Φορτώνει...

New Street Phone Missions V3.81-with RanNums folder inc

Λήψη

50.466

New Street Phone Missions V3.7

A procedurally generated mission mod. This mod recreates the street phones mission system of older gta versions paying homage to Gta 1 and Gta 2. There are 25 main mission types set in six zones with several unique missions for each zone, there is also a seventh zone 'Cayo Perico' with its own 5 mission types. To access Cayo Perico you can use Random Start, or Simple-Trainer. Due to a bug that blocks all traffic from spawning this mod is not compatible with Flight to Cayo Perico.

New in 3.2-- I've changed how vehicles are selected on Builder Race, if you have built any races you will need to alter 'VehClass' for each race in the Builder XML; 1 - Road Vehicles, 2 - Cycles, 3 - Boats, 4 - Helicopters.

I have added a load of freemode outfits to the 'Wardrobe' folder which i lifted from I'm Not MentaL's Single Player Apartment II.

You can add your custom vehicles to the vehicle pool list, added via an option in the options menu.

The main dll has now been split into 3 files, yacht and contacts which are now optional(if you want yacht facillitys or phone contacts).

The Language folder contains a variety of languages, translated using google translate. Your language will be automatically set via the game language, you can manually set via settings'.

0) = Default-AutoSelect;
1) = English;
2) = Chinese;
3) = ChineseSimplified;
4) = French;
5) = German;
6) = Italian;
7) = Japanese;
8) = Korean;
9) = Mexican;(it's spanish)
10) = Polish;
11) = Portuguese;
12) = Russian;
13) = Spanish;

I have changed how the game handles the dlc vehicle global. There is a test on load to check you have a trainer or other mod to enable dlc vehicles, then if the dlc vehicles are dissapering the missions that use dlc vehicles will be disabled.

I have found this mod on other sites, this was done without my permission and i can't guarantee they are free from malware viruses, only download from 'gta5-mods.com/scripts/new-street-phone-missions', this is the only place i have uploaded this mod. all work is my own based on research through gta moding forums. If you want to show some support for this and my other mods please subscribe to my youtube channel, you can also find videos and links to other mods I've made for games like Black & White, and Fallout, i will be also be adding links and videos to mods I've made on steam at some point.

==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==
The mission list
==*==*==*==*==*==*==*==

  *_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*
  Trucking

  -- It's trucking with variety of trucks, trailers and destinations.

  *_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*
  Getaway Driver

  -- Getaway driving, pick any 4+ seat land vehicle.
  -- Try not to lose too much of the take..

  *_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*
  Packages

  -- It's not a fetch quest... Just delivering objects to locations...
  -- Timed delivery with a bonus for completing all delivery's.
  -- Each area has it's own variation.
  -- Hundreds of locations.

  *_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*
  Convicts

  -- Pick up the prisoners take them back to Bolingbroke.

  *_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*
  Fubar

  -- It's not a taxi service... Pick up people take them to a destination...
  -- Soo many locations.
  -- Reduced 'real' taxi attacks.
  -- Made the pick-up location mostly appear near to where you are when accepting a mission.
  -- Passengers will warp into vehicle on third horn blast.

  *_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*
  Pilot

  Location 1:Red Nut Air Race

  -- Fly a stunt plane in 'The Red Nut Air Race'.

  Location 2:Pegasus

  -- Fly high with the CEO's of Los Santos.

  Location 3:Brrrrrrrrt

  -- Borrow a Brrrrrrt.

  Location 4:Import Export

  -- Greef an Import/Exporter.

  Location 5:Crop Dusting

  -- Crop spraying. Spray harmless death toxins on farms.

  Location 6:Heil Tours

  -- Fly some tourists to locations around paleto and beyond.

  *_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*
  Ambulance

  -- Drive an ambulance.. Fast.
  -- Timer and total cash counter.
  -- Three horn blasts and the patient warps to ambulance.
  -- Various illnesses, including outbreaks.

