Φορτώνει...
Του αρέσουν 158 αρχεία
72 σχόλια
0 βίντεο
2 Ανεβάσματα
4 ακόλουθοι
1.110 λήψεις

Πιο Δημοφιλές Αρχείο

Πιο πρόσφατα αρχεία

 • 39eb89 20211001 171712

  how did you get them to sag @CBGFinest205

  4 hours ago
 • 39eb89 20211001 171712

  Had this happen when i walked into the corona at the destination @codemunk
  [18:33:43] [DEBUG] Loading API from .\ScriptHookVDotNet2.dll ...
  [18:33:43] [DEBUG] Loading API from .\ScriptHookVDotNet3.dll ...
  [18:33:43] [DEBUG] Loading scripts from C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Grand Theft Auto V\scripts ...
  [18:33:43] [DEBUG] Successfully compiled tax_random.cs.
  [18:33:43] [INFO] Found 1 script(s) in tax_random.cs resolved to API 2.11.2.
  [18:33:43] [DEBUG] Loading assembly Better Chases.dll ...
  [18:33:44] [INFO] Found 2 script(s) in Better Chases.dll resolved to API 2.11.2.
  [18:33:44] [DEBUG] Loading assembly BlackMarketV.dll ...
  [18:33:44] [INFO] Found 1 script(s) in BlackMarketV.dll resolved to API 2.11.2.
  [18:33:44] [DEBUG] Loading assembly CocainBusiness.dll ...
  [18:33:44] [INFO] Found 1 script(s) in CocainBusiness.dll resolved to API 2.11.2.
  [18:33:44] [DEBUG] Loading assembly Dealien_TheGang.dll ...
  [18:33:44] [INFO] Found 1 script(s) in Dealien_TheGang.dll resolved to API 3.3.1.
  [18:33:44] [DEBUG] Loading assembly Gym.dll ...
  [18:33:44] [WARNING] Resolving API version 0.0.0.
  [18:33:44] [INFO] Found 1 script(s) in Gym.dll resolved to API 2.11.2.
  [18:33:44] [DEBUG] Loading assembly iFruitAddon2.dll ...
  [18:33:44] [INFO] Found 1 script(s) in iFruitAddon2.dll resolved to API 2.11.2.
  [18:33:44] [DEBUG] Loading assembly INMNativeUI.dll ...
  [18:33:44] [INFO] Found 1 script(s) in INMNativeUI.dll resolved to API 2.11.2.
  [18:33:44] [DEBUG] Loading assembly LSlife.dll ...
  [18:33:44] [INFO] Found 1 script(s) in LSlife.dll resolved to API 2.11.2.
  [18:33:44] [DEBUG] Loading assembly Metadata.dll ...
  [18:33:44] [INFO] Found 1 script(s) in Metadata.dll resolved to API 2.11.2.
  [18:33:44] [DEBUG] Loading assembly MethDealing.dll ...
  [18:33:44] [INFO] Found 1 script(s) in MethDealing.dll resolved to API 2.11.2.
  [18:33:44] [DEBUG] Loading assembly MPMaps.dll ...
  [18:33:44] [INFO] Found 1 script(s) in MPMaps.dll resolved to API 2.11.2.
  [18:33:44] [DEBUG] Loading assembly NativeUI.dll ...
  [18:33:44] [INFO] Found 1 script(s) in NativeUI.dll resolved to API 2.11.2.
  [18:33:44] [DEBUG] Loading assembly PullMeOver.dll ...
  [18:33:44] [INFO] Found 2 script(s) in PullMeOver.dll resolved to API 2.11.2.
  [18:33:44] [DEBUG] Instantiating script TaxStuff.Tax ...
  [18:33:44] [INFO] Started script TaxStuff.Tax.
  [18:33:44] [DEBUG] Instantiating script BetterChases ...
  [18:33:45] [INFO] Started script BetterChases.
  [18:33:45] [DEBUG] Instantiating script BetterChases+PedFinder ...
  [18:33:45] [INFO] Started script BetterChases+PedFinder.
  [18:33:45] [DEBUG] Instantiating script Main ...
  [18:33:45] [INFO] Started script Main.
  [18:33:45] [DEBUG] Instantiating script CocainBusiness.CocainBusiness ...
  [18:33:45] [INFO] Started script CocainBusiness.CocainBusiness.
  [18:33:45] [DEBUG] Instantiating script TheGang ...
  [18:33:45] [INFO] Started script TheGang.
  [18:33:45] [DEBUG] Instantiating script EnableMPmaps.Enable_MP_maps ...
  [18:33:48] [INFO] Started script EnableMPmaps.Enable_MP_maps.
  [18:33:48] [DEBUG] Instantiating script Gym.Gym ...
  [18:33:48] [INFO] Started script Gym.Gym.
  [18:33:48] [DEBUG] Instantiating script iFruitAddon2.iFruitAddon2 ...
  [18:33:48] [INFO] Started script iFruitAddon2.iFruitAddon2.
  [18:33:48] [DEBUG] Instantiating script INMNativeUI.BigMessageThread ...
  [18:33:48] [INFO] Started script INMNativeUI.BigMessageThread.
  [18:33:48] [DEBUG] Instantiating script LSlife.LSL ...
  [18:33:48] [INFO] Started script LSlife.LSL.
  [18:33:48] [DEBUG] Instantiating script Metadata.Scripts ...
  [18:33:48] [INFO] Started script Metadata.Scripts.
  [18:33:48] [DEBUG] Instantiating script RP.Meth ...
  [18:33:49] [INFO] Started script RP.Meth.
  [18:33:49] [DEBUG] Instantiating script NativeUI.BigMessageThread ...
  [18:33:49] [INFO] Started script NativeUI.BigMessageThread.
  [18:33:49] [DEBUG] Instantiating script PullMeOver.PullMeOverMain ...
  [18:33:49] [INFO] Started script PullMeOver.PullMeOverMain.
  [18:33:49] [DEBUG] Instantiating script PullMeOver.SpeedDisplay ...
  [18:33:49] [INFO] Started script PullMeOver.SpeedDisplay.
  [19:07:21] [ERROR] Caught fatal unhandled exception:
  System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at CocainBusiness.CocainBusiness.endDelivery()
  at CocainBusiness.CocainBusiness.modTick(Object sender, EventArgs e)
  at SHVDN.Script.MainLoop()
  [19:07:21] [ERROR] The exception was thrown while executing the script CocainBusiness.CocainBusiness.
  [19:07:21] [WARNING] Aborted script CocainBusiness.CocainBusiness.

