Φορτώνει...
Του αρέσουν 661 αρχεία
181 σχόλια
0 βίντεο
0 Ανεβάσματα
0 ακόλουθοι
 • 18df4a 1429382941 2434 card communaute

  @Yankshuru the reason for that, is the original file with 600+ lines reference files that are not included in the PC version, hence the mod existing

  12 Αύγουστος 2022
 • 18df4a 1429382941 2434 card communaute

  installed using @NoviyPirat's instructions, works like a charm

  6 Αύγουστος 2022
 • 18df4a 1429382941 2434 card communaute

  is there a way for you to make it disappear with the rest of the hud in certain scenarios like cutscenes??

  2 Αύγουστος 2022
 • 18df4a 1429382941 2434 card communaute

  Works for me

  22 Ιούλιος 2022
 • 18df4a 1429382941 2434 card communaute

  i am so surprised that a mod like this has to even exist, like it makes the game sooo much more immersive with just simple small objects, how was this problem not noticed??

  20 Ιούλιος 2022
 • 18df4a 1429382941 2434 card communaute

  @Dustin4243 we dont talk about console here this is a PC only mod site

  8 Ιανουάριος 2018
 • 18df4a 1429382941 2434 card communaute

  it seems the new update has fucked up alot of mods lol

  23 Δεκέμβριος 2017
 • 18df4a 1429382941 2434 card communaute

  @sjaak327 the game works with both enabled:
  <Item>dlcpacks:\custom_maps\</Item>
  <Item>dlcpacks:\addonpeds\</Item>
  <item>dlcpacks:\LA_ROADS\</item>
  <Item>dlcpacks:\MAP\</Item>
  <Item>dlcpacks:\pres\</Item>
  <Item>platform:\dlcPacks\mpBeach\</Item>
  <Item>platform:\dlcPacks\mpBusiness\</Item>
  <Item>platform:\dlcPacks\mpChristmas\</Item>
  <Item>platform:\dlcPacks\mpValentines\</Item>
  <Item>platform:\dlcPacks\mpBusiness2\</Item>
  <Item>platform:\dlcPacks\mpHipster\</Item>
  <Item>platform:\dlcPacks\mpIndependence\</Item>
  <Item>platform:\dlcPacks\mpPilot\</Item>
  <Item>platform:\dlcPacks\spUpgrade\</Item>
  <Item>platform:\dlcPacks\mpLTS\</Item>
  <Item>dlcpacks:\mpheist\</Item>
  <Item>dlcpacks:\mppatchesng\</Item>
  <Item>dlcpacks:\patchday1ng\</Item>
  <Item>dlcpacks:\patchday2ng\</Item>
  <Item>dlcpacks:\mpchristmas2\</Item>
  <Item>dlcpacks:\patchday2bng\</Item>
  <Item>dlcpacks:\patchday3ng\</Item>
  <Item>dlcpacks:\patchday4ng\</Item>
  <Item>dlcpacks:\mpluxe\</Item>
  <Item>dlcpacks:\patchday5ng\</Item>
  <Item>dlcpacks:\mpluxe2\</Item>
  <Item>dlcpacks:\patchday6ng\</Item>
  <Item>dlcpacks:\mpreplay\</Item>
  <Item>dlcpacks:\patchday7ng\</Item>
  <Item>dlcpacks:\mplowrider\</Item>
  <Item>dlcpacks:\mphalloween\</Item>
  <Item>dlcpacks:\patchday8ng\</Item>
  <Item>dlcpacks:\mpapartment\</Item>
  <item>dlcpacks:\mpxmas_604490\</item>
  <Item>dlcpacks:\mplowrider2\</Item>
  <Item>dlcpacks:\mpjanuary2016\</Item>
  <Item>dlcpacks:\mpvalentines2\</Item>
  <Item>dlcpacks:\patchday9ng\</Item>
  <Item>dlcpacks:\mpexecutive\</Item>
  <Item>dlcpacks:\patchday10ng\</Item>
  <Item>dlcpacks:\mpstunt\</Item>
  <Item>dlcpacks:\patchday11ng\</Item>
  <Item>dlcpacks:\mpimportexport\</Item>
  <Item>dlcpacks:\mpbiker\</Item>
  <Item>dlcpacks:\patchday12ng\</Item>
  <Item>dlcpacks:\patchday13ng\</Item>
  <Item>dlcpacks:\mpspecialraces\</Item>
  <Item>dlcpacks:\mpgunrunning\</Item>
  <Item>dlcpacks:\mpairraces\</Item>
  <Item>dlcpacks:\mpsmuggler\</Item>
  <Item>dlcpacks:\mpchristmas2017\</Item>
  <Item>dlcpacks:\patchday14ng\</Item>
  <Item>dlcpacks:\patchday15ng\</Item>
  <Item>dlcpacks:\patchday16ng\</Item>
  <Item>dlcpacks:\patchday17ng\</Item>

