Φορτώνει...

Gang and Turf Mod 1.5

Λήψη
lucasvinbr

200.770

This mod requires the following to work properly:
Script Hook V
Script Hook V Dot Net (tested with v3.1.0 / 2.10.13)
Native UI (tested with v1.9.1)

Also, Script Hook V Dot Net requires the following:
.NET Framework ≥ 4.8
Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2019 x64

This mod tries to create a gang and turf system similar to that of Gta San Andreas. With it, you are able to control a gang with a name and members of your choice, take over territories of San Andreas and fight against other gangs for the control of those territories. Control of zones of the world provides constant income.

Installation:
Drag the scripts folder and the gangModData folder into your GTAV folder.
If you're installing NativeUI as well: just like this mod's .dll, it goes inside the scripts folder too.
If you are using Bilago's mod manager,
create a folder for this mod inside the "GTAV Mods" folder
and then extract the scripts folder into the one you've just created.
The GangModData folder must still be put inside the GTAV folder,
or else data won't be saved properly.
When updating from a previous version, don't overwrite your "gangModData" folder, or else you'll lose your saved data!

Default basic Controls:
B - Open mod options/gang options and upgrades menu
Shift + B - Open contextual registration menu: gang member registration when on foot and facing a pedestrian, vehicle registration when inside a vehicle
N - Check current zone name and ownership
Shift + N - Open zone controls menu
Ctrl + N - Toggle between zone blip modes (show nearest 5, show all, show none)
Aim at friendly member + H - Add/remove member to/from group (he will follow you around)
Aim at friendly vehicle + H - Make the vehicle back you up (come to you and drop passengers if you're on foot; escort you if you're inside a vehicle)
Aim at friendly member + J - Take control of target member (the armor bar represents the member's health) / return to protagonist
Spacebar (when controlling a member that has been killed) - Take control of nearest member

Controls are configurable ingame.

Reported/known Incompatibilities (if you find out a new one, or notice that one of the mods cited here are no longer having compatibility issues, please report!)
-''Real | RAGE Weapons and Damage Enhancer'': reported by Thumblesteen, causes member deaths during wars to not affect reinforcement counts. Needs confirmation, though: Spidermonk111 had no issues, apparently
-"Vitality": Vitality is a pretty awesome mod that affects max health and regeneration; however, that conflicts with the way gang member mind control is implemented, making it possible to get "wasted" while controlling a member (which shouldn't happen without Vitality). If you don't use this mod's member mind control feature, you shouldn't have any problem using Vitality.

More information on how to use this mod here.

Want to see Families, Ballas, Vagos and the other "lore-friendly" gangs? Check out Renlou's Gangs file!

This mod is open source on GitHub. Contributions are welcome!

Special Thanks:
Eddlm, for the vehicle flags forum thread, which helped a lot when making gang cars a bit less crazy haha
Zixum, for making neat tweaks to the mod!
sover9, for adding more zones to TurfZoneData!
Leon Van Loon, for donating!
KeyMillion, for donating!
Everyone that has downloaded and/or commented here

Recent Changelog:

1.5
- "multi-war" system added: AI gangs actually fight their wars in the open now
- wars now use preset spawn points whenever possible
- wars' spawn points can be taken by attackers/defenders (or neutralized by "third party" gangs)
- gang vehicles in wars should come from different general directions according to whether they're attackers/defenders instead of randomly
- added "gang members spawn everywhere"-like modOption, editable ingame
- tweaked default modOptions
- random fixes hehe

1.4
- "custom area zones" added (create a gang zone anywhere. Its "area of influence" is defined by a circle)
- driver spawn limiting (only ambient and war, backups are always spawned)
- war spawns limited to number of tickets
- little increase to the driver update limit before giving up
- secondaryColor of vehicles as customizable option for Gangs
- mind control health tweak (shouldn't have more health than the member had now)
- extra area blip for wars (this one spawns around the player, to circumvent issues with "fighting at the border of the zone")
- notificationsEnabled affecting most notifications
- more modOptions for regulating reinforcements in wars

1.3.20
-more cars spawn in wars
-vehicle driver tweaks
-GangAndTurfMod logs are now kept in only one file instead of a timestamped one for each day
-added "playerIsASpectator" and "membersCanDropMoneyOnDeath" ModOptions
-using Eddlm's spawn generator for getting car spawns in urban areas
-"nerfed" the influence of the amount of owned zones in autocalc
-some checks for bad spawn points during wars
-war balancing tweaks
-"extended save mode" for ped registration. Can help with some addon peds that have extra details, but usually not needed

1.3.19
-fix for being immortal when mind controlling
-fix for gang cars never despawning

1.3.18
-updated to ScriptHookVDotNet V2.10.10
-fix for members dying on spawn
-Just like with SHVDN, this mod now requires .NET Framework 4.8 and Visual C++ redistributable 2019
Show Full Description

Πρωτοανέβηκε: 19 Μάρτιος 2016
Πιο πρόσφατη ενημέρωση: 30 Μάιος 2021
Last Downloaded: πριν 4 λεπτά

All Versions

 1.5 (current)

30.826 λήψεις , 100 KB
30 Μάιος 2021

 1.4

39.714 λήψεις , 70 KB
14 Ιούνιος 2020

 1.3.20

5.788 λήψεις , 70 KB
19 Μάιος 2020

 1.3.19

24.661 λήψεις , 70 KB
18 Οκτώβριος 2019

 1.3.18

715 λήψεις , 70 KB
16 Οκτώβριος 2019

 1.3.17

14.358 λήψεις , 70 KB
26 Απρίλιος 2019

 1.3.16

1.446 λήψεις , 70 KB
16 Απρίλιος 2019

 1.3.15

2.392 λήψεις , 70 KB
30 Μάρτιος 2019

 1.3.13

1.634 λήψεις , 70 KB
18 Μάρτιος 2019

 1.3.12

15.156 λήψεις , 70 KB
9 Ιούλιος 2018

 1.3.11

4.194 λήψεις , 60 KB
26 Μάιος 2018

 1.3.10

528 λήψεις , 60 KB
24 Μάιος 2018

 1.3.9

9.208 λήψεις , 60 KB
24 Ιανουάριος 2018

 1.3.8

1.448 λήψεις , 60 KB
14 Ιανουάριος 2018

 1.3.7

1.585 λήψεις , 60 KB
4 Ιανουάριος 2018

 1.3.6

615 λήψεις , 60 KB
2 Ιανουάριος 2018

 1.3.5

1.954 λήψεις , 60 KB
21 Δεκέμβριος 2017

 1.3.4

6.439 λήψεις , 60 KB
9 Σεπτέμβριος 2017

 1.3.3

4.422 λήψεις , 60 KB
11 Ιούλιος 2017

 1.3.1

31.308 λήψεις , 50 KB
19 Μάρτιος 2016

5.127 σχόλια