  *_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*
  Follow

  -- Follow a random suspect in a random car to a random location with random endings.
  -- Localized pick up point

  *_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*
  LSFD

  -- Put out fires, save cats. Just normal fire fighter stuff.

  *_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*
  Johnny

  -- Be johnny deliver player cars, then run away before the player shoots at you.
  -- Improved the ending adding a timer and escape area on mini map.

  *_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*
  Racist

  -- Land Sea and Air Races.
  -- Traffic removal.
  -- Choice of upto 10 laps per race.
  -- Gta online style race and lap counter.
  -- Each area has it's own variation.
  -- Race Ai or do a time trial.

  *_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*
  Explosive Device

  -- Find a hidden bomb before it explodes.

  *_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*
  Assassination

  Assassin
  -- Assassinate without being spotted or leaving Dead bodies in view.
  -- Target must be stealth killed with a melee weapon, the guards any silenced weapon.
  -- Guards and target have view cones if they see you they will be alerted.
  -- Guards hold position or walk patrols.
  -- Guards are alerted by near by gun fire (i.e don't miss)and other dead guards.
  Sniper
  -- You have just one shot to kill the target.
  -- Includes prone option.
  -- Bullet time effect.
  *_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*
  Gruppe 6

  -- Cash delivery..Not a safe career choice in los santos.
  -- Multiple possible outcomes.

  *_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*
  Sailor

  Location 1:Argey Bargey

  -- Tow a barge out to sea.
  -- Defend the barge from attacking mobs.

  Location 2:Piracy

  -- Fight for the yacht
  -- Purchase a working yacht with fast travel, wardrobe, bar, jacuzzi and more..

  Location 3:Phishing

  -- Travel down Tongava River finding phishing signals.
  -- Requires good boat control.

  Location 4:Litter Bugs

  -- Collect litter from Los Santos Flood Drain.
  -- 50 items to collect with a timer.

  Location 5:Boat Yard

  -- Deliver a choice of boats to one of many locations.
  -- Now cargobob compatible.

  Location 6:Bogdam

  -- It's bogdan.. without that long cut scene at the end. So no going off to make a cup of tea, then returning to pull out the ethernet cable!!

  *_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*
  Important Exports

  -- Find cars and load them on to a barge.
  -- Access the found cars anytime via the phone contact.

  *_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*
  Debt Collect

  -- Collect debts from the residents of Los Santos.

  *_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*
  MC Business

  -- Help rockstart make biker businesses more trouble than they are worth!!.

  *_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*
  Bay Lift

  -- How warehouses/bunkers where supposed to work...

  *_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*
  Sharks

  -- Give the sharks of Los Santos a present they wont forget!!

  *_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*
  HappyShopper

  -- Boss need his payment take a bat and break stuff till he get payed.

  *_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*
  MoresMute

  -- Leave a little surprise for a Los santos resident
  -- Drive carefully or you might get the surprise...

  *_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*
  TempJob

  -- Carball.
  Other wise known as carsoccer.

  -- Nightclub.
  Serve drinks to the rowdy clubbers.

  -- Dupe Hangar.
  Rockstar wants you to deal with a prolific duper.

  -- Diamond Valet.
  Park cars for the patrons of 'Diamond Resort and Casino'.

  -- Facility Bmx.
  Hark back to the good old days of riding around your facility on a bmx.

  -- Lab Assistant.
  Help a evil genius with the day to day running of a secret underground layer.

  *_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*
  Free Fall

  -- Its not pubg its a parachute to target and hold that ground till mission end with limited resources.

  *_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*
  Deliverwho

  -- Strap that oversized cool bag to your back and deliver that smelly food (Provide your own transport).

  *_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*
  Cayo Perico

  -- Packages.
  Deliver the all important bolt cutters.

  -- Follow.
  Follow sneeky partiers on foot, don't get spotted by them.

  -- Racist.
  Race around the main hill alone or with three other racists.

  -- Assassination + Snipper.
  Five more assassination missions to beat.

  -- Thief.
  Gun down that thief making off with El Rubio's loot.

