Φορτώνει...

2021 Audi RS6-R ABT [Add-On | Animated | VehFuncs V ] 5.0.0.1 [HOTFIX]

B16176 1df
B16176 fcs
B16176 hg
B16176 hgrftgh
B16176 hbxfgxdst
B16176 ghfdrgshw
B16176 qsdcqs

79.322

||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II|| 2021 Audi RS6-R ABT ||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||


Base model: Natural motion
Edit & convert to GTAV: Harvinoiid
Screenshots location : Parking (from CarX Drift Racing Online) by AnLan

|lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI changelog |II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II|||

Version 5.0.0.1

- Fix car don't spawn

Version 5.0

- Refresh and up to date.
- Added vertex color
- Etc

Version 4.0

- Added panoramic skyview
- minor upgrades

Version 2.0

- Reworked interior
- Added ABT rim
- new DLC name

Version 1.0

- Release

||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI Installation |II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II|||

1.Read the Readme inside the archive.

||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI Bug Report's politics |II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II||||lI|II|||

Feel free to report all bugs you find related to the conversion, or the texturing.
Start your message by

[BUG] : describe the bug
[URL] : screenshot of the bug if necessary

( Don't post : * car don't have sound or *handling is bad or *my game crash in loading)

I will try to fix at ten bugs or each month

===============================================
Please DO NOT EDIT the car without my permission. Thank you!
Please DO NOT SELL the car without my permission. Thank you!
Please DO NOT RE-UPLOAD my mods on other sites. Thank you!
Please DO NOT TRADE my mods on other sites. Thank you!
===============================================
Show Full Description

Πρωτοανέβηκε: 6 Ιανουάριος 2022
Πιο πρόσφατη ενημέρωση: 22 Αύγουστος 2023
Last Downloaded: 1 hour ago

All Versions

 5.0.0.1 [HOTFIX] (current)

17.111 λήψεις , 30 MB
22 Αύγουστος 2023

 4.0

29.007 λήψεις , 40 MB
12 Μάιος 2022

 2.0

19.599 λήψεις , 40 MB
28 Ιανουάριος 2022

 1.0

12.863 λήψεις , 30 MB
6 Ιανουάριος 2022

109 σχόλια