Φορτώνει...

2021 Mercedes-Benz AMG S63 Coupe 4MATIC+ [Add-On] 3.0

85.190

||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II|| 2021 Mercedes-Benz AMG S63 Coupe 4MATIC+||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II|| REQUIREMENTS ||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||

Non-pirated post Casino Heist version of the game

"https://www.gta5-mods.com/misc/gta-5-gameconfig-300-cars%22%3ELatest gameconfig

"https://www.gta5-mods.com/tools/packfile-limit-adjuster%22%3EPackfile Limit Adjuster

"https://www.gta5-mods.com/tools/heap-limit-adjuster-600-mb-of-heap%22%3EHeap Limit Adjuster

||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II|| 2021 Mercedes-Benz AMG S63 Coupe 4MATIC+||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||


Model from GameModels.ru (CSR2)
Conversion by me HarvinoiiD.
Screenshot HarvinoiiD

Features:

- HQ exterior, Interior
- HQ mirror reflections
- Working digital dials
- All lights functioning properly
- Breakable glass and lights
- Hands on steering wheel
- Custom Handling by Aquaphobic
- Dirtmap

* [PAINT:1] Body
* [PAINT:2] Caliper
* [PAINT:6] Leather
* [PAINT:4] Rim
* [PAINT:7] LED

||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI changelog |II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II|||

Version 3.0

- Reworked all textures ( fixed yellowish texture when the camera is far from the car) for people that have draw distance at min
- New Taillight
- Added rim AMG V Spoke in High End
- Better spwan color
- etc

Version 2.0

- Reworked Headlight and indicator (thanks to F7YO)
- New Handling (Like a Train)

Version 1.0

- Release

||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI Installation |II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II|||

1. Go to update/update.rpf/common/data,
Find dlclist.xml,
Right click and select Edit
Add this line in Paths section

dlcpacks:\s63amg18 \
press save


2. Make a folder named " s63amg18 " , in update/x64/dlcpacks
drag and drop inside the dlc.rpf from the file you downloaded.

3. Start the game, spawnname: s63amg204.Go!

||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI Bug Report's politics |II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II|||

Feel free to report all bugs you find related to the conversion, or the texturing.
Start your message by

[BUG] : describe the bug
[URL] : screenshot of the bug if necessary

( Don't post : * car don't have sound or *handling is bad or *my game crash in loading)

I will try to fix at ten bugs or each month

===============================================
Please DO NOT edit the car without my permission. Thank you!

Please DO NOT RE-UPLOAD my mods on other sites.
===============================================

---------------------------------------------- -------------------------------------------------------
Show Full Description

Πρωτοανέβηκε: 22 Αύγουστος 2021
Πιο πρόσφατη ενημέρωση: 18 Οκτώβριος 2021
Last Downloaded: 1 hour ago

All Versions

 3.0 (current)

58.139 λήψεις , 30 MB
18 Οκτώβριος 2021

 2.0

24.309 λήψεις , 30 MB
23 Αύγουστος 2021

 1.0

2.736 λήψεις , 30 MB
22 Αύγουστος 2021

59 σχόλια