  -- FreeFall.
  Falling from a great height for.. reasons...
  *_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==
Mission Builder
==*==*==*==*==*==*==*==

There is an optional mission builder for Trucking, Packages, Convicts, Fubar, Ambulance, Johnny, Racist, BBomb, Hitman and sharks, the build program is available in the options menu, the builds are saved as xml and can be shared. I have included a TestMission.Xml The Tutoral Video

==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==
installation
==*==*==*==*==*==*==*==

Place the scripts folder in the zip file in your 'Grand Theft Auto V' folder.

==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==
Required Files
--Always check these are up-to-date as they do change.--
==*==*==*==*==*==*==*==
The NSPMSettings.exe requires the PriceDown Font.

All the free DLC's installed...
NativeUI
Microsoft .NET Framework 4.8
Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2019
Script Hook V
Community Script Hook V .NET v2.10.14 or higher
iFruitAddon2

This mod uses all the vehicles avalable, these require an up-to-date trainer so they don't despawn.
Any of these will work.
Simple-Trainer
Menyoo
Enhanced-Native-Trainer
Add-On Vehicle Spawner

==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==
Known Bugs and Compatibility Issues
==*==*==*==*==*==*==*==

WHEN REPORTING A BUG PLEASE REMEMBER TO INCLUDE AT LEAST THE LAST TEN LINES FROM 'BeeLog.txt' which can be found in the 'NSPM' folder.

- not compatible with 'Flight to Cayo Perico'.
- some translations missing on menus.
- not compatible with 'All In One Menu | Jobs & Heists' - an issue with both using Native UI.
- due to character length some translations are missing characters/ whole words.
- 'Redux 1.10 graphics' replaces the collision box with a boost thing on all stunt props so be careful when driving up the ramps.
==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==
Future updates
==*==*==*==*==*==*==*==

==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==
Change Log
==*==*==*==*==*==*==*==
Version 3.81
 • Fixed Happy shoper object register fail.
 • Fixed yacht party freeze.
 • Fixed Rand number out of range faullt.
 • Updated blip list.


Version 3.8
 • Fixed banking app not saving fund tranfers.
 • Added a choice of subs for Sharks mission.
 • Re-writen the custom Random Number Generator.
 • Lowered the distance when seatching for phoneboxes.
 • Re-writen the safe reload system.


Version 3.71
 • Fixed vanishing vehicles on start of racist mission
 • Moved Blip creation to a Native Function


Version 3.7
 • Fixed OutofRange Error in FindStuff section
 • Fixed OutofRange Error on changes to selected missions.
 • Fixed Fixed load and save Random Numbers fault.
 • Added a Ramp under the dupe removal ramp for compatability issue with 'Redux 1.10 graphics'.
 • Added updated Vehicles and Weapons to Vehicle and weapon lists


Version 3.6
 • Fixed futher loading in errors from 3.51.
 • Fixed missing dance text on yacht.
 • Fixed Fubar passengers not entering vehicle on horn use.
 • Fixed passenger not entering vehicle on horn use.
 • Added 35 new snipper missions.
 • Moved a door remover for 'Debt Collect' low-mid end appartments as a compatablity patch for Open All Interiors.
 • Linked all the debug log files.


Version 3.5
 • Overhall of how all of the mod changes to class and registration which now means the yacht and contacts require the NSPM but not the other way around.
 • Less frame rate drops.
 • Seperated Ui from main class to prevent flicker.
 • Added Select all to the Mission selection of NSPMSettings.
 • Fixed broken pilot mission.
 • Reduced damage requirement on happy shopper mission.
 • Removed Change hair cut in agency diamond valet, also added lift noises
 • Fixed out of range error on biker missions.
 • Added dance option on yacht as suggested by gorgonut.
 • Fixed the follow endings for ambush and explode vehicle.
 • Many other fixes and optimizations.


Version 3.4
 • Fixed an out of range in carball.
 • Added missing interiour for bogdans sub.
 • fixed language selection only working on first selection.
 • Added some more options to yacht wardrobes changed how the xmls are stored and added option to eddit and save any ped.
 • There is an auto update to outfit folder if you have added any xmls that rewites and deletes old versions.


