_fra,49,-1,0|.,.
  ANIMATION_2 = veh@boat@jetski@front@base,sit_slow,49,-1,1|.,.
  ANIMATION_3 =
  AUDIO_START =
  AUDIO_RELEASE = beam1|beam2
  AUDIO_LOOP = beam_loop2
  AUDIO_END =

  [CANNON]
  DAMAGE = 100
  AMMO = 1900
  DELAY = 600
  DELAY2 = 400
  BURST_FIRE_DELAY = 40
  RELOADDDE_DELAY = 800
  CAN_USE_UNDERWATER = False
  ITEM_1 = .|61163|0,0,0|0,0,0|0,0,0|False|L
  ITEM_2 = .|28252|0,0,0|0,0,0|0,0,0|False|R
  ITEM_3 =
  ANIMATION_1 = missexile2switch,ig_4_switch_trev_to_franklin_loop_fra,49,1500,0|.,.
  ANIMATION_2 = veh@boat@jetski@front@base,sit_slow,49,1500,1|.,.
  ANIMATION_3 =
  AUDIO_START = cannon1|cannon2
  AUDIO_RELEASE =
  AUDIO_LOOP =
  AUDIO_END =

  [MISSILE]
  DAMAGE = 200
  AMMO = 1000
  DELAY = 600
  DELAY2 = 200
  BURST_FIRE_DELAY = 200
  RELOADDDE_DELAY = 800
  CAN_USE_UNDERWATER = False
  ITEM_1 = .|61163|0,0,0|0,0,0|0,0,0|False|S
  ITEM_2 = .|45509|0,0,0|0,0,0|-0.06,-0.08,0|False|L
  ITEM_3 = .|40269|0,0,0|0,0,0|-0.06,-0.08,0|False|R
  ITEM_4 = .|45509|0,0,0|0,0,0|-0.06,-0.09,0|False|L
  ITEM_5 = .|40269|0,0,0|0,0,0|-0.06,-0.09,0|False|R
  ITEM_6 = .|45509|0,0,0|0,0,0|-0.07,-0.09,0|False|L
  ITEM_7 = .|40269|0,0,0|0,0,0|-0.07,-0.09,0|False|R
  ITEM_8 = .|45509|0,0,0|0,0,0|-0.08,-0.08,0|False|L
  ITEM_9 = .|40269|0,0,0|0,0,0|-0.08,-0.08,0|False|R
  ITEM_10 = .|45509|0,0,0|0,0,0|-0.09,-0.08,0|False|L
  ITEM_11 = .|40269|0,0,0|0,0,0|-0.09,-0.08,0|False|R
  ITEM_12 = .|45509|0,0,0|0,0,0|-0.08,-0.08,0|False|L
  ITEM_13 = .|40269|0,0,0|0,0,0|-0.08,-0.08,0|False|R
  ITEM_14 =
  ANIMATION_1 = missexile2switch,ig_4_switch_trev_to_franklin_loop_fra,49,1500,0|.,.
  ANIMATION_2 =
  AUDIO_START = missile1|missile2
  AUDIO_RELEASE =
  AUDIO_LOOP =
  AUDIO_END =

  [MINI_CANNON]
  DAMAGE = 30
  AMMO = 2500
  DELAY = 400
  DELAY2 = 400
  BURST_FIRE_DELAY = 40
  RELOADDDE_DELAY = 200
  CAN_USE_UNDERWATER = False
  ITEM_1 = .|45509|0,0,0|0,0,0|-0.4,0,0|False|L
  ITEM_2 = .|40269|0,0,0|0,0,0|-0.4,0,0|False|R
  ITEM_3 = .|45509|0,0,0|0,0,0|-0.4,0.4,-0.4|False|L
  ITEM_4 = .|40269|0,0,0|0,0,0|-0.4,0.4,0.4|False|R
  ITEM_5 = .|45509|0,0,0|0,0,0|-0.4,0.4,-0.3|False|L
  ITEM_6 = .|40269|0,0,0|0,0,0|-0.4,0.4,0.3|False|R
  ITEM_7 = .|45509|0,0,0|0,0,0|-0.4,0.4,-0.2|False|L
  ITEM_8 = .|40269|0,0,0|0,0,0|-0.4,0.4,0.2|False|R
  ITEM_9 =
  ANIMATION_1 =
  AUDIO_START = mini_cannon1|mini_cannon2
  AUDIO_RELEASE =
  AUDIO_LOOP =
  AUDIO_END =

  [FLARE]
  DAMAGE = 5
  AMMO = 1000
  DELAY = 400
  DELAY2 = 400
  BURST_FIRE_DELAY = 40
  RELOADDDE_DELAY = 800
  CAN_USE_UNDERWATER = False
  ITEM_1 = .|58271|0,0,0|0,0,0|0,0,0|False|L
  ITEM_2 = .|51826|0,0,0|0,0,0|0,0,0|False|R
  ITEM_3 =
  ANIMATION_1 =
  AUDIO_START =
  AUDIO_RELEASE =
  AUDIO_LOOP =
  AUDIO_END =