  Expand to read the full comment
  πριν 3 μέρες
 • 39eb89 20211001 171712

  @codemunk you should make a music label mod, where you have to do missions like in san andreas

  πριν 9 μέρες
 • 39eb89 20211001 171712

  fixed my man thank you @codemunk

  26 Νοέμβριος 2021
 • 39eb89 20211001 171712

  Like it, more content with this one sir, has potential just like your other mod on here, please keep up the good work
  @codemunk

  26 Νοέμβριος 2021
 • 39eb89 20211001 171712

  @codemunk, when i go to the destination do i need to be in the vehicle and drive to where the marker would be?

  26 Νοέμβριος 2021
 • 39eb89 20211001 171712

  @codemonk still does the same,when i get to the destination there is no marker only a blip on the mini map

  26 Νοέμβριος 2021
 • 39eb89 20211001 171712

  @codemunk cool thanks for the quick response, look forward to using the mod

  25 Νοέμβριος 2021
 • 39eb89 20211001 171712

  script crashed when i got to delivery point;
  06:18:56] [DEBUG] Instantiating script DocumentFaker.DocumentFaker ...
  [06:18:56] [INFO] Started script DocumentFaker.DocumentFaker.
  [06:25:04] [ERROR] Caught fatal unhandled exception:
  System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at DocumentFaker.DocumentFaker.endDelivery()
  at DocumentFaker.DocumentFaker.modTick(Object sender, EventArgs e)
  at SHVDN.Script.MainLoop()
  [06:25:04] [ERROR] The exception was thrown while executing the script DocumentFaker.DocumentFaker.
  [06:25:04] [WARNING] Aborted script DocumentFaker.DocumentFaker.

  25 Νοέμβριος 2021
 • 39eb89 20211001 171712

  dig the mod, would it be possible to add something like a rep, where you work up to like og, just a thought

  21 Νοέμβριος 2021