Version 3.31
 • Fixed a null ref in salor mission area 1.


Version 3.3
 • Added NSPMSettings.exe, it is a windows form that sets the otions in the XML files.
 • Fixed a fail to load on Lab Assistant.
 • Removed the movie studio from fubar pick up and drop off as it casued an instant fail.
 • Changed how fubar gets to player if first atempt fails or on second ring the nearest vehicle to player is used.
 • Fixed a fault causing Diamond Valet to fail when the cars haven't been damaged.
 • Added a List checker for Adding custom vehicles which can also be added via settings.exe.
 • Fixed some non working functions in the bullder menu.
 • Fixed the fubar builder test to use nearby drop points and disable the angery taxis.
 • Other fixes and otimization.


Version 3.2
 • Fixed Relationship groups had big mix up on how they worked, so atackers attack and passive npcs remain passive.
 • Fixed racist to work with builder missions now giving the correct markers,
 • Re-worked how the ambiant Peds and Vehicles are found.
 • Added a boost to the Bikers Party Bus.
 • When switching the PreLoadOnline option in the menu it will load unload maps on menu close.
 • Changed build mode controls Left/trigger(RIGHT MOUSE BUTTON)+ select key to Left/button (Tab), to make placing stuff easyer.
 • Added an exit to menu option for all parts of the mission builder Left/trigger(RIGHT MOUSE BUTTON)+ Back(R).
 • Added missing aim weappon ui to bogdan.
 • Added reset to last checkpoint option for racist.
 • Fixed the random number generator to not repeat or through an out of range number.

Version 3.1
 • Fix Culb customers not going to bar.
 • Added a check before loading in club to prevent multi layered club style.
 • Re-writen ending to Freefall also added timmer and ped remaning bar.
 • Added Free fall to cayo pero missions.
 • Re-Added the auto mod feature to contacts peggs and import.
 • fixed wrong fubar vectors for deliverwho and facility bikes.
 • Added a nag screen at the 14th load to remind players that the mod author would very much appreciate youtube subscriptions, it costs you nothing and motivates us to make more content.


Version 3
 • Rewritten all the text to make for a better translation.
 • Added option to select preload online maps.
 • Separated yacht functions and iFruit functions to a separate dll.
 • Moved some ontick functions to there own loop to minimize fps drop.
 • Added 5 new missions.
 • Removed the sniper zoom crash issue.
 • Added a NSPM data file to make easy communication between dll's.
 • Modified the LSFD, rescue cat mission to direct you to access ladder/stairs etc.
 • Builder missions can now be selected where avalable by option.
 • Loads of internal fixes and optimization.


Version 2.71
 • Added a fix for missing apartments.
 • If you don't own the yacht and disabled Sailor, DebtCollect, MCBusiness, BayLift the Mp_Maps wont load till one of these missions has been launched.
 • Fixed any undeclared public Lists.(may have caused some OutOfRange fails)

Version 2.7
 • Added press button to enter vehicle for fubar cars no more chasing traffic!!.
 • Fixed phone pick up animation freeze bug.
 • Added set player option and return weapon option to Mk2 weapons man.-gorgonut


Version 2.61
 • Added new vehicles to the vehicle lists.
 • fixed missing Phone animation in settings XML.


Version 2.6
 • Added phone pick up animation with option to skip in phone options. thanks to thalilmythos for idea and finding the animation.
 • Altered the use of 'NSPMLanguage.XML'.


Version 2.51
 • Made timer bars and bar Pools private so this mod can work with 'All In One Menu | Jobs & Heists'--This did not work on further testing.
 • Added the Mk2 Weaps to Xml so only have to buy the weapons and accessories once.


Version 2.5
 • Added a fix for the 'Redux 1.10 graphics' collision bug.
 • Removed the create Settings .xml from the start up.


Version 2.4
 • Replaced 'TestMission.XML' with correct version.
 • Added markers to builder placement.
 • Fixed sub placement for builder missions.
 • Fixed randomized bool for random bool elements.
 • Added a door find and unlock for debt collect.