  [MACHINE_GUN]
  DAMAGE = 50
  AMMO = 2000
  DELAY = 400
  DELAY2 = 400
  BURST_FIRE_DELAY = 40
  RELOADDDE_DELAY = 800
  CAN_USE_UNDERWATER = False
  ITEM_1 = .|61163|0,0,0|0,0,0|0,0,0|False|L
  ITEM_2 = .|28252|0,0,0|0,0,0|0,0,0|False|R
  ITEM_3 =
  ANIMATION_1 = missexile2switch,ig_4_switch_trev_to_franklin_loop_fra,49,-1,0|.,.
  ANIMATION_2 = veh@boat@jetski@front@base,sit_slow,49,-1,1|.,.
  ANIMATION_3 =
  AUDIO_START = machine_gun
  AUDIO_RELEASE =
  AUDIO_LOOP =
  AUDIO_END =

  [FLAME_ARRESTER]
  DAMAGE = 3
  AMMO = 2000
  DELAY = 400
  DELAY2 = 400
  BURST_FIRE_DELAY = 40
  RELOADDDE_DELAY = 800
  CAN_USE_UNDERWATER = False
  ITEM_1 = .|61163|0,-0.15,0.1|0,0,0|0,0,0|False|None
  ITEM_2 =
  ANIMATION_1 = missexile2switch,ig_4_switch_trev_to_franklin_loop_fra,49,-1,0|.,.
  ANIMATION_2 =
  AUDIO_START =
  AUDIO_RELEASE =
  AUDIO_LOOP =
  AUDIO_END =

  [CURE_SPRAY]
  DAMAGE = 0
  AMMO = 3000
  DELAY = 400
  DELAY2 = 400
  BURST_FIRE_DELAY = 40
  RELOADDDE_DELAY = 800
  CAN_USE_UNDERWATER = False
  ITEM_1 = .|4170|0,0,0|0,0,0|0,0,0|False|None
  ITEM_2 =
  ANIMATION_1 = anim@mp_point,1st_person_med,49,-1,0|.,.
  ANIMATION_2 = mp_player_int_upperbro_love,mp_player_int_bro_love,49,-1,1|.,.
  ANIMATION_3 =
  AUDIO_START =
  AUDIO_RELEASE =
  AUDIO_LOOP =
  AUDIO_END =

  [MANACLE]
  DAMAGE = 0
  AMMO = 100
  DELAY = 600
  DELAY2 = 400
  BURST_FIRE_DELAY = 40
  RELOADDDE_DELAY = 800
  CAN_USE_UNDERWATER = True
  ITEM_1 = .|18905|0,0,0|0,0,0|0,0,0|False|None
  ITEM_2 =
  ANIMATION_1 = missexile2switch,ig_4_switch_trev_to_franklin_loop_fra,49,1500,0|.,.
  ANIMATION_2 =
  AUDIO_START =
  AUDIO_RELEASE =
  AUDIO_LOOP =
  AUDIO_END =

  [SMART_BOMB]
  DAMAGE = 500
  AMMO = 100
  DELAY = 400
  DELAY2 = 400
  BURST_FIRE_DELAY = 40
  RELOADDDE_DELAY = 800
  CAN_USE_UNDERWATER = True
  ITEM_1 = .|57005|0,0,0|0,0,0|0,0,0|False|None
  ITEM_2 =
  ANIMATION_1 = gestures@m@car@low@casual@ds,gesture_nod_yes_soft,49,1500,0|.,.
  ANIMATION_2 =
  AUDIO_START =
  AUDIO_RELEASE =
  AUDIO_LOOP =
  AUDIO_END =

  [ULTRON_HAND]
  DAMAGE = 50
  AMMO = 100
  DELAY = 400
  DELAY2 = 400
  BURST_FIRE_DELAY = 40
  RELOADDDE_DELAY = 800
  CAN_USE_UNDERWATER = False
  ITEM_1 = .|64017|0,0,0|0,0,0|0,0,0|False|R
  ITEM_2 = .|64097|0,0,0|0,0,0|0,0,0|False|R
  ITEM_3 = .|64113|0,0,0|0,0,0|0,0,0|False|R
  ITEM_4 = .|64065|0,0,0|0,0,0|0,0,0|False|R
  ITEM_5 = .|64081|0,0,0|0,0,0|0,0,0|False|R
  ITEM_6 =
  ANIMATION_1 = reaction@shove,shove_var_b,49,1500,0|.,.
  ANIMATION_2 = special_ped@jerome@monologue_2@monologue_2i,iamyourtruesalvation_8,49,1,1,True|.,.
  ANIMATION_3 =
  AUDIO_START = attach|pickup1_sp
  AUDIO_RELEASE = launch1|launch2|launch3|disintegrate1_sp|disintegrate2_sp
  AUDIO_LOOP = hold_loop1
  AUDIO_END = shut_down5

  [SPECIAL-1]
  NAME = UNKNOWN

  Expand to read the full comment
  23 Ιανουάριος 2020
 • Gtao65
  23 Ιανουάριος 2020
 • Gtao65
 • Gtao65

  LSTransit Bus Mod VS 🚌 Bus Simulator V 1.2
  https://youtu.be/t8IM5K-wqQY

  21 Ιανουάριος 2020
 • Gtao65

  @Mrjojo51100 LSTransit Bus Mod VS 🚌 Bus Simulator V 1.2
  https://youtu.be/t8IM5K-wqQY

  21 Ιανουάριος 2020