Φορτώνει...

2017 Bugatti Chiron [Tuning | Livery | Analog / Digital Dials] 2.5b

102.955

► 2017 Bugatti Chiron ◄

My 36th car mod

• 3D Model: CSR2

• Showcase part 1 (exterior, interior): YouTube
• Showcase part 2 (cruising): YouTube

• Add-on / Replace (Nero)
At least patch 1.0.944.2 is required!


Chiron with Alternative Wheels available HERE or HERE

Features:
Version 2.5b
- 'NVidia GeForce GTX 1080' Livery

Version 2.5a
- Linkin Park Livery #RIPChesterBennington Preview

Version 2.5
- Gunrunning DLC Liveries Pack (20 Liveries) Preview

Version 2.4
- Added tuning parts as extras: 3 bumper race parts & rollcage

Version 2.3
- Improved dials (more blueish)
- Improved indicators

Version 2.1/2.1a
- updated install instructions for livery activation (Replace) for the 1.0.1032.1 game version
- Replace is "Nero" now
- Multiple liveries support for Replace version is possible again

Version 2.0
- New original HQ brake calipers (tnx to Jonathan Vera Sella)

Version 1.9
- New stock wheels
- Alternative version of the car (in the Add-on only), with paintable exterior chrome parts (Paint7 via trainer in benny mod shop). The car spawns always with chromed parts by default.
if you want it as Replace, take the YFT files from the Add-on, rename "2017chiron" to "nero" and replace.
- Replace was "LE7B"

Version 1.7
- Analog-digital dials (latest game version is required)
- Replace was "Tyrus"

Version 1.6a
- Autospoiler works again
- Removed liveries from the YTD file. If you want them, read "Readme for liverys.txt" inside the archive
- Grill is more darker now
- Multiple Livery support
- Includes 5 liveries: Carbon, Stickerbomb, SpyShot etc.

Version 1.5
- Darker grill
- Bigger rear wheels
- Burn and deformation area

Version 1.2
- Mirrors collision (Mirrors can fall off by a heavy collision)
- Add-on method

Version 1.0
- HQ Exterior / Interior - improved and retextured
- Windscreen wipers support
- Door hinges
- Badges / engine-interior-window stickers
- Vibrating engine and exhaust
- Automatic spoiler
- Working lights (headlights, taillight, front and rear indicators, reversing- and brake lights)
- 4 Paint types:
● Paint 1: body and hubs
● Paint 2: body
● Paint 4: Wheels (only via trainer)
● Paint 6: Interior (only via trainer in benny mod shop)
- 3D Engine
- Interior light (you can turn it on & off with headlights)
- 2 extras: GTA Plate and Chiron-logo plate
- LODs
- Working steeringwheel and dials
- Breakable windows (with dirt and cracks on it)
- Full body dirt
- Working lights
- Bullet impact
- Hands on steeringwheel
- Correct car proportions
- HQ Panorama mirror reflections
- Correct door handle & opening
- Correct window tint (no tint on lights & windscreen)
- Correct seat positions for 2 peds
- Correct exhaust smoke position
- Correct neon lights position
- Correct platelight position
---------------------------------------

Installation (Replace / Add-on):
Read the README file inside the archive

Recommended mods:
Lights fix after Bikers Update
Corona Begone mod

► Subscribe to my YouTube and other pages:
facebook.com/GTA5KoRn
youtube.com/GTA5KoRn
instagram.com/gta5korn
vk.com/gta5korn

► Join the KoRn Crew in GTA Online:
http://socialclub.rockstargames.com/crew/korn_team
Show Full Description
View topic on GTA5-Mods.com Forums »

Πρωτοανέβηκε: 5 Σεπτέμβριος 2016
Πιο πρόσφατη ενημέρωση: 8 Σεπτέμβριος 2017
Last Downloaded: πριν 17 λεπτά

All Versions

 2.5b (current)

20.426 λήψεις , 50 MB
8 Σεπτέμβριος 2017

 2.5a

8.865 λήψεις , 50 MB
24 Ιούλιος 2017

 2.4

66.858 λήψεις , 50 MB
5 Σεπτέμβριος 2016

579 σχόλια