Version 2.3
 • Added a mission builder some of the missions.
 • Fixed missing custom vehicle exists test for removed custom vehicles.


Version 2.2
 • Fixed null ref due to test vehicle remaining on vehicle list after delete.
 • Fixed missing prop on Sailor mission area 1.
 • Changed Convicts seat order to be compatible with any bus with at least 8 seats(For bus Replacements).


Version 2.11
 • No more dropping F1 cars on you at start, many apologies.


Version 2.10
 • Fixed the Add/Remove NSCoins crash.
 • Re-Added the underground street phones and you now have the option to block any phone via the options menu on that street phone and any that are adjacent too.
 • Added a test to load up that spawns a known black listed vehicles to test if the mod can use blacklisted cars.
 • Added option to use addon cars planes helicopters and boats add via phone menu.
 • Some missions now use your custom adddon lists including import/export..
 • Pegasus menu now includes your custom adddon lists.
 • Fixed the Cayo fast travel race start bug.
 • Fixed BeaRandom fail.
 • Fixed bad edit of NSPMLanguage.Xml.


Version 2.0
 • Added a .log file for easy bug fixing.
 • Fixed fail for using any ifruitaddon with the no blip option.
 • Fixed the UFO abduction on follow.
 • Moved the barge/ramp for del pero beach.
 • Reduced Max loss and payout for import export.
 • DeRandomised Import Export now lists all available cars then goes through list randomly
 • Re done ambulance missions with hundreds of locations and different illnesses and new FX for more variety.
 • Boat delivery now distance and time taken effect payment.
 • Fubar will drive to mission destination automatically with option to trip skip.
 • Fixed racist 1 lap instant complete bug.
 • Fixed fubar spawn fail when near aircraft/boats
 • Fixed trucking trailer collision on mission complete.
 • Fixed out of range fault on Bikers


Version 1.96
 • Fixed a compatibility issue with having the island and the city loaded at the same time.
 • Fixed race lap 0 bug
 • Fixed yacht icon from disappearing
 • Added a option to change the delay timer in the settings XML, is in 1000s of a second, i.e 1000 = 1 second
 • Fixed assassin mission walking guards bug


Version 1.95
 • After missing a major fault for far to long it's solved big thanks to MaGeTo
 • Fixed the Cayo thief mission ArgumentOutOfRangeException fail.
 • Redirected the assassin walking peds back to original path.


Version 1.92
 • Reverted the SHVDN version back to v2.10.10. This is the version NSPM and Random Start was originally built using.


Version 1.91
 • Reverted the SHVDN version back to 3.03.
 • Added loads of vectors to the fubar DB for the in mission transport.
 • Fixed Massive FPS Drop on race checkpoints.
 • Added a fix for mission vehicles that flip over before you can get to them.
 • Fixed the fire missions fire damage bars to now work....
 • Fixed the fubar fees bars to now work....


Version 1.9
 • Added fade in/out to fast travel option.
 • Added List checking system to reduce "FileNotFoundException" errors.
 • Added fade in/out to fast travel option.
 • Added street phones to Cayo Perico.
 • Added 5 more missions for Cayo Perico update.
 • Re-worked the phone discovery system.
 • Re-worked Vehicle/Ped discovery system.
 • Added most missing translations.
 • Added vehicle choice to Racist missions.
 • Added a int list to the settings XML to remove non object blips on forced reload.


Version 1.81
 • Fixed mod internal error.
 • Fixed Prop/Ped/Vehicle spawning to be more stable.
 • Fixed a broken prop spawn for yacht drinking.
 • Fixed yacht loadup bug when re-running yacht pirate mission.
 • Fixed ifruit tasks getting stuck on death/arrest.
 • Moved the NSCoin change Pop-up to a Notify.
 • added a floating marker to the Baylift cargo.
 • added a fail safe for stuck forklift on Baylift.


