Φορτώνει...
Του αρέσουν 1.137 αρχεία
176 σχόλια
0 βίντεο
0 Ανεβάσματα
0 ακόλουθοι
 • 18df4a 1429382941 2434 card communaute

  @Dustin4243 we dont talk about console here this is a PC only mod site

  8 Ιανουάριος 2018
 • 18df4a 1429382941 2434 card communaute

  it seems the new update has fucked up alot of mods lol

  23 Δεκέμβριος 2017
 • 18df4a 1429382941 2434 card communaute

  @sjaak327 the game works with both enabled:
  <Item>dlcpacks:\custom_maps\</Item>
  <Item>dlcpacks:\addonpeds\</Item>
  <item>dlcpacks:\LA_ROADS\</item>
  <Item>dlcpacks:\MAP\</Item>
  <Item>dlcpacks:\pres\</Item>
  <Item>platform:\dlcPacks\mpBeach\</Item>
  <Item>platform:\dlcPacks\mpBusiness\</Item>
  <Item>platform:\dlcPacks\mpChristmas\</Item>
  <Item>platform:\dlcPacks\mpValentines\</Item>
  <Item>platform:\dlcPacks\mpBusiness2\</Item>
  <Item>platform:\dlcPacks\mpHipster\</Item>
  <Item>platform:\dlcPacks\mpIndependence\</Item>
  <Item>platform:\dlcPacks\mpPilot\</Item>
  <Item>platform:\dlcPacks\spUpgrade\</Item>
  <Item>platform:\dlcPacks\mpLTS\</Item>
  <Item>dlcpacks:\mpheist\</Item>
  <Item>dlcpacks:\mppatchesng\</Item>
  <Item>dlcpacks:\patchday1ng\</Item>
  <Item>dlcpacks:\patchday2ng\</Item>
  <Item>dlcpacks:\mpchristmas2\</Item>
  <Item>dlcpacks:\patchday2bng\</Item>
  <Item>dlcpacks:\patchday3ng\</Item>
  <Item>dlcpacks:\patchday4ng\</Item>
  <Item>dlcpacks:\mpluxe\</Item>
  <Item>dlcpacks:\patchday5ng\</Item>
  <Item>dlcpacks:\mpluxe2\</Item>
  <Item>dlcpacks:\patchday6ng\</Item>
  <Item>dlcpacks:\mpreplay\</Item>
  <Item>dlcpacks:\patchday7ng\</Item>
  <Item>dlcpacks:\mplowrider\</Item>
  <Item>dlcpacks:\mphalloween\</Item>
  <Item>dlcpacks:\patchday8ng\</Item>
  <Item>dlcpacks:\mpapartment\</Item>
  <item>dlcpacks:\mpxmas_604490\</item>
  <Item>dlcpacks:\mplowrider2\</Item>
  <Item>dlcpacks:\mpjanuary2016\</Item>
  <Item>dlcpacks:\mpvalentines2\</Item>
  <Item>dlcpacks:\patchday9ng\</Item>
  <Item>dlcpacks:\mpexecutive\</Item>
  <Item>dlcpacks:\patchday10ng\</Item>
  <Item>dlcpacks:\mpstunt\</Item>
  <Item>dlcpacks:\patchday11ng\</Item>
  <Item>dlcpacks:\mpimportexport\</Item>
  <Item>dlcpacks:\mpbiker\</Item>
  <Item>dlcpacks:\patchday12ng\</Item>
  <Item>dlcpacks:\patchday13ng\</Item>
  <Item>dlcpacks:\mpspecialraces\</Item>
  <Item>dlcpacks:\mpgunrunning\</Item>
  <Item>dlcpacks:\mpairraces\</Item>
  <Item>dlcpacks:\mpsmuggler\</Item>
  <Item>dlcpacks:\mpchristmas2017\</Item>
  <Item>dlcpacks:\patchday14ng\</Item>
  <Item>dlcpacks:\patchday15ng\</Item>
  <Item>dlcpacks:\patchday16ng\</Item>
  <Item>dlcpacks:\patchday17ng\</Item>

  Expand to read the full comment
  23 Δεκέμβριος 2017
 • 18df4a 1429382941 2434 card communaute

