Φορτώνει...

2020 Audi RS6 C8 Avant [Add-On | Extras | Tuning | Template] 3.0

117.815

---------------------------------------------- G.V.M.A -------------------------------------------------------

||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II|| 2020 Audi RS6 C8 Avant ||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||


Model from GameModels.ru (CSR2)
Conversion from scratch by me HarvinoiiD.
Screenshot TacoPoPo

Features:
- HQ exterior, Interior , HQ engine & boot
- HQ mirror reflections
- Working dials
- All lights functioning properly
- Breakable glass and lights
- Hands on steering wheel
- Animated engine
-Custom Dirtmap

|lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI changelog |II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II|||

Version 3.0

changelog

- Fixed Tint glass
- Fixed and add tuning part
- New handling


Version 2.0

changelog

- Fixed Headlight
- Added 19 tuning parts
- Overall improvement of the mod

Version 1.0

- Release

||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI Installation |II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II|||

1. Go to update/update.rpf/common/data,
Find dlclist.xml,
Right click and select Edit
Add this line in Paths section

dlcpacks:\rs6avant20\
press save


2. Make a folder named " rs6avant20 " , in update/x64/dlcpacks
drag and drop inside the dlc.rpf from the file you downloaded.

3. Start the game, spawnname: rs6avant204.Go!

||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI Bug Report's politics |II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II|||

Feel free to report all bugs you find related to the conversion, or the texturing.
Start your message by

[BUG] : describe the bug
[URL] : screenshot of the bug if necessary

( Don't post : * car don't have sound or *handling is bad or *my game crash in loading)

I will try to fix at ten bugs or each month

===============================================
Please DO NOT edit the car without my permission. Thank you!

Please DO NOT RE-UPLOAD my mods on other sites.
===============================================

---------------------------------------------- G.V.M.A -------------------------------------------------------
Show Full Description

Πρωτοανέβηκε: 24 Ιανουάριος 2021
Πιο πρόσφατη ενημέρωση: 7 Απρίλιος 2021
Last Downloaded: πριν 21 λεπτά

All Versions

 3.0 (current)

84.998 λήψεις , 30 MB
7 Απρίλιος 2021

 2.0

4.155 λήψεις , 30 MB
3 Απρίλιος 2021

 1.0

27.693 λήψεις , 30 MB
24 Ιανουάριος 2021

98 σχόλια