Version 1.8
 • Added yacht party to yacht drinks.
 • Fixed sitting in jacuzzi bug.
 • Added goto mission target for fubar cars.
 • Added disable phone audio option.
 • Fixed a null return crash for Hitman Mission.
 • Rebuilt the 'Phone finder' to be quicker and more stable.
 • Added some balancing to the NsInvestments RNG.


Version 1.73
 • Fixed a broken loop crash on yacht drinks.


Version 1.72
 • Fixed the Import Ex Vehicle names on phone menu.
 • Removed mini map for sleep,drink,wardrobe.
 • Improved the yacht drinking game.
 • Added version control to the settings XML for future improvements without losing current settings.
 • Fixed the Pass Fail big message persistence.(maybe.. As needs confirmation of fix)


Version 1.71
 • Fixed the follow mission non fail on distance breach.
 • Fixed OP attacks on Import Export.
 • Added Damage to follow, collect vehicle.
 • Fixed silent crash on Pilot Brrrrt.
 • Fixed missing marker for environmentalists on Pilot crop dusting.
 • Added some preset outfits to Yacht Wardrobe/Player-Peds Big thinks to "I'm Not MentaL" and "abstractmode" for providing Freemode outfits.


Version 1.7
 • Added a banking and investment system.
 • All missions now pay out in NSCoins.
 • NSCoins can be swapped for Gta$ at 1:1.
 • Added contacts to phone that are activated on associated jobs.
 • Contacts are:.
 • -NSPM Bank- add remove NsCoins, Ns investments
 • -Fubar Cars- Not a taxi service!!, available after one Fubar mission free after 99 Fubar missions
 • -Import/Export- have the cars you find in Import/Export delivered to you when needed for a small fee
 • -Mk2 Weapons Man- purchase the Mk2 weapons with attachments and ammo.
 • -Pegasus Travel- unlock the Planes/helli's/boats and special vehicles by doing plane and boat missions.
 • -Police Bribes- clear upto 3 star wanted levels for small fee, available once helping the prison service.
 • -Medicare- on call paramedic, available once helping save the peds of los santos.
 • Rebalanced the payment system by making high paying jobs have neg effects on investments and low paying jobs have positive effect on investments.
 • Added a helper for hitman on how to stealth kill.
 • Added a helper for horn press on Fubar & Convicts.
 • Added a solid dot for area searches so can spot location on mini/main map easier.
 • Added a fade out fail safe that starts a timer after fading out to auto fade in after 30sec.
 • Improved the shark Ai.
 • Added cargobob support for important exports
 • Added attacking goons for important exports
 • Added load online maps to startup to prevent freezing when loading/unloading online assets.
 • Stopped irate neighbors from pulling you out the fubar vehicle.
 • Reduced the chance of a false prop or pickup causing a crash.
 • Reduced the distance required for an important exports car to appear.
 • Changed ending to barge cars now get to use cars at end of mission.
 • Added a random ambush to end of cargo collect.
 • Fixed some start on yacht faults, missing objects/not running sleep animation.
 • Changed the language encoding xml type.
 • I have changed ward file to outfits added an auto convert for old ward files to new outfit files so no need to change anything.
 • Fixed the Ied position and rotation.
 • added a price in NSCoins for yacht with option to alter price.


Version 1.6
 • Added 5 new mission types see above.
 • Fixes to language file.
 • Fixed trucking disappearing truck/trailer bug.
 • Fixed crash from loading unknown ped.
 • Fixed Load up on yacht.
 • Fixed menu system.
 • Removed Death/Arrest option now is set to On
 • Added a fast travel option
 • Added an enemy strength option, this reduces damage by peds
 • Added name your own outfits to wardrobe, still compatible with pre 1.5 outfit xml's


Version 1.5
 • Fixed phone fail on quit menu.
 • Fixed ambulance mission peds in high places bug.


Version 1.5
 • Re-worked the options xml into an options menu.
 • Made loading in more compatible with Random Start.
 • Removed death/arrest option (is now just set to on) and added a prevent rockstart capture option.
 • Fixed fire cat mission fail, where the cat owner dies or flees from player.
 • Fixed the message instructions to Notification when bSubtitles are set to false.


