Φορτώνει...

MTL Flatbed Tow Truck [Add-On | Wipers | Liveries | Template] 4.0

Λήψη
I'm Not MentaL & Yoha

53.082

Features:
- Working Bed
- Working Wipers
- Attach Vehicles to Flatbed (So it won't fall when driving)
- Dials
- Breakable Windows
- Hands on steering wheel
- Roof Beacon
- Liveries

Requirements:
- Latest ScriptHookV
- Latest Community Script Hook V .NET
- Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2013 x64
- Microsoft .NET Framework 4.5.2
- Flatbed Script (Include in archive)
- OpenIV

Install:
1. If you already install previous version, please remove before proceed to next step (New installation skip this step).
2. Copy "update" folder to your GTAV directory (or mods folder).
3. Add this line dlcpacks:/flatbed3/ into dlclist.xml
4. Drag and drop "Flatbed.dll" and "Flatbed.pdb" to GTAV\scripts folder.
5. Spawn "flatbed3" with a trainer.

Keys:
VehicleSubAscend (Standing on the back) - Unload Vehicle on Bed
VehicleSubAscend (Driving a vehicle towards the bed) - Load Vehicle on Bed
VehicleSubAscend (While driving Flatbed) - Lift the bed
VehicleSubAscend (While driving Flatbed, dropped the bed and match the green marker to a vehicle) - Load that vehicle to Bed
If you don't know what is the keys meaning, goto SETTINGS > Key Bindings in GTA V Pause Menu.

Changelog:
v4.0
- Re-wrote the script
- Fixed no respawn bug.
- Fixed Saving bug.
- Localized some language including: English, German, Spanish, Chinese Simplified, Chinese Traditional & Korean.

v3.3
- Major bugs fixes and improvements.

v3.2
- Script disables when on Mission, includes Director Mode
- Now your vehicle can be hook on any angles, any directions.
- Improved attach Physics, no more teleport, realism
- Can hook any vehicles when driving flatbed and with the bed dropped.
- Minor bugs fixes and improvements.

v3.1
- Fixed Wasted not being to respawn.

v3.0
- Roof Beacon added.
- Liveries added.
- Able to enter totaled vehicle when you stand close to it then hook to flatbed. (requested by Cyron43)
- Fixed back panel glitch when you spawn another flatbed.

v2.3
- Fixed Detach bugs from v2.2 update.
- Fixed despawn problem when entering flatbed.
- minor bugs fixed.

v2.2
- Fixed camera issue for most vehicles.
- Fixed lights issue on flatbed.

v2.1
- Fixed car bump/jump when detaching
- No more Blackout when attaching and detaching

v2.0
- Fixed Wipers
- Flatbed Slides Down Properly
- Ramp Removed
- Automatically Calculate the coordinates, no need to set manually on Flatbed.ini.
- All Vehicle Class added (Yes Police cars, Boats, Helicopters, Motorbikes, etc).

v1.1
- Script bugs fixed
- Attach/Detach Ramp can be do while in the flatbed.
- (Real) Add-On version

v1.0
- Initial Release

Credits:
Rockstar Games, Alexander Blade, Crosire & OpenIV Team

Sauce Coat
Show Full Description
View topic on GTA5-Mods.com Forums »

Πρωτοανέβηκε: 2 Σεπτέμβριος 2016
Πιο πρόσφατη ενημέρωση: πριν 2 μέρες
Last Downloaded: πριν 19 λεπτά

All Versions

 4.0 (current)

513 λήψεις , 10 MB
πριν 2 μέρες

 3.3

22.077 λήψεις , 20 MB
13 Φεβρουάριος 2018

 3.2

1.041 λήψεις , 20 MB
5 Φεβρουάριος 2018

 3.1

2.724 λήψεις , 20 MB
6 Ιανουάριος 2018

 3.0

4.856 λήψεις , 20 MB
1 Νοέμβριος 2017

 2.3

21.871 λήψεις , 5 MB
2 Σεπτέμβριος 2016

646 σχόλια