  Expand to read the full comment
  23 Δεκέμβριος 2017
 • 18df4a 1429382941 2434 card communaute

  @sjaak327 ok, here's mydlclist.xml:
  <item>dlcpacks:\grassfix\</item>
  <Item>dlcpacks:\addonpeds\</Item>
  <!--<Item>dlcpacks:\custom_maps\</Item>-->
  <item>dlcpacks:\LA_ROADS\</item>
  <Item>dlcpacks:\MAP\</Item>
  <Item>dlcpacks:\dycess\</Item>
  <Item>dlcpacks:\df8nit\</Item>
  <Item>dlcpacks:\mriya\</Item>
  <Item>dlcpacks:\macc\</Item>
  <Item>dlcpacks:\detomaso\</Item>
  <Item>dlcpacks:\ferrarij50\</Item>
  <Item>dlcpacks:\drifttampa_v2\</Item>
  <Item>dlcpacks:\ssc_futo\</Item>
  <Item>dlcpacks:\ssc_ruiner\</Item>
  <Item>dlcpacks:\ssc_schwartzer\</Item>
  <Item>dlcpacks:\ssc_tempesta\</Item>
  <Item>dlcpacks:\ssc_gauntlet\</Item>
  <Item>dlcpacks:\500gtr\</Item>
  <Item>dlcpacks:\count5\</Item>
  <Item>dlcpacks:\pres\</Item>
  <Item>platform:\dlcPacks\mpBeach\</Item>
  <Item>platform:\dlcPacks\mpBusiness\</Item>
  <Item>platform:\dlcPacks\mpChristmas\</Item>
  <Item>platform:\dlcPacks\mpValentines\</Item>
  <Item>platform:\dlcPacks\mpBusiness2\</Item>
  <Item>platform:\dlcPacks\mpHipster\</Item>
  <Item>platform:\dlcPacks\mpIndependence\</Item>
  <Item>platform:\dlcPacks\mpPilot\</Item>
  <Item>platform:\dlcPacks\spUpgrade\</Item>
  <Item>platform:\dlcPacks\mpLTS\</Item>
  <Item>dlcpacks:\mpheist\</Item>
  <Item>dlcpacks:\mppatchesng\</Item>
  <Item>dlcpacks:\patchday1ng\</Item>
  <Item>dlcpacks:\patchday2ng\</Item>
  <Item>dlcpacks:\mpchristmas2\</Item>
  <Item>dlcpacks:\patchday2bng\</Item>
  <Item>dlcpacks:\patchday3ng\</Item>
  <Item>dlcpacks:\patchday4ng\</Item>
  <Item>dlcpacks:\mpluxe\</Item>
  <Item>dlcpacks:\patchday5ng\</Item>
  <Item>dlcpacks:\mpluxe2\</Item>
  <Item>dlcpacks:\patchday6ng\</Item>
  <Item>dlcpacks:\mpreplay\</Item>
  <Item>dlcpacks:\patchday7ng\</Item>
  <Item>dlcpacks:\mplowrider\</Item>
  <Item>dlcpacks:\mphalloween\</Item>
  <Item>dlcpacks:\patchday8ng\</Item>
  <Item>dlcpacks:\mpapartment\</Item>
  <item>dlcpacks:\mpxmas_604490\</item>
  <Item>dlcpacks:\mplowrider2\</Item>
  <Item>dlcpacks:\mpjanuary2016\</Item>
  <Item>dlcpacks:\mpvalentines2\</Item>
  <Item>dlcpacks:\patchday9ng\</Item>
  <Item>dlcpacks:\mpexecutive\</Item>
  <Item>dlcpacks:\patchday10ng\</Item>
  <Item>dlcpacks:\mpstunt\</Item>
  <Item>dlcpacks:\patchday11ng\</Item>
  <Item>dlcpacks:\mpimportexport\</Item>
  <Item>dlcpacks:\mpbiker\</Item>
  <Item>dlcpacks:\patchday12ng\</Item>
  <Item>dlcpacks:\patchday13ng\</Item>
  <Item>dlcpacks:\mpspecialraces\</Item>
  <Item>dlcpacks:\mpgunrunning\</Item>
  <Item>dlcpacks:\mpairraces\</Item>
  <Item>dlcpacks:\mpsmuggler\</Item>
  <Item>dlcpacks:\mpchristmas2017\</Item>
  <Item>dlcpacks:\patchday14ng\</Item>
  <Item>dlcpacks:\patchday15ng\</Item>
  <Item>dlcpacks:\patchday16ng\</Item>
  <Item>dlcpacks:\patchday17ng\</Item>

  Expand to read the full comment
  23 Δεκέμβριος 2017
 • 18df4a 1429382941 2434 card communaute

  @sjaak327 ok, is it because the code for interiors have changed or something?

  23 Δεκέμβριος 2017