Version 1.4.3
 • Had a misplaced 'or' command that could erase the players current vehicle.


Version 1.4.2
 • Left in a close action replay command.
 • Had spawn on boat commented out.


Version 1.4.1
 • Water- fixed the Ui time and count fault thanks to Kubanetz.
 • Fixed player ped faces not being customized when using wardrobe versions.

Version 1.4
 • Pilot- fixed the spawn heights of the planes.
 • Follow- fixed the search area crash/no vehicles appear.
 • Follow- & -MoneyMan- fixed ammunition doors not opening when using a non storymode character.
 • Johhny- altered the complete delivery and player spawn.
 • Racist- given option to race solo also fixed some AI racer issues, fixed missing timer before finish line, and rerouted the cycle race area 3.
 • MoneyMan- Reworked the attack parts and leveled the pay according to the attack difficulty.
 • Water- area one, reworked the defend sellers vehicle part now the vehicle barges have motion.
 • Water- area two, changed the del perrio yacht to the heist yacht, added option to keep the yacht as a player house.
 • Water- area three, Altered the signal area, tidied up the timer.
 • Fixed the ring tone and bank alarm to use the in game 3d sound.
 • Changed the interaction Ui to use key/control symbols and display in top left of screen.
 • Now using natives to spawn vehicles so now has all the DLC vehicles in the spawn list.
 • I've found that the occasional bug of peds not following task sequences is because they are unsafe, so i removed them and made my own sequence snippet.
 • Have made a few more sequential randoms, which get reset on reload so the missions are more varied.
 • The wardrobe saves your current outfit with some included. this includes freemode characters and will use your saved outfits on random generated freemode characters .
 • Added and change some of the dialog, so if you are using a Lang.xml you will need to update to latest version..

Version 1.3.2
 • Made the job selection sequential.
 • Changed the hitman missions to run in order 1-5 for all 6 areas
 • Fixed some script rejection problems.
 • Fixed a red nut spawn crash.
 • Fixed a persistent UI bar fault.

Version 1.3.1
 • Fixed Language files.
 • Fixed Red Nut Air Race is missing its time counter.
 • Fixed some script rejection problems.
 • Removed the on mission flag to fix the auto save problem.

Version 1.3
 • Loads of Bug fixes.
 • Revamped all mission see list..
 • Added new missions.
 • More options like Death/Arrest mission fail and driving style for follow missions.

Version 1.2
 • Fixed the multiple damage cost Ui, on bJohnnySpot missions.
 • Fixed the broken phones ringing.
 • Fixed followers getting removed with vehicle on prison mission and capture vehicle from follow mission.
 • Fixed missing code that resulted in Missing $ for doing Fuber,Ambulance, and fire mission.
 • Fixed disgruntled taxi drivers not attacking the fubar car.

Version 1.1
 • Fixed the multiple damage cost Ui, on bJohnnySpot missions.--failed still not fixed.
 • Stopped the underground street phones from activating.
 • Fixed issue with drivers not driving.
 • Lowered ring volume and added a no sound if in vehicle.

Version 1.0
 • First release


==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==
Credits
==*==*==*==*==*==*==*==

--Rockstar Games
--Alexander Blade
--Crosire
--Guadmaz
--CamxxCore
--abstractmode
--I'm Not MentaL
--Mafins
--MaGeTo
--Anyone else may have missed.

==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==
GitHub
Show Full Description

Πρωτοανέβηκε: 23 Αύγουστος 2019
Πιο πρόσφατη ενημέρωση: πριν 6 μέρες
Last Downloaded: 1 minute ago

All Versions

 V3.81-with RanNums folder inc (current)

529 λήψεις , 3 MB
πριν 6 μέρες

 V3.8

1.012 λήψεις , 3 MB
16 Σεπτέμβριος 2022

 V3.71

2.274 λήψεις , 3 MB
11 Αύγουστος 2022

 3.7

966 λήψεις , 3 MB
1 Αύγουστος 2022

576 σχόλια