  @sjaak327 ok, here's mydlclist.xml:
  <item>dlcpacks:\grassfix\</item>
  <Item>dlcpacks:\addonpeds\</Item>
  <!--<Item>dlcpacks:\custom_maps\</Item>-->
  <item>dlcpacks:\LA_ROADS\</item>
  <Item>dlcpacks:\MAP\</Item>
  <Item>dlcpacks:\dycess\</Item>
  <Item>dlcpacks:\df8nit\</Item>
  <Item>dlcpacks:\mriya\</Item>
  <Item>dlcpacks:\macc\</Item>
  <Item>dlcpacks:\detomaso\</Item>
  <Item>dlcpacks:\ferrarij50\</Item>
  <Item>dlcpacks:\drifttampa_v2\</Item>
  <Item>dlcpacks:\ssc_futo\</Item>
  <Item>dlcpacks:\ssc_ruiner\</Item>
  <Item>dlcpacks:\ssc_schwartzer\</Item>
  <Item>dlcpacks:\ssc_tempesta\</Item>
  <Item>dlcpacks:\ssc_gauntlet\</Item>
  <Item>dlcpacks:\500gtr\</Item>
  <Item>dlcpacks:\count5\</Item>
  <Item>dlcpacks:\pres\</Item>
  <Item>platform:\dlcPacks\mpBeach\</Item>
  <Item>platform:\dlcPacks\mpBusiness\</Item>
  <Item>platform:\dlcPacks\mpChristmas\</Item>
  <Item>platform:\dlcPacks\mpValentines\</Item>
  <Item>platform:\dlcPacks\mpBusiness2\</Item>
  <Item>platform:\dlcPacks\mpHipster\</Item>
  <Item>platform:\dlcPacks\mpIndependence\</Item>
  <Item>platform:\dlcPacks\mpPilot\</Item>
  <Item>platform:\dlcPacks\spUpgrade\</Item>
  <Item>platform:\dlcPacks\mpLTS\</Item>
  <Item>dlcpacks:\mpheist\</Item>
  <Item>dlcpacks:\mppatchesng\</Item>
  <Item>dlcpacks:\patchday1ng\</Item>
  <Item>dlcpacks:\patchday2ng\</Item>
  <Item>dlcpacks:\mpchristmas2\</Item>
  <Item>dlcpacks:\patchday2bng\</Item>
  <Item>dlcpacks:\patchday3ng\</Item>
  <Item>dlcpacks:\patchday4ng\</Item>
  <Item>dlcpacks:\mpluxe\</Item>
  <Item>dlcpacks:\patchday5ng\</Item>
  <Item>dlcpacks:\mpluxe2\</Item>
  <Item>dlcpacks:\patchday6ng\</Item>
  <Item>dlcpacks:\mpreplay\</Item>
  <Item>dlcpacks:\patchday7ng\</Item>
  <Item>dlcpacks:\mplowrider\</Item>
  <Item>dlcpacks:\mphalloween\</Item>
  <Item>dlcpacks:\patchday8ng\</Item>
  <Item>dlcpacks:\mpapartment\</Item>
  <item>dlcpacks:\mpxmas_604490\</item>
  <Item>dlcpacks:\mplowrider2\</Item>
  <Item>dlcpacks:\mpjanuary2016\</Item>
  <Item>dlcpacks:\mpvalentines2\</Item>
  <Item>dlcpacks:\patchday9ng\</Item>
  <Item>dlcpacks:\mpexecutive\</Item>
  <Item>dlcpacks:\patchday10ng\</Item>
  <Item>dlcpacks:\mpstunt\</Item>
  <Item>dlcpacks:\patchday11ng\</Item>
  <Item>dlcpacks:\mpimportexport\</Item>
  <Item>dlcpacks:\mpbiker\</Item>
  <Item>dlcpacks:\patchday12ng\</Item>
  <Item>dlcpacks:\patchday13ng\</Item>
  <Item>dlcpacks:\mpspecialraces\</Item>
  <Item>dlcpacks:\mpgunrunning\</Item>
  <Item>dlcpacks:\mpairraces\</Item>
  <Item>dlcpacks:\mpsmuggler\</Item>
  <Item>dlcpacks:\mpchristmas2017\</Item>
  <Item>dlcpacks:\patchday14ng\</Item>
  <Item>dlcpacks:\patchday15ng\</Item>
  <Item>dlcpacks:\patchday16ng\</Item>
  <Item>dlcpacks:\patchday17ng\</Item>

  Expand to read the full comment
  23 Δεκέμβριος 2017
 • 18df4a 1429382941 2434 card communaute

  @sjaak327 ok, is it because the code for interiors have changed or something?

  23 Δεκέμβριος 2017
 • 18df4a 1429382941 2434 card communaute

  getting ERR_FIL_PACK_1 also with openinteriors.asi and yachtdeluxe.asi

  23 Δεκέμβριος 2017
 • 18df4a 1429382941 2434 card communaute

  @toha123 yeah!!! please i dont want to use singleplayer garage for the new garages anymore!

  21 Δεκέμβριος 2017
 • 18df4a 1429382941 2434 card communaute

  @TrustNo1 try adding it to patchday17ng/dlc.rpf/levels/gta5/vehicles.rpf

  20 Δεκέμβριος 2017
 • 18df4a 1429382941 2434 card communaute

  im getting a black rectangle in the middle of the screen when i enable the mod My oS is windows 7 Service pack 1

  27 Σεπτέμβριος 2017
 • 18df4a 1429382941 2434 card communaute

  @FIFASam just as @unforgetabelz said "maybe you could add online blips such as bunkers and warehouses, and maybe a color option aswell"

  28 Αύγουστος 2017