Φορτώνει...

Natural Vehicle Dynamics Realistic Handling 1.04

Λήψη

36.009

This is my attempt at making the game's vehicle handling as realistic as possible while still fit-in with the open-world game environment of GTA5. All road vehicles are modified to have realistic physics. I've beat the game at 100 percent with this mod installed so it does not break missions. This mod has been 2 years in the making.

Main features:
-Realistic COG.
-Stop-watch timed 0-60mph.
-Realistic top speed.
-Realistic brake distance.
-Realistic suspension upper and lower limit, spring rate and damping.
-Realistic tire grip, for both acceleration / breaking and cornering.
-Increased crash deformation.
-Terrain's effect on grip is much more reasonable. Supercars can no longer climb hills like cable-cars.
-Got rid of the stupid fLowSpeedTractionLossMult value, cars won't do burn-outs by just slightly touch the pedal. Burn-outs now happen when should.
-Tires now act as a part of the suspension system(as they should!) and will absorb some bumps. Choosing wheels with low profile tire(sports, SUV, hi-end) or high profile tire(muscle, lowrider, turner, offroad) at Los Santos Customs will have different effect on ride quality.
-Anti-lock brakes are now only available on cars with appropriate model year. Slam on the brakes when driving vintage and classic vehicles may cause the wheels to lock-up.

How to install
handling.meta - update.rpf\common\data

Update History:
v1.01 - Added support for Tulip and Vamos.
v1.02 - Added support for Itali GTO, Itali GTB, Toros, Schlagen GT, Neon.
- Refined handling for several super and sports cars: EntityXF, Vacca, Voltic, Carbonizzare, Comet, Feltzer.
v1.03 - Added support for Comet SR, Bestia GTS, Cyclone, XA-21, Tempesta, SC1, Pariah, Pfister811, Ruston, Entity XXR, Vapid FMJ, Seven-70, Specter.
v1.04 - Added support for The Diamond Casino & Resort Vehicles: Caracara2, Drafter, Dynasty, Emerus, Gauntlet3, Gauntlet4, Hellion, Issi7, Jugular, Krieger, Locust, Nebula, Neo, Novak, Paragon, Rrocket, Thrax, Zion3, Zorrusso

Copyleft. You are free to use values from this mod to make your own handling.
Show Full Description

Πρωτοανέβηκε: 19 Ιανουάριος 2019
Πιο πρόσφατη ενημέρωση: 17 Οκτώβριος 2019
Last Downloaded: 3 hours ago

All Versions

 1.04 (current)

31.529 λήψεις , 50 KB
17 Οκτώβριος 2019

 1.03

1.640 λήψεις , 50 KB
9 Ιούνιος 2019

 1.02

818 λήψεις , 70 KB
9 Μάιος 2019

 1.01

779 λήψεις , 50 KB
24 Απρίλιος 2019

 1.0

1.244 λήψεις , 80 KB
19 Ιανουάριος 2019

114 σχόλια